Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |


YAZARLARIN DİKKATİNE

Dergimize yayın kabulü sürekli olup sayıya özel alım yapılmamaktadır.
Alanlardaki yoğunluğa bağlı olarak yayın süreci yaklaşık 2 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. 


Aşağıda yer alan alanlardan COVID-19 özel sayısı için gönderilen makaleler dışında 2020 yılı için yayın kabulü durdurulmuştur. 
 • İşletme - Finans
 • Ekonomi 
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Dergimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |
Kapak Resmi


YAZARLARIN DİKKATİNE

Dergimize yayın kabulü sürekli olup sayıya özel alım yapılmamaktadır.
Alanlardaki yoğunluğa bağlı olarak yayın süreci yaklaşık 2 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. 


Aşağıda yer alan alanlardan COVID-19 özel sayısı için gönderilen makaleler dışında 2020 yılı için yayın kabulü durdurulmuştur. 
 • İşletme - Finans
 • Ekonomi 
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Dergimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Cilt 19 - Sayı 2 - 25 Nis 2020
 1. İşlem Bazlı Manipülasyonun Pay Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 274 - 288
  Eray GEMİCİ , Mehmet CİHANGİR
 2. Mizahın Arka Sokakları: Gülmece Kültürü ve Argo Üzerinden Karikatürü Yeniden Okumak
  Sayfalar 289 - 310
  Tahsin Emre FIRAT
 3. Kurumsal Yapı, Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi
  Sayfalar 311 - 331
  M. Bahri KIRIKÇI , Rüstem YANAR
 4. Türkiye’de İktisadi Krizlerin Toplam Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 332 - 349
  Ahmet ARSLAN , Esra CANPOLAT GÖKÇE GÖKÇE, Müge Seda ATEŞ
 5. Socioeconomic Factors Boosting Female Obesity in Turkey and Its Income Related Inequality
  Sayfalar 350 - 366
  Banu BEYAZ SİPAHİ
 6. The Hybrid Other in Angela Carter's novel The Nights at the Circus
  Sayfalar 367 - 384
  Dilek Caliskan
 7. Aphra Behn’in “Çapkın Denizci” ve Sadık Şendil’in “Kanlı Nigar” Oyunlarında Ataerkil Sistemin Cinsiyet Etiketlerini Bozan Kadın Portreleri
  Sayfalar 385 - 402
  Fırat KARADAŞ
 8. Rusya’nın Türkistan’ı İşgalinde İgnatiyev Heyeti’nin Hazırlamış Olduğu Raporun Önemi
  Sayfalar 403 - 419
  Aysel ERDOĞAN
 9. Meşruti Rejimin Memnuniyet Ölçeği: “Kutlama Mesajları”
  Sayfalar 420 - 432
  Ercüment TOPUZ
 10. Suriye Maarif Müdürü Halil Kemal Bey Layihasının Osmanlı Diplomatiği Bakımından Değerlendirilmesi ve Transkripsiyonu
  Sayfalar 433 - 446
  Murat ÇELİKDEMİR
 11. Türk Etnogenezi Meselesinde Neolitik-Tunç ve Demir Çağları’ndaki Kültürler Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 447 - 458
  Elvin YILDIRIM
 12. Kamu Yönetiminde Liyakatin Önemi: Adalet Temelinde Bir Değerlendirme
  Sayfalar 459 - 474
  Ömer ÇAMUR
 13. Dünya Bankası ile Yeni Bir Sosyal Politika Öznesi Olarak Beşeri Sermaye
  Sayfalar 475 - 498
  Özlem KÜÇÜK
 14. Gaziantep’teki Suriyeli Ailelerin Baş Etme Stratejileri
  Sayfalar 499 - 525
  Nur İNCETAHTACI
 15. İhsan Oktay Anar'ın Romanlarında Erkekler ve Erkeklikler
  Sayfalar 526 - 542
  Ayşen UTANIR KARADUMAN
 16. Festival Kalitesinin Davranışsal Niyete Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 543 - 551
  Metin SÜRME
 17. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İyimserlik ve Kötümserlik Kişilik Özelliklerinin Yıllar İtibarıyla Kıyaslanması
  Sayfalar 552 - 571
  Atınç OLCAY , Gül DOĞAN
 18. Rekreasyon Bilim Dalının Geçmişten Günümüze Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 572 - 588
  Ebru GÖZEN
 19. Kilisli Divan Şairlerinin Şiirlerinde Tarihin İzleri
  Sayfalar 589 - 605
  Armağan ZÖHRE
Dizinler