Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme sürecinin amacı kaliteli, nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanmasını sağlamaktır. Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamış ve yılda dört defa (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanan uluslararası hakemli bir e-dergidir.Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne yayımlanması amacıyla gönderilen her makale hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Hakem değerlendirme süreç şemasına ulaşmak için lütfen tıklayınız…Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi hakemlerinden aşağıdaki hususlara dikkat etmelerini rica etmektedir:
• Çalışma belirtilen makale türüne uygun mudur?
• Çalışmanın bilime katkısı yönünden özgün değeri var mıdır?
• Çalışma konu ve içerik itibarı ile akademik bir dergide yayımlanmaya uygun mudur?
• Çalışmada İçerik- başlık uyumu bulunmakta mıdır?
• Özetin çalışmayı yansıtma düzeyi nedir?
• Türkçe ve İngilizce özetlerin uyumluluğu var mıdır?
• Makalenin bilimsel özgünlük seviyesi nedir?
• Giriş bölümünde çalışmanın konu amaç ve öneminin vurgulanmış mıdır?
• Çalışmada kullanılan yöntemlerin uygunluk derecesi nedir?
• Makalenin organizasyonu ve sunumu yeterli midir?
• Çalışma dil ve ifade yönünden yeterli midir?
• Şekil resim ve tabloların anlaşılırlığı uygunluk ve gereklilik derecesi nasıldır?
• Kaynakların yeterliliği gereklilik ve güncellik derecesi yeterli midir?