Makale Taslağı

Makale Taslağı (Yayın ilkelerini inceledikten sonra bakınız)

ÖZ

ABSTRACT

  • Abstract yazıldıktan sonra, anahtar kelimeler ve Jel kodu unutulmamalıdır.

GİRİŞ

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

HİPOTEZ GELİŞİMİ/ ARAŞTIRMA SORULARI

  • Kavramsal çerçeve ve hipotez gelişimi birleştirilerek, KAVRAMSAL ÇERÇEVE ve HİPOTEZLER şeklinden başlık oluşturulabilir.
  • Nitel araştırmalarda, mutlaka ARAŞTIRMA SORULARI şeklinde bir başlık oluşturulmalı ve araştırma soruları açıklanmalıdır.

YÖNTEM

Örneklem ve İşlem

Ölçüm Araçları

Veri Analizi

  • Alanyazın incelemesi araştırmalarında, alanyazının nasıl incelendiği detaylandırılmalıdır

BULGULAR

SONUÇ

 

TARTIŞMA

Teorik Katkı

Uygulamaya Katkı

Sınırlılıklar ve Gelecek Araştırmalara Öneriler 

 

KAYNAKLAR

EXTENSİVE SUMMARY

Genişletilmiş özet kısmında çalışmanın başlığı yazılırken, kelimelerin ilk harflerinin büyük ve koyu olmasına dikkat edilmelidir (Örn: Hospitality Industry….) 

Son Güncelleme Zamanı: 4.04.2023 23:48:12