Amaç

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED), sosyal bilim alanları ile ilgili nitelikli yazıları yayınlayarak hem alan uzmanları arasında hem de bilim ve toplum arasında etkileşim  sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED), Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Dil Bilimleri ve Kültür Araştırmaları, Ekonometri, Felsefe, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği, Tarih,Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Müzik ve Sahne Sanatları, Uluslararası Ticaret ve Finans alanları ile ilgili güncel konu ve sorunları üzerinde duran kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmaları kabul etmektedir.