Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |


YAZARLARIN DİKKATİNE

Dergimize yayın kabulü sürekli olup sayıya özel alım yapılmamaktadır.
Alanlardaki yoğunluğa bağlı olarak yayın süreci yaklaşık 2 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. 


TR Dizin 2020 Değerlendirme Kriterleri "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi doğrultusunda dergimize gönderilecek etik kurul kararı gerektiren çalışmaların Etik Kurul Kararları ek dosya olarak yüklenmelidir.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |
Kapak Resmi


YAZARLARIN DİKKATİNE

Dergimize yayın kabulü sürekli olup sayıya özel alım yapılmamaktadır.
Alanlardaki yoğunluğa bağlı olarak yayın süreci yaklaşık 2 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. 


TR Dizin 2020 Değerlendirme Kriterleri "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi doğrultusunda dergimize gönderilecek etik kurul kararı gerektiren çalışmaların Etik Kurul Kararları ek dosya olarak yüklenmelidir.

Cilt 20 - Sayı 1 - 31 Oca 2021
 1. Banka Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Dünya Ölçeğinde Bir Araştırma
  Sayfalar 146 - 165
  Tuncay KELLEGÖZ, Eşref Savaş BAŞCI
 2. REKLAMLARDA ANLAMIN ÇAĞRIŞIMLARLA ZENGİNLEŞTİRİLMESİ: TURKCELL FİBER REKLAMININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
  Sayfalar 90 - 109
  Merve BOYACI YILDIRIM
 3. The Relationship Between High-Tech Export and Economic Growth: A Panel Data Approach for Selected Countries
  Sayfalar 22 - 31
  Levent ŞAHİN, Dilek KUTLUAY ŞAHİN
 4. AB ORTAK ULAŞTIRMA POLİTİKASI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN UYUM SÜRECİ ve ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNE GENEL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 32 - 56
  İbrahim ARSLAN, Yusuf BOZGEYİK, Süleyman ÇELİK, Soner KÜNÇ
 5. The Impact Of Economic, Social And Political Globalization On Economic Growth: Evidence From BRICS-T Countries*
  Sayfalar 57 - 71
  Murat TEKBAŞ
 6. Macroeconomic Variables and Sector-Specific Returns: Evidence from Turkish Stock Exchange Market
  Sayfalar 72 - 89
  Ayşen SİVRİKAYA
 7. THE METAPHYSICS OF THE FORM: AESTHETIC REALITY AND SPECULATIVE REALISM IN THE ART OF ALFRED LORD TENNYSON
  Sayfalar 110 - 124
  Anna ASIATIDOU
 8. The Uncanny as the Intrasubjectivity in the (m)Other: Edgar Allan Poe’s “Morella”
  Sayfalar 125 - 135
  Pelin DOGAN
 9. W. B. Yeats’in İmgeci Şiirlerinin Kavramsal Metafor Kuramı ile Yorumlanması
  Sayfalar 136 - 145
  Dilek İNAN
 10. The Role of Institutions and Politic Networks in Evolution of Industrial Clusters
  Sayfalar 1 - 21
  İrfan KAYGALAK
 11. Osmanlı Müzeciliğinin İşleyişine Bir Örnek: Müze-i Hümâyûn Kurşun Mühür Kataloğu
  Sayfalar 212 - 238
  Ayşe ERSAY YÜKSEL
 12. CUMHURİYET DÖNEMİ İDEOLOJİSİNDE İDEAL KÖY SÖYLEMİNE BİR ÖRNEK: BAŞPINAR HALKEVİ DERGİSİNDE KÖY VE KÖYLÜ İMGESİ
  Sayfalar 239 - 258
  Tülay AYDIN
 13. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Fen Eğitimi: 1924-26 Müfredatlarına Göre Süreli Yayınların Analizi
  Sayfalar 259 - 278
  Gönül Türkan DEMİR
 14. NURİ TARİHİ’NİN NEŞRİ ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 279 - 290
  Seydi Vakkas TOPRAK
 15. ARAP BAHARI BAĞLAMINDA AVRUPA’YA YAPILAN GÖÇLER, NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 291 - 315
  Haydar ÇORUH
 16. İran’ın Siber Alan Faaliyetleri: Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Sürecine Dair Bulgular
  Sayfalar 166 - 191
  Seher BULUT
 17. Yaşam Seyri Boyunca Biriktirilen Avantaj ve Dezavantajlarla Yaşlılıkta Tek Başına Yaşamak: Gaziantep Örneği
  Sayfalar 192 - 211
  Hasan SEVER
 18. Kültürel Belleğin Günlük Yaşantıdaki Kodları: Kilis’teki İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 316 - 337
  Gülşah PARLAK KALKAN
Dizinler