Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |


Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda dört defa yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Maliye, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji,Türk Dili ve Edebiyatı , Tarih, Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi, Güzel Sanatlar, Müzik ve sahne SanatlarıPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi


Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda dört defa yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.

Makale kategorileri:

Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi, Eğitim Bilimleri, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Maliye, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji,Türk Dili ve Edebiyatı , Tarih, Temel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi, Güzel Sanatlar, Müzik ve sahne SanatlarıYıl 2019 sayı 36 Son Sayı
Sayı 36 - Tem 2019
 1. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 1 - 19
  Alev Özer Torgalöz
 2. KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUTFAK DEPARTMANLARINDA DIŞ KAYNAK KULLANIMI: MARMARİS ÖRNEĞİ
  Sayfalar 21 - 31
  Alper Kurnaz
 3. ÇARLIK RUSYASI DÖNEMİ’NDE RUSÇA YAYINLANAN KARS GAZETESİNDEKİ YAZILARA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
  Sayfalar 33 - 49
  Arzu Boy
 4. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖRGÜTLERDE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI
  Sayfalar 51 - 68
  Ar.Gör.Aylin Sinem Gültaç, Doç.Dr.Gülsün Erigüç
 5. İŞ VE ZAMAN ETÜDÜ TEKNİĞİYLE PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
  Sayfalar 69 - 78
  BERKANT DULKADİR
 6. Toplumsal Gerçeklik ve Tanımlama: Modern Sonrası Dönemi Tanımlama Tartışmalarına Dair Kategorik Bir Çözümleme
  Sayfalar 79 - 88
  Deniz Aşkın
 7. HENRY DE MONTHERLANT’IN “SANTİAGO ŞÖVALYESİ” ADLI PİYESİNDE KAYBOLAN DEĞERLER VE İNSANLIK MESAJI
  Sayfalar 89 - 100
  Deniz Küzeci
 8. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ADAPTİF AĞ TABANLI BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ (ANFIS) İLE ANALİZİ
  Sayfalar 101 - 116
  Enver ÇAKIN
 9. İÇSEL DESTİNASYON PAZARLAMASI: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Sayfalar 117 - 129
  Gökçe Özdemir
 10. Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Affetme, Örgütsel Dedikodu ve İntikam Niyeti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 131 - 148
  Gülcan Şantaş, Mahmut AKBOLAT, Hakan SAĞLAM
 11. Çanakkale İli Çan Halıları
  Sayfalar 149 - 163
  Hanife Güneş YARMACI, Fatna Nur Başaran
 12. TÜKENMİŞLİĞİN İŞ YAŞAM DENGESİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 165 - 182
  Hatice Özutku
 13. HELLENİSTİK ORDULARIN MOBİL KULELERİ VE SAVAŞ TANKLARI: SAVAŞ FİLLERİ
  Sayfalar 183 - 198
  HATİCE UYANIK
 14. JOHN LOCKE’DA TÖZ PROBLEMİ
  Sayfalar 199 - 212
  Hüseyin AYDOĞDU
 15. ÖRGÜTSEL DESTEK, ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖZ KENDİLİK DEĞERLENDİRMESİNİN PSİKOLOJİK SERMAYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 213 - 231
  İbrahim Sani Mert, Cem Şen
 16. YÖNETİM KURULU ÖZELLİKLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 233 - 242
  KORAY TUAN
 17. Ein Überblick über die frühe Turkologie in der Türkei unter historisch-politischen Aspekten
  Sayfalar 243 - 258
  Mehmet Yılmazata
 18. Örgütsel Sosyalleşmeye Yeni Bir Öncül: Sosyal Zeka
  Sayfalar 259 - 272
  Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Nazmiye Ülkü PEKKAN, Alptekin DEVELİ
 19. ALGILANAN ÜST YÖNETİM DESTEĞİNİN İŞE ADANMIŞLIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 273 - 290
  Mutlu TOKMAK
 20. YOKSULLUK VE EKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİ: MENA BÖLGESİ ANALİZİ
  Sayfalar 291 - 310
  Nurgül EVCİM, Sevcan GÜNEŞ, Hacer Simay KARAALP ORHAN
 21. YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASINDA KENT MERKEZİNE UZAKLIK İLE YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET İLİŞKİSİ DENİZLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 311 - 333
  Pınar Savaş Yavuzçehre, Cem Keysan
 22. ENFLASYON- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MUNDELL-TOBIN ETKİSİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 335 - 348
  S.Pinar Gürel, Kadriye Toker
 23. ÖRGÜTSEL NOSTALJİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE İŞİN ANLAMLILIĞININ ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 349 - 369
  Mehmet Dinç, Hasan hüseyin Uzunbacak, Tahsin Akçakanat
 24. STALİN DÖNEMİNDE SOVYET DIŞ POLİTİKASI İDEOLOJİDEN SAPTI MI?
  Sayfalar 371 - 382
  Umut Bekcan
 25. SEMBOLİK TÜKETİM VE MODA
  Sayfalar 383 - 396
  Ziyaeddin KIRBOĞA
Dizinler