Öneri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-0845 | e-ISSN 2147-5377 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Hakemli “ÖNERİ” Dergisi; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilir. EBSCO, ULRICHSWEB DOAJ, ECONLİT ve PROQUEST Uluslararası İndeksleri ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

Öneri Dergisi

ISSN 1300-0845 | e-ISSN 2147-5377 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Hakemli “ÖNERİ” Dergisi; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Akademik yayınıdır. Altı ayda bir yayınlanır. Dergiye Türkçe ve İngilizce çalışmalar kabul edilir. EBSCO, ULRICHSWEB DOAJ, ECONLİT ve PROQUEST Uluslararası İndeksleri ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

Cilt 14 - Sayı 52 - Tem 2019
 1. İSTANBUL’DAKİ AFRİKALI GÖÇMENLERİN ULUSÖTESİ SOSYAL ALANLARININ ENTEGRASYON SÜREÇLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 216 - 235
  Doğuş ŞİMŞEK
 2. DÜNYADAKİ ÇATIŞMALARIN SOSYAL AĞ ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 236 - 254
  Sadullah ÇELİK
 3. LATİN AMERİKA’DA ÖRTÜŞEN BÖLGESELCİLİK
  Sayfalar 255 - 293
  Gökhan KATITAŞ
 4. DO HOUSE PRICES IN TURKEY FOLLOW EURO AREA TRENDS?: REGIME SWITCHING APPROACH
  Sayfalar 294 - 314
  Mustafa Ozan YILDIRIM , Raif CERGİBOZAN , Caner DEMİR
 5. FARKLI GELİR GRUPLARINDAKİ ÜLKELERİN KÜRESEL REKABET VE İNSANİ KALKINMA BAKIMINDAN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 315 - 339
  Mevlüdiye Şimşek , Gözde KOCA , Nakşıdil ALPARSLAN
 6. DİJİTAL KORSANLIĞA KARŞI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN OLUMSUZ TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Sayfalar 340 - 355
  Mertcan TAŞÇIOĞLU
 7. CUSTOMER PORTFOLIO OF A CONSUMER GOODS BASED VIRTUAL STORE: IDENTIFYING CUSTOMER SEGMENTS WITH CLUSTER ANALYSIS
  Sayfalar 356 - 371
  Begüm HATTATOĞLU , Çağla ŞENELER , Gökhan ŞAHİN , Fazlı YILDIRIM
 8. MARKA KİŞİLİĞİNİN VE MARKA SADAKATİNİN OLUŞUMUNDA DENEYİMSEL PAZARLAMANIN ROLÜ
  Sayfalar 372 - 400
  Ahmet ŞEKERKAYA , Gülçin ERDOĞAN
 9. İŞE ORYANTASYON SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR: KUŞADASI A GRUBU SEYAHAT ACENTALARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 401 - 432
  Hakan ATAY , Ülker ÇOLAKOĞLU
 10. A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL AND SOCIAL INNOVATIVENESS: THE CASE OF SELCUK UNIVERSITY
  Sayfalar 433 - 455
  Vural ÇAĞLIYAN , Eldana ESENALİEVA , Melis ATTAR
 11. KKP SİSTEMİ ile ISO 9001 KYS ŞARTLARI NE ÖLÇÜDE KARŞILANABİLİR?
  Sayfalar 456 - 485
  Güzide KARAKUŞ
 12. RİSKE MARUZ DEĞER YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 486 - 508
  Ömer KAVRAR , Baki YILMAZ
 13. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ YATIRIMLARININ GETİRİ ORANLARININ HESAPLANMASI: BİR VAKA ANALİZİ
  Sayfalar 509 - 530
  Ergün KÜÇÜK