Amaç ve Kapsam

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
E-ISSN 2587-1528


Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi açık erişimli, kör hakem değerlendirmeli, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan uluslararası bir dergidir. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi yazarlardan gönderim veya yayın için ücret talep etmez. Dergi; ekonomi, yönetim, tarih, coğrafya, sosyoloji, sosyal psikoloji ve etik vb. gibi turizmin tüm ilgili alanlarıyla ilgili yüksek kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, teorik, ampirik veya politika odaklı araştırma makalelerini, orijinal araştırma raporlarını, incelemeleri, turizm alanı ile ilgili tartışmacı ve yenilikçi bilimsel yorumları ve ekonometri, ekonomik geliştirmeler, ticaret, çevre ve politik ekonomi gibi diğer doğrudan ilişkili alanların detaylı katkılarını kapsamaktadır.

Yazılar tarafsız bir şekilde gözden geçirilir ve yazı işleri ofisi ve hakemleri tarafından dikkate alınır. Makalenin editörler tarafından uygunluğunun ön değerlendirmesinin ardından, makale çift kör hakem değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.

Süreç, editörler tarafından sürdürülecektir. Değerlendirilecek makaleler, çevrimiçi gönderim formu kullanılarak gönderilmelidir. E posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Gönderim yalnızca elektroniktir.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, tüm gönderilerin içeriğini yayın tarihine kadar gizli tutmayı taahhüt eder. Gizlilik taahhütlerinin yerine getirilmesini sağlamak için mümkün olan her çaba gösterilse de dergi, hakemlerin davranışlarından sorumlu tutulamaz. Hakemler, yazar isimlerini gizli tutmanın derginin politikası olduğunun ve bu gizliliğin sağlanması için mümkün olan her çabanın gösterildiğinin farkında olmalıdır.

Derginin Odağı ve Kapsamı

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, kör hakemli uluslararası bir dergidir ve turizmde ekonomi ve idari bilimler gibi çok çeşitli konuları kapsayan orjinal makaleler yayınlar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yapılacak değerlendirmeler, yazarlara makalelerini üç aydan daha kısa bir süre içerisinde kabul ettirme imkanı sunar. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi açık erişimdir. Tam metni https://dergipark.org.tr/ijctr. Adresinden dergiye kayıt olarak okuyabilirsiniz.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır (http://turizm.ikc.edu.tr/S/15907/fakulte-dergisi).

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’nin kapsamı, turizmle ilişkili olan sosyal bilimler, ekonomi, işletme, yönetim, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji ve felsefe alanlarında gerçekleştirilen teorik, ampirik veya politika odaklı araştırma makalelerini, orijinal araştırma raporlarını, incelemeleri, kısa iletişim ve bilimsel yorumları kapsamaktadır.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık