Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına

Prof.Dr. Ahmet BARDAKCI

Turkey
abardakci@pau.edu.tr
Konular: Ürün ve Marka Yönetimi,Uluslararası Pazarlama,Pazarlama
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY

Editör Kurulu

Prof.Dr. Naci KARKIN

Turkey
nkirgin@pau.edu.tr
Konular: Bilgi ve Belge Yönetimi,Kamu Yönetimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Pamukkale Universitesi

Doç.Dr. Esra AYTAÇ ADALI

Turkey
eaytac@pamukkale.edu.tr
Konular: Yöneylem Araştırması,Karar Destek Sistemleri,Çok Kıstaslı Karar Verme
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Umut UYAR

Turkey
uuyar@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörleri


Prof.Dr. Naci KARKIN

Turkey
nkirgin@pau.edu.tr
Konular: Bilgi ve Belge Yönetimi,Kamu Yönetimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Pamukkale Universitesi

İsmail ÇEVİŞ

Turkey
icevis@pau.edu.tr
Konular: Makro İktisat
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN

Turkey
gokcenko@gmail.com
Konular: Sanat Tarihi,Yerleşim Arkeolojisi,Şehircilik Tarihi,Ortaçağ Arkeolojisi,Mimarlık Tarihi,Kentsel Arkeoloji,Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: pamukkale üniversitesi

Doç.Dr. GÜL AKTAŞ

Turkey
gaktas@pau.edu.tr
Konular: Kadın Araştırmaları,Gençlik Sosyolojisi,Aile Sosyolojisi
Kurum: Pamukkale Üniversitesi

Prof.Dr. Handan KUMAŞ

Turkey
hkumas@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç.Dr. Yeliz MOHAN BURSALI

Turkey
ybursali@pau.edu.tr
Konular: Örgütsel Davranış,Kurumsal Yönetişim,Yönetim Psikolojisi,Örgüt ve Grup İletişimi,İnsan Kaynakları Yönetimi,Yönetim ve Strateji

Doç.Dr. Durmuş AKALIN

Turkey
dakalin@pau.edu.tr
Konular: Osmanlı Tarihi,Ortadoğu Tarihi,Afrika Tarihi,Yakınçağ Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Umut TEPEKULE

Turkey
utepekule@pau.edu.tr
Konular: Kamu Maliyesi,Bütçe ve Mali Planlama
Kurum: Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Güler KANGALLI UYAR

Turkey
skangalli@pau.edu.tr
Konular: Zaman Serisi Analizi,Uygulamalı Mikro Ekonometri,Panel Veri Ekonometrisi,Ekonometri
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

Turkey
okaydemir@gmail.com
Konular: Türk Dili,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi
Kurum: Pamukkkale Üniversitesi

Nuray ÖZDİPÇİNER

Turkey
nselma@pau.edu.tr
Konular: Turizm
Kurum: Pamukkale Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Elif BOZYİĞİT

Turkey
ebozyigit@gmail.com
Konular: Spor Yönetimi,Spor Bilimleri
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Dilek ÇETİNDAŞ

Turkey
dilekcetindas@hotmail.com
Konular: Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı,Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Aysel BAYTOK

Turkey
abaytok@pau.edu.tr
Konular: Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları