Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI


Yayın Etiği ve Yayın Suistimali
Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, en yüksek yayın etiği standartlarını sürdürmeyi taahhüt etmekte ve herhangi bir yayın suistimaline karşı mümkün olan tüm önlemleri almaktadır. Çalışmalarını orijinal makale olarak yayımlamak üzere Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’ne gönderen tüm yazarlar, gönderilen çalışmaların yazarlarının katkılarını temsil ettiğini ve tamamen veya kısmen başka çalışmalardan kopyalanmadığını veya intihal yapılmadığını onaylamış olur. Yazarlar, çalışmalarıyla ilgili tüm mevcut veya olası çıkar çatışmalarını ya da bunlarla ilgili kısmi çıkarları ifşa ettiklerini kabul ederler. Aynı şekilde Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların tarafsız ve adil bir şekilde kör hakemliğini yapmayı ve editör ve inceleme personeli ile incelenen materyal arasında herhangi bir fiili veya potansiyel çıkar çatışmasını önlemeyi taahhüt etmektedir. Tanımlanan kurallardan herhangi bir sapma gözlemlenmesi durumunda, durum vakit kaybetmeden Editöre bildirilmelidir.

Kör Hakem Değerlendirmesi Politikası
Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, çevrimiçi gönderim formu kullanılarak gönderilmelidir. E-posta yoluyla gönderilen çalışmalar değerlendirilmeyecektir. Gönderilen çalışmalar tarafsız bir şekilde gözden geçirilir ve yazı işleri ofisi ve hakemleri tarafından dikkate alınır. Makalenin editörler tarafından uygunluğunun ön değerlendirmesinin ardından, makale çift kör hakem değerlendirme sürecine tabi tutulur. Göz önünde bulundurulan inceleme kriterleri; makalenin yeniliği ve özgünlüğü, araştırma metodolojisinin kalitesi, yapısı ve açıklığı, önceki çalışmalara referans ve sonuçların kalitesidir. Hakemler, uzmanlıklarına göre makale ile eşleştirilir ve dergi veri tabanı sürekli olarak güncellenmektedir. Hakemlerden ayrıca çalışmanın;
• Orijinal olup olmadığını,
• Metodolojik olarak yeterliliğini,
• Etik yönergenelere uygunluğunu,
• Makalenin açıkça sunulan ve sonuçları destekleyen sonuçlara sahip olup olmadığını,
• Önceki çalışmaları doğru şekilde kaynak gösterilip gösterilmediğinin değerlendirilmesi istenir.

Yazım hatalarının ve kelimelerin düzeltilmesi, kör hakemlik sürecinin bir parçası değildir, ancak bu durum hakemlerin insiyatifine bırakılmıştır. Öte yandan, inceleme süreci için gereken süre hakemlerin yanıtlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Hakem raporlarının birbirleri ile çelişmesi durumunda, ek bir uzman görüşü alınacaktır. Makaleyi gözden geçirecek ikinci bir hakem bulmanın son derece zor olduğu nadir durumlarda veya bir hakemin raporu Editörü tamamen ikna etmesi durumunda yalnızca tek hakemin raporuna dayanarak çalışma hakkında kabul, ret veya yazardan bir revizyon talep etme kararı verilebilir. Editörün kararı, hakemlerin yorumlarını içeren öneriler ile birlikte yazara gönderilecektir. Revize edilmiş çalışmalar, yeniden revizyon talep edebilecek olan ilk hakemlere iade edilebilir. Makaleyi kabul etme veya reddetme konusundaki nihai karar, hakemler tarafından yapılan yorumlar ve öneriler ile birlikte yazara gönderilecektir. Hakemler, makaleyi kabul etme, düzeltme veya reddetme konusundaki nihai karardan sorumlu olan editöre tavsiyede bulunur. Editoryal ofisin amacı, hakem raporlarını ve Editör tarafından verilen nihai kararı, çalışma değerlendirilmeye alındıktan sonraki 10 hafta içerisinde bildirmektir. Süreç, yönetici Editör tarafından ele alınacaktır.Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, tüm gönderilerin içeriğini yayın tarihine kadar gizli tutmayı taahhüt eder. Gizlilik taahhütlerinin yerine getirilmesini sağlamak için mümkün olan her çaba gösterilse de dergi hakemlerin davranışlarından sorumlu tutulamaz. Hakemler, yazar isimlerini gizli tutmanın derginin politikası olduğunun ve bu gizliliğin sağlanması için mümkün olan her çabanın gösterildiğinin farkında olmalıdır.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’nin belirtilen amaçlara yönelik genel ilkeleri şu şekildedir:

  •  Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanır.
  • Dergi, Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.
  • Dergide bilimsel makaleler yayınlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir.
  •  Makalelerde ifade edilen görüşlerin sorumluluğu tamamen yazarlara aittir.
  • Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış olmalıdır.
  • Dergiye sunulan çalışmalar bilimsel etik kurallarına tamamen uyularak hazırlanmalıdır.
  • Yazarlara makaleleri için telif ücreti veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaz.
  • Dergiye çalışma gönderen yazarlar dergi kural ve ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.

Yazarların Dikkatine:
ULAKBİM NOT: ULAKBİM TR Dizin, uluslararası geçerliliği olan yazar tanımlayıcı kimlik bilgilerini içerir. YÖK ile yapılacak ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağından, TR Dizin’e başvuran veya yer alan dergilerin yazarlardan ORCID bilgisi talep etmeleri ve bu bilgileri dergi/dergilerde içermeleri önerilir.
Bu nedenle yazarların bireysel ORCID numaralarını http://orcid.org adresinden ücretsiz olarak almaları ve alınan ORCID numarasının DergiPark sistemine kaydedilmesi gerekmektedir.

2019 yılı itibari ile yazara dergideki ORCID numarası verilecektir.

Örnek ORCID numarası: https://orcid.org/0000-0001-2345-6789