Özel Sayı

Cilt: 5 - Sayı: Özel Sayı, 29.06.2021

Özel Sayı Yıl: 2021

Özgün Bilimsel Makale

Derleme

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Emre GÜLER İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ 0000-0002-8689-9859
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Turizm, Üretim ve Operasyon Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜR SARIBAŞ İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0567-3039
Turizm, Turizm İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması