Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed


Dergimize yönelik ilgi çok fazla olduğu için, aşırı yoğunluk yaşanmaktadır. Herhangi bir çalışma sunmadan önce, çalışmanın hangi sayıda yayımlanabileceğine ilişkin bir öngörüde veya tahminde bulunmak olanaklı değildir. Lütfen dergi editörlerine veya dergi sekreteryasına bu konuda elektronik posta göndermeyiniz.

Dergi makale kabulü aşamalarında bir takım değişikliklere gidilmiştir. Detaylar için lütfen ve mutlaka Yazım Kuralları ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası Sayfalarını ziyaret ediniz.

Dergimiz sayfasında yer alan dokümanları indirebilmek için lütfen Google Chrome dışında bir tarayıcı kullanınız. Son Chrome güncellemesi sonrasında sorunlar yaşanmaktadır.

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda altı (6) defa (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında) yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Makale kategorileri: Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih,Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik Performansı
Tarandığı Dizinler:
ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed
Kapak Resmi


Dergimize yönelik ilgi çok fazla olduğu için, aşırı yoğunluk yaşanmaktadır. Herhangi bir çalışma sunmadan önce, çalışmanın hangi sayıda yayımlanabileceğine ilişkin bir öngörüde veya tahminde bulunmak olanaklı değildir. Lütfen dergi editörlerine veya dergi sekreteryasına bu konuda elektronik posta göndermeyiniz.

Dergi makale kabulü aşamalarında bir takım değişikliklere gidilmiştir. Detaylar için lütfen ve mutlaka Yazım Kuralları ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası Sayfalarını ziyaret ediniz.

Dergimiz sayfasında yer alan dokümanları indirebilmek için lütfen Google Chrome dışında bir tarayıcı kullanınız. Son Chrome güncellemesi sonrasında sorunlar yaşanmaktadır.

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda altı (6) defa (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında) yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Makale kategorileri: Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih,Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik Performansı
Tarandığı Dizinler:
ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM
Yıl 2021 sayı 43 Son Sayı
Sayı 43 - 23 Mar 2021
 1. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ OLUŞUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: ISO VE OHSAS UYGULAMALARININ ETKİLERİ
  Sayfalar 1 - 26
  Emrullah KIPÇAK, Abdurrahman ÇALIK, Hossein MEHRİ
 2. FİNANSAL SAĞLIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BİREYİN FİNANSAL ÖZ YETERLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ
  Sayfalar 27 - 38
  Adem ÖZBEK
 3. Yönetici Yetkinliklerinin Geliştirilmesinde Zorlu Görevler ve Erişimi ile Öğrenme Odaklılık ve Geri Bildirimin Rolü
  Sayfalar 39 - 60
  Afet Ayçe BAŞALP, Asena ALTIN GÜLOVA
 4. FARKLI TÜRDE REKLAM FİLMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN GÖZ İZLEME VE ANKET YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 61 - 91
  Ali TOKER, Harun SULAK
 5. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİĞİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 93 - 105
  Esra KAYHAN, Bahar GÜDEK
 6. AGENCY OF THE BODIES: MATERIALITY IN RUTH OZEKI’S ALL OVER CREATION
  Sayfalar 107 - 116
  Barış AĞIR
 7. YAVAŞ ŞEHİRLERDE YEREL HALKIN YER KİMLİĞİ VE TOPLULUĞA BAĞLILIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM TUTUMLARINA ETKİSİ: SEFERİHİSAR’DA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 117 - 138
  Cemali BUZLUKÇU, Cevdet AVCIKURT
 8. Rekabet Avantajı Açısından Tedarik Zinciri Dayanıklılığı, Tedarik Zinciri Bütünleşmesi ve Yeşil Pazarlama Yönelimi İlişkileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 139 - 162
  Çınar GARİP, Serdar PİRTİNİ, Burçin KAPLAN
 9. TÜRKÇEDE BAZI DİL BİLGİSEL KATEGORİLERİN DEĞİŞİMİ: ZARF İŞLEVLİ KELİMELER
  Sayfalar 163 - 178
  Emin YAŞ
 10. Klasik Türk Ve Fars Edebiyatlarında Çocuğun Eğitilebilirliği Ve Bir Mübalağa Unsuru Olarak Terbiye
  Sayfalar 179 - 190
  Emrullah YAKUT
 11. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TURİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 191 - 204
  Gökhan AKAR
 12. TÜRKİYE ALTERNATİF PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ REHBERİ VE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 205 - 226
  Hakan CAVLAK, Başak ATAMAN
 13. E-TİCARET VE BİREYSEL KREDİLERİN ÇOK YÖNLÜ İLİŞKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 277 - 238
  Hakan ERYÜZLÜ, Aysun KURTOĞLU
 14. DÖVİZ KURU GETİRİ VE VOLATİLİTESİNDE UZUN HAFIZA TESTİ: 2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 239 - 362
  Hidayet GÜNEŞ, Murat KAYA
 15. Politik Ekonomiye Schumpeterci Bir Bakış: Kapitalizm ve Siyasi Elitler
  Sayfalar 263 - 276
  Hüsnü BİLİR, Mehmet ŞAHİN
 16. SPORCU BAKIŞ AÇISIYLA KADIN ALGISI
  Sayfalar 277 - 291
  Özge ADA, Kadir YILDIZ, Pınar GÜZEL, Selhan ÖZBEY
 17. BİR JÖN TÜRK’ÜN GÖZÜYLE YAHUDİLER
  Sayfalar 293 - 301
  Murat TURNA
 18. OECD ÜLKELERİNDE DOĞAL AFETLERİN BÜTÇE AÇIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 303 - 318
  Nazlı KEYİFLİ
 19. ULUSAL ALAN YAZINDA SPOR TURİZMİNİN GELİŞİMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 319 - 331
  Oya YILDIRIM
 20. TÜRKİYE’DE İNFLUENZA PANDEMİSİ POLİTİKASI ANALİZİ: COVİD-19 ÖRNEĞİ
  Sayfalar 333 - 345
  Sabrina KAYIKCI
 21. TÜRKİYE'DE KARA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 347 - 358
  Sultan KUZU YILDIRIM, Yonca ERDEM DEMİRTAŞ
 22. ETNOSENTRİZM, SİYASİ EĞİLİM VE YAŞANILAN ŞEHİR TÜKETİM DAVRANIŞINI ETKİLER Mİ? ULUSAL VE ULUSLARARASI BEYAZ EŞYA MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 359 - 379
  Talha BAYIR
 23. SES EĞİTİMİ DERSİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ OLARAK SÖZEL İMGELERİN YERİ VE ÖNEMİ
  Sayfalar 381 - 404
  Tülay EKİCİ
 24. İŞ GELİŞTİRME UZMANLARININ MESLEKİ ÖZDEŞLEŞMELERİ İLE DUYGUSAL EMEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 405 - 416
  Ufuk BAŞAR
 25. Geri çekildi: 2003-2017 Döneminde Türkiye’deki Et İthalatı: Granger Nedensellik Analizi
  Sayfalar 417 - 431
  Serdar ÖZTÜRK, İlgi BAYSAN
Dizinler