Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

COVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE BORSA İSTANBUL TURİZM ENDEKSİ İŞLETMELERİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARI ÜZERİNDE ETKİNİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı Özel Sayı, 73 - 97, 29.06.2021
https://doi.org/10.30625/ijctr.955217

Öz

Covid-19 Salgını sürecinin; tüm dünyada başta sağlık sektörüne olan yansımasının dışında turizm sektörüne etkisi de ilk sıralarda yer almaktadır. Bu çalışmada Covid-19 salgın sürecinde; Türkiye’de Borsa İstanbul (BİST) Turizm Endeksi kapsamında işlem gören yedi adet işletmenin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesi aracılığıyla erişilebilen 2019 ve 2020 yılları itibariyle finansal tabloları üzerinde etkisi incelenmiştir. Ardından içerik analizi yardımıyla Covid-19 Salgın etkisinin, bağımsız denetçi raporları, finansal tablo dipnot açıklamaları ile faaliyet raporlarına olan yansıması da bütüncül yaklaşımla irdelenmiştir. Sonuç olarak, Covid-19 Salgın sürecinin raporları incelenen BİST Turizm Endeksi işletmelerini oldukça önemli düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akdoğan, N. ve Tenker, N. (2001). Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 10. Baskı, Gazi Kitabevi: Ankara.
 • Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim, Yenilenmiş 7. Baskı, Avcıol Basım Yayım: İstanbul.
 • Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, İstanbul: 28.02.2020.
 • Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, İstanbul: 26.02.2021.
 • Altın Yunus Faaliyet Raporu 2019, İstanbul: 28.02.2020.
 • Altın Yunus Faaliyet Raporu 2020, İstanbul: 26.02.2021.
 • Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
 • Konsolide Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu, İstanbul: 10.03.2020.
 • Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ 31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
 • Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları, İstanbul: 11.03.2021.
 • https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf., (31.05.2021).
 • https://www.saglikaktuel.com/haber/turizmde-temmuz-ayindan-itibaren-yogunluk-bekleniyor-72168.htm, 04.06.2021 Haber, (05.06.2021).
 • Hürses Ekonomi Haberleri, “Covid-19 Sürecinin İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisi Çalıştayı”, 29.05.2021.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). “KGK 31 Mart 2020 Tarihli Duyurusu Covid 2- COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi”. http://www.kgk.gov.tr, 1585841461373_kgk-31-mart-2020-duyuru-covid.pdf, (31.03.2020).
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP). https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler, (01.05.2021).
 • Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Finansal
 • Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, İstanbul: 12.02.2021.
 • Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal
 • Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, İstanbul: 04.02.2020.
 • Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ 2019 Yılı Faaliyet Raporu, İstanbul: 25.02.2020.
 • Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ 2020 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu, İstanbul: 25.02.2021.
 • Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2019 - 31.12.2019 Dönemi.
 • Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2020 - 31.12.2020 Dönemi.
 • Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2019 Ara Hesap Dönemine İlişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Notlar.
 • Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi 1 Nisan 2020 -31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar.
 • Petrokent Turizm A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Dönemine Ait Finansal Tablolar, Ankara: 26.02.2021.
 • Petrokent Turizm Anonim Şirketi 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Petrokent Turizm Anonim Şirketi 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Petrokent Turizm Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, Ankara: 02.03.2020.
 • Şat Sezgin, A. (Mayıs 2020). “Koronavirüs Salgını Sonrasında Turizm ve Bağlantılı Sektörlerde Beklenen Gelişmeler”, İktisadi Araştırmalar Bölümü, Türkiye İş Bankası Yayını: https://ekonomi.isbank.com.tr/contentmanagement/Documents/tr10_aa_rapor/2020/BN_Turizm_202005.pdf, (31.05.2021).
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). “Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013)”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3085, Ankara.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı, https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/67667,ktb20192023stratejikplani23mbpdf., (31.05.2021).
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu, https://sgb.ktb.gov.tr/TR-45558/81613,2021-idare-faaliyet-raporu1503-2021pdf., (31.05.2021).
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Turizm İstatistikleri Genel Değerlendirme, Araştırma ve Değerlendirme Başkanlığı Yayını: Ankara https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/81939,3103turizmistatistikleri2020-4pdf., (31.05.2021).
 • Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait
 • Konsolide Finansal Tablolar, Açıklayıcı Notlar ve Bağımsız Denetim Raporu, İstanbul: 05.03.2021.
 • Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar, Açıklayıcı Notlar ve Bağımsız Denetçi Raporu, İstanbul: 10.03.2020.
 • Toroslu, M. V ve Durmuş, C. N. (2016). Finansal Tablolar Analizi: Kavramlar - Analiz Teknikleri, Güncellenmiş 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). 16.09.2020 Tarih ve 33602 Sayılı Haber Bülteni,
 • https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sektor-Bilancolari-2019-33602, (17.03.2021).
 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) (Aralık 2020). “Covid-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi” Raporu (https://www.tursab.org.tr/covid-19-surecinde-turkiye-ve-dunya-turizmi.pdf, (31.05.2021).
 • TÜRMOB (Haziran 2020). “Türkiye’de Korona Salgınının Sektörlere Etkileri”, Ankara.
 • TÜRMOB (Nisan 2020). “Korona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi-Değerlendirmeler ve Öneriler Raporu”, TÜRMOB Yayınları-503: Ankara.
 • TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği). (2021). “Ekonomik Rapor-2020”, TÜRMOB Yayınları-506: Ankara.
 • TÜRMOB Bizden Haberler, Çalıştay: “VI. Güncel Muhasebe Konuları” ss.19-33, Özel Sayı: 15, 24.05.2021. TÜRMOB International (Mart 2020). “Koronavirüs Krizi: Finansal Raporlama ve Denetim Üzerindeki Sonuçları”, 12 (52): 1-16, 52.pdf, (06.05.2020).
 • Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Ankara: 16.02.2021.
 • Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, Ankara: 21.02.2021.
 • Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine (II-14.1) Göre Hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Ankara: 16.02.2021.
 • Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine (II-14.1) Göre Hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Ankara: 21.02.2021.
 • Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak-31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, Ankara: 05.03.2020.

EXAMINATION OF THE IMPACT OF COVID-19 EPIDEMIC ON BORSA ISTANBUL TOURISM INDEX ENTERPRISES’ FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENDENT AUDITOR’S REPORTS WITH A HOLISTIC APPROACH

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı Özel Sayı, 73 - 97, 29.06.2021
https://doi.org/10.30625/ijctr.955217

Öz

During Covid-19 Outbreak; apart from its reflection on the health sector all over the World, its impact on the tourism sector is also in the first place. In this study, during the Covid-19 epidemic; In Turkey, the effect on the financial statements of 2019 and 2020 of seven companies traded within the scope of the Borsa Istanbul (BIST) Tourism Index has been examined, which can be accessed by the Public Disclosure Platform (KAP) website. Then, with the help of content analysis, the reflection of the Covid-19 Outbreak effect on the independent auditor reports, financial statement footnotes and annual reports was examined with a holistic approach. As a result, it has been determined that the Covid-19 Outbreak process has a very significant impact on the BIST Tourism Index businesses whose reports are examined.

Kaynakça

 • Akdoğan, N. ve Tenker, N. (2001). Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 10. Baskı, Gazi Kitabevi: Ankara.
 • Akgüç, Ö. (1998). Finansal Yönetim, Yenilenmiş 7. Baskı, Avcıol Basım Yayım: İstanbul.
 • Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, İstanbul: 28.02.2020.
 • Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, İstanbul: 26.02.2021.
 • Altın Yunus Faaliyet Raporu 2019, İstanbul: 28.02.2020.
 • Altın Yunus Faaliyet Raporu 2020, İstanbul: 26.02.2021.
 • Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
 • Konsolide Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu, İstanbul: 10.03.2020.
 • Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ 31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
 • Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları, İstanbul: 11.03.2021.
 • https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf., (31.05.2021).
 • https://www.saglikaktuel.com/haber/turizmde-temmuz-ayindan-itibaren-yogunluk-bekleniyor-72168.htm, 04.06.2021 Haber, (05.06.2021).
 • Hürses Ekonomi Haberleri, “Covid-19 Sürecinin İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisi Çalıştayı”, 29.05.2021.
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). “KGK 31 Mart 2020 Tarihli Duyurusu Covid 2- COVID-19 Salgınının Yürütülen Bağımsız Denetimlere Etkisi”. http://www.kgk.gov.tr, 1585841461373_kgk-31-mart-2020-duyuru-covid.pdf, (31.03.2020).
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP). https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler, (01.05.2021).
 • Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Finansal
 • Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, İstanbul: 12.02.2021.
 • Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal
 • Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, İstanbul: 04.02.2020.
 • Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ 2019 Yılı Faaliyet Raporu, İstanbul: 25.02.2020.
 • Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ 2020 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu, İstanbul: 25.02.2021.
 • Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2019 - 31.12.2019 Dönemi.
 • Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2020 - 31.12.2020 Dönemi.
 • Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2019 Ara Hesap Dönemine İlişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Notlar.
 • Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi 1 Nisan 2020 -31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar.
 • Petrokent Turizm A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Dönemine Ait Finansal Tablolar, Ankara: 26.02.2021.
 • Petrokent Turizm Anonim Şirketi 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Petrokent Turizm Anonim Şirketi 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Petrokent Turizm Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, Ankara: 02.03.2020.
 • Şat Sezgin, A. (Mayıs 2020). “Koronavirüs Salgını Sonrasında Turizm ve Bağlantılı Sektörlerde Beklenen Gelişmeler”, İktisadi Araştırmalar Bölümü, Türkiye İş Bankası Yayını: https://ekonomi.isbank.com.tr/contentmanagement/Documents/tr10_aa_rapor/2020/BN_Turizm_202005.pdf, (31.05.2021).
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). “Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013)”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No: 3085, Ankara.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı, https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/67667,ktb20192023stratejikplani23mbpdf., (31.05.2021).
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu, https://sgb.ktb.gov.tr/TR-45558/81613,2021-idare-faaliyet-raporu1503-2021pdf., (31.05.2021).
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Turizm İstatistikleri Genel Değerlendirme, Araştırma ve Değerlendirme Başkanlığı Yayını: Ankara https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/81939,3103turizmistatistikleri2020-4pdf., (31.05.2021).
 • Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu.
 • Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait
 • Konsolide Finansal Tablolar, Açıklayıcı Notlar ve Bağımsız Denetim Raporu, İstanbul: 05.03.2021.
 • Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar, Açıklayıcı Notlar ve Bağımsız Denetçi Raporu, İstanbul: 10.03.2020.
 • Toroslu, M. V ve Durmuş, C. N. (2016). Finansal Tablolar Analizi: Kavramlar - Analiz Teknikleri, Güncellenmiş 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). 16.09.2020 Tarih ve 33602 Sayılı Haber Bülteni,
 • https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sektor-Bilancolari-2019-33602, (17.03.2021).
 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) (Aralık 2020). “Covid-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi” Raporu (https://www.tursab.org.tr/covid-19-surecinde-turkiye-ve-dunya-turizmi.pdf, (31.05.2021).
 • TÜRMOB (Haziran 2020). “Türkiye’de Korona Salgınının Sektörlere Etkileri”, Ankara.
 • TÜRMOB (Nisan 2020). “Korona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi-Değerlendirmeler ve Öneriler Raporu”, TÜRMOB Yayınları-503: Ankara.
 • TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği). (2021). “Ekonomik Rapor-2020”, TÜRMOB Yayınları-506: Ankara.
 • TÜRMOB Bizden Haberler, Çalıştay: “VI. Güncel Muhasebe Konuları” ss.19-33, Özel Sayı: 15, 24.05.2021. TÜRMOB International (Mart 2020). “Koronavirüs Krizi: Finansal Raporlama ve Denetim Üzerindeki Sonuçları”, 12 (52): 1-16, 52.pdf, (06.05.2020).
 • Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ 31 Aralık 2020 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Ankara: 16.02.2021.
 • Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, Ankara: 21.02.2021.
 • Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine (II-14.1) Göre Hazırlanan 01.01.2020-31.12.2020 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Ankara: 16.02.2021.
 • Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine (II-14.1) Göre Hazırlanan 01.01.2019-31.12.2019 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Ankara: 21.02.2021.
 • Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak-31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu, Ankara: 05.03.2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Özgün Bilimsel Makale
Yazarlar

Nilgün KUTAY>
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2611-3025
Türkiye


Fatma TEKTÜFEKÇİ> (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4276-0959
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 21 Haziran 2021
Kabul Tarihi 23 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı Özel Sayı

Kaynak Göster

APA Kutay, N. & Tektüfekçi, F. (2021). COVİD-19 SALGIN SÜRECİNDE BORSA İSTANBUL TURİZM ENDEKSİ İŞLETMELERİ FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARI ÜZERİNDE ETKİNİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ . International Journal of Contemporary Tourism Research , Prof. Dr. Özlem İPEKGİL DOĞAN'ı Anma Özel Sayısı , 73-97 . DOI: 10.30625/ijctr.955217