Ücret Politikası

Dergi giderlerinin (dizgi vb.) karşılanması için yayın ücreti olarak 200 TL. ödenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilmektedir. Ücret detay yayıncılık banka hesabına yatırılmaktadır.

Makale Gönderim Ücreti: 200.00 TL