Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |


YAZARLARIN DİKKATİNE

Dergimize yayın kabulü sürekli olup sayıya özel alım yapılmamaktadır.
Alanlardaki yoğunluğa bağlı olarak yayın süreci yaklaşık 2 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. 

Duyuru: Aşağıda yer alan alanlarda yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı yayın alımı geçici süreliğine durdurulmuştur. 
1. Tarih
2. İşletme Finans
3. İletişim

TR Dizin 2020 Değerlendirme Kriterleri "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi doğrultusunda dergimize gönderilecek etik kurul kararı gerektiren çalışmaların Etik Kurul Kararları ek dosya olarak yüklenmelidir.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1303-0094 | e-ISSN 2149-5459 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |
Kapak Resmi


YAZARLARIN DİKKATİNE

Dergimize yayın kabulü sürekli olup sayıya özel alım yapılmamaktadır.
Alanlardaki yoğunluğa bağlı olarak yayın süreci yaklaşık 2 ay ile 12 ay arasında değişmektedir. 

Duyuru: Aşağıda yer alan alanlarda yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı yayın alımı geçici süreliğine durdurulmuştur. 
1. Tarih
2. İşletme Finans
3. İletişim

TR Dizin 2020 Değerlendirme Kriterleri "Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." maddesi doğrultusunda dergimize gönderilecek etik kurul kararı gerektiren çalışmaların Etik Kurul Kararları ek dosya olarak yüklenmelidir.

Cilt 20 - Sayı 2 - 27 Nis 2021
 1. A Hurrian-Mitanni Temple in Müslümantepe in The Upper Tigris and New Findings
  Sayfalar 338 - 361
  Eyyüp AY
 2. Danimarka’nın Altın Çağı’ndan Bir Ressam: Christen Købke
  Sayfalar 678 - 695
  Ufuk ÇETİN
 3. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modernleşme ve Müzik
  Sayfalar 696 - 710
  Yunus Akif ÇELİKEL, Murat ÖZKUL
 4. Posta Pulu Üretim Teknolojileri ve Sıra Dışı Pul Tasarımları
  Sayfalar 711 - 731
  Serkan AYCİL
 5. Marka Tatmini, Güveni ve Sadakati Arasındaki İlişkinin Sosyal Medya İletişimi Kapsamında İncelenmesi
  Sayfalar 574 - 590
  Muhammed Furkan TAN, Emre ÇOLAKOĞLU
 6. Finansal Başarısızlık Modellerinin Çalışma Sermayesi Yatırım ve Finansman Politikaları Doğrultusunda İncelenmesi: BİST’de Karşılaştırmalı Bir Uygulama
  Sayfalar 591 - 610
  Serdar YAMAN, Turhan KORKMAZ
 7. Yönetsel Bağlamda Yeşil İnovasyonun Evriminin Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 611 - 625
  Mehmet SEYHAN
 8. Hastane Yöneticilerinin Mali Konulardaki Yeterlilik Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 626 - 643
  İlknur ARSLAN ÇİLHOROZ, Enver BOZDEMİR
 9. Reklam Harcamalarının Firma Kârlılığı ve Satışlardaki Değişime Etkisi
  Sayfalar 644 - 656
  Adem Ruhan SÖNMEZ, Esra ÖZKAN PİR
 10. From EDI to Blockchain: A Bibliometric Analysis of Digitalization in Supply Chains
  Sayfalar 657 - 677
  Şemsettin ÇİĞDEM
 11. Ünlüye Olan Tutum İle Satın Alma Niyeti Arasında İlişkide Tüketicilerin Markaya Yönelik Tutumunun Aracılık Rolü İle İncelenmesi
  Sayfalar 506 - 518
  Yelda ÜLKER
 12. Bir Mizah Unsuru Olarak Dijitalleşme: Karikatürler Üzerinden Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 519 - 536
  Hakan AYAZ
 13. Türk Medyasında Mülkiyet Yoğunlaşması ve Etkileri
  Sayfalar 537 - 551
  Necati Güven BÜYÜKBAYKAL, Mesut YILMAZ
 14. Türkiye’de Eğitim Yönetimi Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Ön Sözlerinde Yer Alan Minnettarlık İfadelerinin Analizi
  Sayfalar 552 - 561
  Hacı Hüseyin TAŞAR
 15. Merkezi Asya ve Kafkas Geçiş Ekonomileri Sosyal Ağ Analizi
  Sayfalar 414 - 427
  Gamze ALKAN
 16. İstanbul Haliç Köprüleri ve Köprü Ekonomisi
  Sayfalar 428 - 451
  H. İbrahim GÜL
 17. Gelişmekte Olan Ülkelerde Küreselleşmenin Çevre Üzerine Etkileri
  Sayfalar 452 - 465
  Neşe TUNÇBİLEK, Recep ULUCAK
 18. Balkan Ülkeleri İçin Orta Gelir Tuzağı: Panel Veri Analizi
  Sayfalar 466 - 479
  Gökhan KONAT
 19. A Statistical Analysis of the Effects of the Strengthening of Accounting and Auditing Standards on the Financial Soundness of Banks
  Sayfalar 480 - 492
  İsmail Cem AY, Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN, Nabı KÜÇÜKGERGERLİ
 20. İhracat Ürün Çeşitlendirmesi İhracat Performansını Etkilemekte Midir: Türkiye Örneği
  Sayfalar 493 - 505
  Ercan YAŞAR, Güray AKALİN
 21. Rewriting “That Story:” Anne Sexton, Carol Ann Duffy, and Margaret Atwood
  Sayfalar 562 - 573
  Burcu KAYIŞCI AKKOYUN
 22. Antep Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişimi
  Sayfalar 883 - 903
  Yasin KOZAK
 23. Hellenistik Dönemde Miletos Isopoliteia Antlaşmaları
  Sayfalar 904 - 920
  Ümran Ozan KARAHAN
 24. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Salgın Hastalıklardan Veba ile Mücadele: Doktor İsmail Kenan’ın “İçtimaî Hastalıklardan Tahaffuz ve Vikaye Çareleri” İsimli Eserine Göre
  Sayfalar 921 - 929
  Zeynel ÖZLÜ, Mustafa Murat ÇAY
 25. Corruption in Ethiopia: Assessing the Effectiveness of Ethics and Anti-Corruption Commission in Combating Corruption
  Sayfalar 732 - 747
  Taye BESHİ, Erestu BEYENE
 26. “Waves” of Western Literature on “Democratization in the Arab World”: Genuine Analyses or Political Exigencies?
  Sayfalar 748 - 762
  Coşkun SOYSAL
 27. Necmettin Erbakan’ın Güneydoğu Asya Seyahati ve Etkileri
  Sayfalar 763 - 776
  Süleyman TEMİZ
 28. Transitional Process and Human Rights Developments in the MENA Region: The Cases of Egypt and Tunisia
  Sayfalar 777 - 789
  Melek SARAL
 29. Geçim Stratejilerinin Yerlilik ve Göçmenlik Ekseninde İncelenmesi: Gaziantep Örneği
  Sayfalar 790 - 820
  Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ, Serdar SAĞLAM
 30. Evlilik: Modernleşme Sürecinde Kuşaklararasında Yaşanan Değişim
  Sayfalar 821 - 845
  Elif BAŞ
 31. Bir İktidar Alanı Olarak Sosyal Politikalarda ‘’Kadın Özneliği’’: Çalışma Yaşamına İlişkin Yasal Düzenlemeler Üzerinden Bir Analiz
  Sayfalar 846 - 861
  Orhan ORHUN
 32. Demokrasiyi Uygulayarak Öğrenme: Müzakere, Katılım ve Toplumsal Cinsiyet
  Sayfalar 862 - 882
  Zeynep Gülru GÖKER
 33. Reflections of Deep Ecology Approach in the Ahimsa Doctrine
  Sayfalar 362 - 371
  Yunus KARA, Hacer SAROĞLU
 34. Hasımlıktan Hısımlığa Tahkîm
  Sayfalar 372 - 392
  İsmail YILMAZ
 35. Süleyman B. Yesâr ve Hadis İlmindeki Yeri
  Sayfalar 393 - 413
  Abdulalim ADIGÜZEL
 36. Müze Hizmet Kalitesi Ölçümü: Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 930 - 952
  Ercan GÜLSOY, Atınç OLCAY
 37. Covid-19 Sonrası Dışarıda Yemek Yeme Alışkanlıklarının Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 953 - 972
  Gamze ÖZEL, Fatih YILDIZ
 38. İzmitli Muhyiddîn Şeyhzâde’nin Türkçe Kaside-i Bürde Tercümesi
  Sayfalar 973 - 996
  Tolga ÖNTÜRK
 39. Atasözlerinde Nesnel Zaman “Bir Sözlü Kültür Okuma Denemesi”
  Sayfalar 997 - 1011
  Cevdet AVCI
 40. Ritüelleri ve İnanç Anlatılarıyla Halk Dininin Özel Bir Görünüm Alanı: Kadın Dindarlığı (Siirt İli Örneği)
  Sayfalar 1012 - 1029
  Erdem AKIN
Dizinler