Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed


Dergimize yönelik ilgi çok fazla olduğu için, aşırı yoğunluk yaşanmaktadır. Herhangi bir çalışma sunmadan önce, çalışmanın hangi sayıda yayımlanabileceğine ilişkin bir öngörüde veya tahminde bulunmak olanaklı değildir. Lütfen dergi editörlerine veya dergi sekreteryasına bu konuda elektronik posta göndermeyiniz.

Dergi makale kabulü aşamalarında bir takım değişikliklere gidilmiştir. Detaylar için lütfen ve mutlaka Yazım Kuralları ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası Sayfalarını ziyaret ediniz.

Dergimiz sayfasında yer alan dokümanları indirebilmek için lütfen Google Chrome dışında bir tarayıcı kullanınız. Son Chrome güncellemesi sonrasında sorunlar yaşanmaktadır.

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda altı (6) defa (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında) yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Makale kategorileri: Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih,Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik Performansı
Tarandığı Dizinler:
ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-2922 | e-ISSN 2147-6985 | Yayın Aralığı Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed
Kapak Resmi


Dergimize yönelik ilgi çok fazla olduğu için, aşırı yoğunluk yaşanmaktadır. Herhangi bir çalışma sunmadan önce, çalışmanın hangi sayıda yayımlanabileceğine ilişkin bir öngörüde veya tahminde bulunmak olanaklı değildir. Lütfen dergi editörlerine veya dergi sekreteryasına bu konuda elektronik posta göndermeyiniz.

Dergi makale kabulü aşamalarında bir takım değişikliklere gidilmiştir. Detaylar için lütfen ve mutlaka Yazım Kuralları ve Etik İlkeler ve Yayın Politikası Sayfalarını ziyaret ediniz.

Dergimiz sayfasında yer alan dokümanları indirebilmek için lütfen Google Chrome dışında bir tarayıcı kullanınız. Son Chrome güncellemesi sonrasında sorunlar yaşanmaktadır.

Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. PAUSBED yılda altı (6) defa (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında) yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Makale kategorileri: Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih,Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik Performansı
Tarandığı Dizinler:
ULAKBİM TR Dizin; EBSCO HOST; ASOS Index; Araştirmax Bilimsel Yayın İndeks; Türk Eğitim İndeks; SOBİAD; İSAM
Yıl 2021 Sayı 44 Son Sayı
Sayı 44 - 23 May 2021
 1. Murat Tepe ve Murat Höyük Kazıları Işığında Doğu Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri Üzerine Yeni Gözlemler: İki Yeni Urartu Toprak Mezarı
  Sayfalar 1 - 14
  Abdulkadir ÖZDEMİR, Ayşe ÖZDEMİR
 2. OSMANLI’NIN KAPİTALİZMİ BENİMSEMEMESİNİN NEDENİ İRRASYONEL YÖNETİM SİSTEMİ MİYDİ?
  Sayfalar 15 - 25
  Ahmet Yavuz ÇAMLI
 3. TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 27 - 39
  Ayfer USTABAŞ, Gülçin Elif YÜCEL, Tuğçe ACAR
 4. SUPERSTROKE VE SUPERBLUR SANAT
  Sayfalar 41 - 48
  Aysun CANÇAT
 5. YÜKSELEN GÜÇLERİN EKONOMİLERİNDE DIŞ TİCARETİN ETKİSİ: BRICS ÖRNEĞİ
  Sayfalar 49 - 71
  Ceren Ece GÖCEN, Onur KAYA
 6. OECD ÜLKELERİNDE REEL DÖVİZ KURU HAREKETLERİNİN AÇIKLANMASINDA BALASSA-SAMUELSON ETKİSİ
  Sayfalar 73 - 90
  Büşra GEDİKOĞLU, Duygu YOLCU KARADAM
 7. TÜRKİYE’DE VERGİ HARCAMALARININ İNCELENMESİ VE VERGİLEMEDE ADALET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 91 - 105
  Ebru KARAŞ, Betül HAYRULLAHOĞLU
 8. SATIRE IN THE EXPEDITION OF HUMPHRY CLINKER BY TOBIAS SMOLLETT
  Sayfalar 107 - 114
  Emrah ATASOY
 9. DOĞU’DA MODERNLEŞME SÜRECİNDE TAŞRA-KENT ÇATIŞMASININ YARATTIĞI ETKİLERİN LAİKLİK EKSENİNDE BİR DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 115 - 129
  Ergin ULUSOY
 10. PRICE DISCRIMINATION FOR TOPKAPI PALACE MUSEUM IN TURKEY: VIP OR REGULAR ENTRANCE
  Sayfalar 131 - 143
  Esma BİRİŞÇİ, Hayrettin Kemal SEZEN
 11. FOOD AND MOOD IN THE PARTICULAR SADNESS OF LEMON CAKE
  Sayfalar 145 - 158
  Meryem AYAN, Fatma YALVAÇ
 12. DOKTOR KONULU FIKRALARDA KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ÇATIŞMALARININ SINIFLANDIRILMASI
  Sayfalar 159 - 168
  Ferhat ÖZMEN
 13. YAKINSAMA ÇAĞINDA HİKÂYE ANLATMAK: TRANSMEDYA HİKÂYECİLİĞİ KAVRAMI ÜZERİNDEN “LEYLA İLE MECNUN” DİZİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 169 - 190
  Ferhat ZENGİN
 14. FLÜT EĞİTİMİNDE ERKEN DÖNEMDE BULUNAN FLÜTİSTLER İÇİN YAZILMIŞ ÇAĞDAŞ ESERLERDEN ‘GHOST’ İÇİN ÇALIŞMA KILAVUZU
  Sayfalar 191 - 202
  Gökçe SARVAN
 15. MÜSTAKİL SERFİÇE SANCAĞININ TEŞKİLİ ve İDARESİ (1881-1888)
  Sayfalar 203 - 223
  İlkay ERKEN
 16. AHMED-İ RIDVÂN DİVANI’NDA BİR KASİDEDE AÇAN ANTALYA ÇİĞDEMİ
  Sayfalar 225 - 235
  Kamile ÇETİN, Melek DİKMEN
 17. A BLACK FEMINIST ANALYSIS OF THE DOMESTIC VIOLENCE AND VICTIMISED WOMEN IN RUKHSANA AHMAD’S PLAY, SONG FOR A SANCTUARY
  Sayfalar 237 - 243
  Kübra BAYSAL
 18. ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI TERCİHLERİNİN KONJOİNT ANALİZİ İLE BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 245 - 260
  Leyla YÜCEL
 19. KARAR DESTEK SİSTEMLERİ VE İŞ ZEKÂSI UYGULAMALARININ İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 261 - 283
  Murat SUCU
 20. GÜNEY KORE UYARLAMALARININ BİR ÖRNEĞİ OLARAK WHAT HAPPENS to MY FAMILY? ve BABA CANDIR DİZİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI ANALİZİ
  Sayfalar 285 - 314
  Nergiz GÜNDEL
 21. YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011)
  Sayfalar 315 - 324
  Oğuz DÜNDAR
 22. ENFLASYON VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜRKİYE İSTATİSTİKSEL BÖLGE SINIFLANDIRMASI KAPSAMINDA ANALİZİ
  Sayfalar 325 - 338
  Onur OĞUZ
 23. THE NEXUS BETWEEN FINANCIAL GLOBALIZATION AND INCOME INEQUALITY: THE CASE OF EMERGING MARKET ECONOMIES
  Sayfalar 339 - 355
  Orkun ÇELİK
 24. AYDIN VİLAYETİNDE REDİF TEŞKİLATININ KURULUŞU VE GELİŞİMİ (1867-1913)
  Sayfalar 357 - 370
  Özge MEŞE, Mehmet KARAYAMAN
 25. TFRS 9 FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDININ TÜRKİYE’DE FAALİYETTE BULUNAN MEVDUAT BANKALARININ BEKLENEN KREDİ ZARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 371 - 391
  Ebru SAYGILI, Seher GÖREN YARGI, Pelin MENGİ
 26. BİR TÜKETİM TOPLUMU ELEŞTİRİSİ OLARAK TAHSİN YÜCEL’İN “KUMRU İLE KUMRU” ROMANI
  Sayfalar 393 - 403
  Soner AKPINAR
 27. RETHINKING THE GLOBAL POLITICS AND LEADERSHIP: ULRICH BECK’S RISK SOCIETY VERSUS POSTMODERN POLITICS
  Sayfalar 405 - 418
  Vahit GÜNTAY
 28. GÜLFEM HATUN CAMİİ VE ONARIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 419 - 432
  Zeynep Emel EKİM
 29. ANALYZING CRIME AND UNEMPLOYMENT FROM A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE
  Sayfalar 433 - 443
  Zeynep ŞENTÜRK DIZMAN
 30. AN UPPER BOUND ON THE DEGREE OF CHOICE REGULARITIES ASSOCIATED WITH SARP-LIKE REQUIREMENTS
  Sayfalar 445 - 449
  Kemal YILDIZ
 31. Düzeltme: Doğal Gaz Arz Güvenliği Açısından Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 451 - 467
  Yunus Emre BİROL
Dizinler