Sisteme Dosya Yükleme Hakkında

 


Dosya yükleme 


Dosya yükleme kısmında sisteme aşağıda belirtilen iki dosya yüklenmelidir. 

1. Başlık sayfası (Makale başlığı ve yazar bilgileri içermelidir) 

2. Makale metini (Yazar bilgileri içermemelidir. Fakat başlık, özet, abstract, makale metni ve İngilizce genişletilmiş özet içermelidir) 

 

        Yazar Bilgileri 


Makale kabul edildiği takdirde yazar bilgileri aşağıdaki örnekte olduğu gibi metne eklenmelidir. 

Başlık

Ad, SOYADa*, Ad, SOYADb

…….Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü, İL, Ülke, E-mail, ORCİD: 0000000

…….Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü,  İL, Ülke, E-mail, ORCİD: 0000000

 

*Sorumlu Yazar: Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü.  E Mail Adresi: (Dipnot)    

 

 

Makale kabul edildiği takdirde, genişletilmiş özet kısmına makale başlığı ve yazar bilgileri aşağıdaki şekilde belirtilmeli ve sorumlu yazar dipnot olarak verilmelidir. 

 

EXTENSIVE SUMMARY

Başlık: Hospitality Industry…..

Ad, SOYAD*, Ad, SOYAD

* Corresponding author at: ……….University, Tourism Faculty. E-Mail Address (Dipnot) 

Son Güncelleme Zamanı: 4.04.2023 23:22:10