Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-1528 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijctr


62FC5D33D10F490E04CC241E01228A28


Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2587-1528 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijctr