Hakkında


Uluslararası Güncel Turizm araştırmaları Dergisi
E-ISSN 2587-1528

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi açık erişimli, kör hakem değerlendirmeli, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan uluslararası bir dergidir. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi yazarlardan gönderim veya yayın için ücret talep etmez. Dergi; ekonomi, yönetim, tarih, coğrafya, sosyoloji, sosyal psikoloji ve etik vb. gibi turizmin tüm ilgili alanlarıyla ilgili yüksek kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’nin belirtilen amaçlara yönelik genel ilkeleri şu şekildedir:

  • Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanır.
  • Dergi, Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.
  • Dergide bilimsel makaleler yayınlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir.
  • Makalelerde ifade edilen görüşlerin sorumluluğu tamamen yazarlara aittir.
  • Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış olmalıdır.
  • Dergiye sunulan çalışmalar bilimsel etik kurallarına tamamen uyularak hazırlanmalıdır.
  • Yazarlara makaleleri için telif ücreti veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaz.
  • Dergiye çalışma gönderen yazarlar dergi kural ve ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.