Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 2 - Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 29.12.2023

Yıl: 2023

Özgün Bilimsel Makale

Prof. Dr. Mehmet Emre GÜLER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Üretim ve Operasyon Yönetimi, Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Pazarlaması
Doç. Dr. Simge KÖMÜRCÜ SARIBAŞ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Etkinlik Yönetimi, Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Pazarlaması, Turizm Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi Perihan KENDİRCİ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0003-2253-0064
Turizm, Gastronomi, Gıda Bilimleri, Gıda Ambalajlama, Saklama ve İşleme, Gıda Kimyası ve Gıda Sensör Bilimi
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR SARIBAŞ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0567-3039
Turizm

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi
E-ISSN 2587-1528


Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi açık erişimli, kör hakem değerlendirmeli, İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanan uluslararası bir dergidir. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi yazarlardan gönderim veya yayın için ücret talep etmez. Dergi; ekonomi, yönetim, tarih, coğrafya, sosyoloji, sosyal psikoloji ve etik vb. gibi turizmin tüm ilgili alanlarıyla ilgili yüksek kaliteli araştırma makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, teorik, ampirik veya politika odaklı araştırma makalelerini, orijinal araştırma raporlarını, incelemeleri, turizm alanı ile ilgili tartışmacı ve yenilikçi bilimsel yorumları ve ekonometri, ekonomik geliştirmeler, ticaret, çevre ve politik ekonomi gibi diğer doğrudan ilişkili alanların detaylı katkılarını kapsamaktadır.

Yazılar tarafsız bir şekilde gözden geçirilir ve yazı işleri ofisi ve hakemleri tarafından dikkate alınır. Makalenin editörler tarafından uygunluğunun ön değerlendirmesinin ardından, makale çift kör hakem değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.

Süreç, editörler tarafından sürdürülecektir. Değerlendirilecek makaleler, çevrimiçi gönderim formu kullanılarak gönderilmelidir. E posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Gönderim yalnızca elektroniktir.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, tüm gönderilerin içeriğini yayın tarihine kadar gizli tutmayı taahhüt eder. Gizlilik taahhütlerinin yerine getirilmesini sağlamak için mümkün olan her çaba gösterilse de dergi, hakemlerin davranışlarından sorumlu tutulamaz. Hakemler, yazar isimlerini gizli tutmanın derginin politikası olduğunun ve bu gizliliğin sağlanması için mümkün olan her çabanın gösterildiğinin farkında olmalıdır.

Derginin Odağı ve Kapsamı

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, kör hakemli uluslararası bir dergidir ve turizmde ekonomi ve idari bilimler gibi çok çeşitli konuları kapsayan orjinal makaleler yayınlar. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yapılacak değerlendirmeler, yazarlara makalelerini üç aydan daha kısa bir süre içerisinde kabul ettirme imkanı sunar. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi açık erişimdir. Tam metni https://dergipark.org.tr/ijctr. Adresinden dergiye kayıt olarak okuyabilirsiniz.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır (http://turizm.ikc.edu.tr/S/15907/fakulte-dergisi).

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’nin kapsamı, turizmle ilişkili olan sosyal bilimler, ekonomi, işletme, yönetim, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji ve felsefe alanlarında gerçekleştirilen teorik, ampirik veya politika odaklı araştırma makalelerini, orijinal araştırma raporlarını, incelemeleri, kısa iletişim ve bilimsel yorumları kapsamaktadır.

International Journal of Contemporary Tourism Research,
E-ISSN 2587-1528

Dergi yazım kuralları için tıklayınız.

Telif hakkı devir formu için tıklayınız. 

Hakemlere cevaplar dosyası örneği için tıklayınız.

Etik kurul iznine gerek olmadığına dair beyan formu için tıklayınız. 

1. Çalışma metni yazıldığı dilin yazım ve imla kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
2. Makale yazımında sayfa boyutu A4 (20,99 x 29,7 cm) olarak seçilmeli ve sayfanın kenar boşlukları dar olarak (alt-üst-sağ-sol; 1,27 cm kenar boşluğu) seçilmelidir.
3. Makale dosyası belirtilen sayfa boyutu ve kenar boşluğu ile, ekler ve kaynakça dâhil olmak üzere 25 sayfayı geçmemelidir.
4. Makale dosyasında yazar(lar)ın isimlerini belirtebilecek bilgiler bulunmamalıdır. Çalışma Microsoft Word ile hazırlanıyor ise, ilgili programın “yazar” ve “son değiştiren” bilgilerinde yer alan kullanıcı isimlerinin, yazar isimleri ile aynı olmamasına dikkat ediniz.
5. Makale dosyasının tamamında Times New Roman yazı fontu kullanılmalıdır.
6. Makalenin yazıldığı dildeki başlığı üstte kalmak üzere başlıklar; 12 Punto, Times New Roman, Kalın, 1 Satır Aralığı, her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. (Eğer makale dili Türkçe ise çalışmanın İngilizce başlığı Türkçe başlıktan hemen sonra parantez içerisinde Times New Roman, 1 Satır Aralığı, Her Kelimenin İlk Harfi Büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Makale Dili İngilizce olan çalışmalarda Türkçe başlık yazılmasına gerek yoktur.)
7. Öz: Öz başlığı 10 Punto kalın ve italik olarak yazılmalıdır. Metin 9 Punto ve tek satır aralığı ile (Önce; 3nk – Sonra; 3nk aralığı ile) yazılmalıdır. Öz en az 150 en fazla 200 kelimeyi geçmemelidir.
8. Anahtar Kelimeler: Sola yaslı, 9 punto, Times New Roman, tek satır aralığı ile (Önce; 3nk – Sonra; 3nk aralığı ile) yazılmalıdır.

9. Çalışmanın Başlıkları:
• Bölüm başlıklarının tümü büyük, koyu ve sola yaslı olmalıdır.
• Her çalışma kendi içinde giriş, kavramsal çerçeve (ilgili bölüm başlıkları), yöntem, sonuç ve kaynakça bölümlerinden oluşmalıdır.
• Giriş, Sonuç ve Kaynakça hariç ana başlıklar (2. 3. 4. vb.) şeklinde numaralandırılmalıdır. Eğer bu başlıkların altında ikinci, üçüncü vb. düzey alt başlıklar var ise (2.1. 2.2. ve 3.1. vb.) şeklinde numaralandırılmalıdır.
• Alt Düzey başlıklar 11 PUNTO, KALIN, SOLA YASLI ve KELİMELERİN SADECE İLK HARFLERİ BÜYÜK OLMALIDIR

Çalışmada yer alacak başlıkların sıralama örnekleri aşağıda belirtilmiştir.
• GİRİŞ
GİRİŞ başlığına numara vermeyiniz.
• 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
• 2.1. İkinci Derece Alt Başlık
• 2.2. İkinci Derece Alt Başlık
• 2.2.1. Üçüncü Derece Alt Başlık
• 3. YÖNTEM
Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) bu bölümde yer verilmelidir.
• 4. BULGULAR
• SONUÇ
Sonuç başlığına numara vermeyiniz.
Çalışma metni içerisinde tartışma ve öneriler bu başlık altında yazılmalıdır.
• KAYNAKÇA
Kaynakça başlığına numara vermeyiniz.
• Etik kurul onayı, Katkı oranı beyanı, Destek ve teşekkür beyanı (varsa), Çatışma beyanı

10. Tablo, Şekil ve Grafikler:
• Tablo, Şekil ve Grafiklere numara verilmelidir.
• Tablo başlıkları tablonun üstüne, kalın, her kelimenin ilk harfi büyük, 11 punto ve sayfanın ortasında olacak şekilde yazılmalıdır.
• Tablo içindeki yazılar; 10 punto, Satır aralığı Tek ve Önce 0nk - Sonra 0 nk, Times New Roman karakterinde yazılmalıdır. Tablo içindeki yazıların sayfaya sığma durumuna bağlı olarak 8-11 punto aralığında değişiklik gösterebilir.
• Tüm şekil ve tablolara metin içerisinde atıf yapılmalıdır. Yazar(lar) tabloyu kendisi oluşturmuş ise (Yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur) denilmelidir. Doğrudan alıntı ise sayfa numarası mutlaka belirtilmelidir. Çeşitli kaynaklardan yararlanılarak dolaylı olarak alıntı yapılmış ise, kaynaklar belirtilip, …….. çalışmalarından uyarlanmıştır şeklinde verilmelidir.

11. Belirtilen alanlar dışında kalan tüm çalışma metni aşağıdaki gibi yazılmalıdır. Sayfa numarası belirtilmemelidir.
• Punto: 11
• Yazı Karakteri: Times New Roman
• Satır Aralığı: Tek ve Önce; 3nk – Sonra; 3nk
• İki yana yaslı 

12. Kaynak Gösterme
• Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır.
• Metin içerisindeki dolaylı alıntılara atıfta bulunurken sayfa numaraları belirtmek yazar(lar)ın isteğine bırakılmıştır. Doğrudan alıntılarda ise sayfa numarası belirtmek ve alıntıyı tırnak içerisinde belirtmek gerekmektedir.
• Sayfa Numarası Gösterimi: kullanılarak gerçekleştirilmelidir. (Soyisim, 2021: 13)
• Aynı yazar veya tüzel kişinin aynı yıl içerisindeki eserlerine atıfta bulunurken (Örn; Soyisim, 2001a, Soyisim, 2001b) şeklinde bir yol izlenir.
• Birden çok kaynağa atıfta bulunurken sıralama yayım yılına göre yapılmalıdır. Örnek; (Soyisim, 1991: 22; Soyisim, 1998: 145; Soyisim, 2015: 254)
• Çok yazarlı yayınlarda ilk yazar soyadı (Kaplan vd., 1999), görülemeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa (Soyisim, 1973, Soyisim, 1988’den), sözlü kaynak kullanılıyorsa kaynak kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme Tarihi ve Yeri bilgilerini içermelidir.
• Yayın tarihi bulunamazsa en son telif hakkı (copyright) tarihi verilir. Tarih bilgisi hiç bir şekilde bulunamıyorsa “tarih yok” anlamına gelen “t.y.” kısaltması kullanılır.
• Web kaynaklarına atıf yapılırken başında http://www. kısmı olmadan ve erişim tarihi Gün, Ay, Yıl belirtilmelidir. (turizm.ikcu.edu.tr, 19.01.2021).

13. Kaynakça
• Kaynakçada bulunan çalışmalar APA7’ye göre düzenlenmelidir.
• Aşağıda örneği bulunmayan atıf şekillerine, APA 7 referans örneklerinden https://apastyle.apa.org/ veya https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples adreslerinden ulaşabilirsiniz.
• Kaynaklar alfabetik sıraya göre sıralanmalı, aynı yazarın aynı yıl içerisindeki iki veya daha fazla kaynağı için 2000a, 2000b gibi gösterimler de yine alfabetik sıra ile verilmelidir.
• Yazar sayısı altıdan fazlaysa, ilk altı yazarın adları kaynakçada verilir, altıncı yazardan sonra “ve diğerleri” “vd.” ifadesi kullanılır.
• Kitapların künyeleri verilirken 1. Basım ise belirtmeye gerek yoktur. İkinci ve sonraki basımlar için “2. Bs.” şeklinde kısaltma kullanılır.
• Yayına hazırlayan kişinin adından sonra hazırlayan(lar) yerine (Haz.), editör(ler) yerine ise (Ed.) kısaltması kullanılır.
• Dergi ve kitap adları kısaltılmadan eğik (italik) olarak yazılır. • Bildiri kitapları kitap gibi, bildiri kitabından alınan bir bildiri de kitap bölümü gibi belirtilir.
• Tezlerde tezin adından sonra “yüksek lisans tezi”, “doktora tezi” ya da “sanatta yeterlik tezi” ifadeleri kullanılır. Derecenin verildiği üniversitenin adı ve yeri belirtilir.
• Yasa ve yönetmeliklerde künye girişi yasanın adından yapılır. Yasanın adından sonra ayraç içinde yasanın kabul tarihi (sadece yıl olarak), künye sonunda ise yasanın yayınlandığı derginin tarihi (gün, ay, yıl olarak) belirtilir.
• Elektronik kaynaklarda temel bilgilerin yanı sıra erişim tarihi ve erişim adresi bilgileri de verilir. • E-kaynaklarda son güncelleme tarihi yayın tarihi olarak alınır.
• Mektup, e-ileti, telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmelerin kaynakçaya eklenmesi gerekmez, görüşmelere metin içinde gönderme yapılır.
• Türkçe yazılan makalelerde metin içi atıflarda ve kaynakçada “ve” kelimesi kullanılmalıdır. Diğer dillerde yazılan makalelerde ise “&” kullanılmalıdır.

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI


Yayın Etiği ve Yayın Suistimali
Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, en yüksek yayın etiği standartlarını sürdürmeyi taahhüt etmekte ve herhangi bir yayın suistimaline karşı mümkün olan tüm önlemleri almaktadır. Çalışmalarını orijinal makale olarak yayımlamak üzere Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’ne gönderen tüm yazarlar, gönderilen çalışmaların yazarlarının katkılarını temsil ettiğini ve tamamen veya kısmen başka çalışmalardan kopyalanmadığını veya intihal yapılmadığını onaylamış olur. Yazarlar, çalışmalarıyla ilgili tüm mevcut veya olası çıkar çatışmalarını ya da bunlarla ilgili kısmi çıkarları ifşa ettiklerini kabul ederler. Aynı şekilde Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların tarafsız ve adil bir şekilde kör hakemliğini yapmayı ve editör ve inceleme personeli ile incelenen materyal arasında herhangi bir fiili veya potansiyel çıkar çatışmasını önlemeyi taahhüt etmektedir. Tanımlanan kurallardan herhangi bir sapma gözlemlenmesi durumunda, durum vakit kaybetmeden Editöre bildirilmelidir.

Kör Hakem Değerlendirmesi Politikası
Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, çevrimiçi gönderim formu kullanılarak gönderilmelidir. E-posta yoluyla gönderilen çalışmalar değerlendirilmeyecektir. Gönderilen çalışmalar tarafsız bir şekilde gözden geçirilir ve yazı işleri ofisi ve hakemleri tarafından dikkate alınır. Makalenin editörler tarafından uygunluğunun ön değerlendirmesinin ardından, makale çift kör hakem değerlendirme sürecine tabi tutulur. Göz önünde bulundurulan inceleme kriterleri; makalenin yeniliği ve özgünlüğü, araştırma metodolojisinin kalitesi, yapısı ve açıklığı, önceki çalışmalara referans ve sonuçların kalitesidir. Hakemler, uzmanlıklarına göre makale ile eşleştirilir ve dergi veri tabanı sürekli olarak güncellenmektedir. Hakemlerden ayrıca çalışmanın;
• Orijinal olup olmadığını,
• Metodolojik olarak yeterliliğini,
• Etik yönergenelere uygunluğunu,
• Makalenin açıkça sunulan ve sonuçları destekleyen sonuçlara sahip olup olmadığını,
• Önceki çalışmaları doğru şekilde kaynak gösterilip gösterilmediğinin değerlendirilmesi istenir.

Yazım hatalarının ve kelimelerin düzeltilmesi, kör hakemlik sürecinin bir parçası değildir, ancak bu durum hakemlerin insiyatifine bırakılmıştır. Öte yandan, inceleme süreci için gereken süre hakemlerin yanıtlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Hakem raporlarının birbirleri ile çelişmesi durumunda, ek bir uzman görüşü alınacaktır. Makaleyi gözden geçirecek ikinci bir hakem bulmanın son derece zor olduğu nadir durumlarda veya bir hakemin raporu Editörü tamamen ikna etmesi durumunda yalnızca tek hakemin raporuna dayanarak çalışma hakkında kabul, ret veya yazardan bir revizyon talep etme kararı verilebilir. Editörün kararı, hakemlerin yorumlarını içeren öneriler ile birlikte yazara gönderilecektir. Revize edilmiş çalışmalar, yeniden revizyon talep edebilecek olan ilk hakemlere iade edilebilir. Makaleyi kabul etme veya reddetme konusundaki nihai karar, hakemler tarafından yapılan yorumlar ve öneriler ile birlikte yazara gönderilecektir. Hakemler, makaleyi kabul etme, düzeltme veya reddetme konusundaki nihai karardan sorumlu olan editöre tavsiyede bulunur. Editoryal ofisin amacı, hakem raporlarını ve Editör tarafından verilen nihai kararı, çalışma değerlendirilmeye alındıktan sonraki 10 hafta içerisinde bildirmektir. Süreç, yönetici Editör tarafından ele alınacaktır.Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, tüm gönderilerin içeriğini yayın tarihine kadar gizli tutmayı taahhüt eder. Gizlilik taahhütlerinin yerine getirilmesini sağlamak için mümkün olan her çaba gösterilse de dergi hakemlerin davranışlarından sorumlu tutulamaz. Hakemler, yazar isimlerini gizli tutmanın derginin politikası olduğunun ve bu gizliliğin sağlanması için mümkün olan her çabanın gösterildiğinin farkında olmalıdır.

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’nin belirtilen amaçlara yönelik genel ilkeleri şu şekildedir:

  •  Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanır.
  • Dergi, Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış çalışmaları kabul etmektedir.
  • Dergide bilimsel makaleler yayınlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir.
  •  Makalelerde ifade edilen görüşlerin sorumluluğu tamamen yazarlara aittir.
  • Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış olmalıdır.
  • Dergiye sunulan çalışmalar bilimsel etik kurallarına tamamen uyularak hazırlanmalıdır.
  • Yazarlara makaleleri için telif ücreti veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaz.
  • Dergiye çalışma gönderen yazarlar dergi kural ve ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.

Yazarların Dikkatine:
ULAKBİM NOT: ULAKBİM TR Dizin, uluslararası geçerliliği olan yazar tanımlayıcı kimlik bilgilerini içerir. YÖK ile yapılacak ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağından, TR Dizin’e başvuran veya yer alan dergilerin yazarlardan ORCID bilgisi talep etmeleri ve bu bilgileri dergi/dergilerde içermeleri önerilir.
Bu nedenle yazarların bireysel ORCID numaralarını http://orcid.org adresinden ücretsiz olarak almaları ve alınan ORCID numarasının DergiPark sistemine kaydedilmesi gerekmektedir.

2019 yılı itibari ile yazara dergideki ORCID numarası verilecektir.

Örnek ORCID numarası: https://orcid.org/0000-0001-2345-6789The International Journal of Contemporary Tourism Research (IJCTR) is open access, a blind peer-reviewed international journal published in English and Turkish. IJCTR does not charge authors for submission or publication.