Amaç

Pamukkale Üniversitesi, evrensel ve milli değerler ışığında, çağın gereksinimlerine uygun araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı kendine misyon edinirken; bilimsel alanda gelişmelere yön veren, yenilikçi, değer üreten ve mükemmelliği esas alan uluslararası üniversite olmayı kendine vizyon edinmiştir. Üniversitenin vizyonu ve misyonu ışığında, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED), sosyal bilim alanları ile ilgili nitelikli yazıları yayınlayarak hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED) sosyal bilim alanları ile ilgili nitelikli yazıların yer aldığı akademik bir yayındır. PAUSBED ilk olarak 2008 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi 2017 yılına kadar 3 sayı olarak yayımlanmış olup 2017 yılından itibaren E-dergi olarak yayımlanmaktadır. 2018 yılından sonra PAUSBED, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanma kararı almıştır. PAUSBED elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. PAUSBED'in yayın dili Türkçe, İngilizce ve Fransızca'dır. Türkçe çalışmalar için Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan "İmla Kılavuzu", yabancı dillerdeki yazılar için o dillerin dilbilgisi kuralları esas alınır.


PAUSBED, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları, Ekonometri, Felsefe, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih,Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik Performansı alanları ile ilgili güncel konu ve sorunları üzerinde duran kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmaları kabul etmektedir.