ISSN: 1308-2922
e-ISSN: 2147-6985
Başlangıç: 2008
Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Herhangi bir çalışma sunulmadan önce veya sonra, çalışmanın hangi sayıda yayımlanabileceğine ilişkin bir öngörüde veya tahminde bulunmak olanaklı değildir.

Lütfen dergi editörlerine veya dergi sekreteryasına bu konuda elektronik posta göndermeyiniz.

Dergimiz salt betimleyici olan veya alana katkı vermekten ziyade mevcut olanı tekrarlayan metinleri hakeme göndermeme kararı almıştır. 
Detaylar için lütfen ve mutlaka Yazım Kuralları ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası Sayfalarını ziyaret ediniz.

Dergimiz sayfasında yer alan dokümanları indirebilmek için lütfen Google Chrome dışında bir tarayıcı kullanınız. Son Chrome güncellemesi sonrasında sorunlar yaşanmaktadır.

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda altı (6) defa (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında) yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Makale kategorileri: Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih,Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik Performansı
Tarandığı Dizinler:
ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM

2021 - Sayı: 47