ISSN: 1303-0094
e-ISSN: 2149-5459
Başlangıç: 1991
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gaziantep Üniversitesi
Kapak Resmi
       
YAZARLARIN DİKKATİNE

Dergimize yayın kabulü sürekli olup sayıya özel alım yapılmamaktadır.
Alanlardaki yoğunluğa bağlı olarak yayın süreci yaklaşık 2 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. 

Duyuru: Aşağıda yer alan alanlarda yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı yayın alımı geçici süreliğine durdurulmuştur. 
1. İktisat
2. İşletme Finans

TR Dizin 2020 Değerlendirme Kriterleri "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi doğrultusunda dergimize gönderilecek etik kurul kararı gerektiren çalışmaların Etik Kurul Kararları ek dosya olarak yüklenmelidir.

2021 - Cilt: 20 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Yapay Zekâ Sosyolojisi Üzerine Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

Müellifi Meçhul Bir Ahiret Manzumesi

Araştırma Makalesi

ANIMAL MYTHS IN CHILDREN’S BOOKS

Araştırma Makalesi

BRETCH ETKİSİ VE “ARTURO Uİ’NİN ÖNLENEBİLİR YÜKSELİŞİ” ADLI OYUNUNDA TARİHSEL GERÇEKLER DOĞRULTUSUNDA POLİTİK VE EPİK UNSURLAR

Araştırma Makalesi

TARİHİ YAPILARDA BÜTÜNLEME MÜDAHALESİ DEĞERLENDİRİLMESİNDE YÖNTEM ÖNERİSİ