Dergi Kurulları

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına

Prof. Dr. Nurten SARICA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4043-827X Türkiye
Fransızca, Fransız Dili ve Edebiyatı, Dil Kullanım Bilimi, Ruhdilbilimi, Sesbilimi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Naci KARKIN Pamukkale Universitesi 0000-0002-0321-1212 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kamu Yönetimi

Alan Editörleri

Prof. Dr. Naci KARKIN Pamukkale Universitesi 0000-0002-0321-1212 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Mustafa Ozan YILDIRIM PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7982-4181 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Makro İktisat, Konjonktür Dalgalanmaları, Para Politikası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları, Kentsel Arkeoloji, Mimarlık Tarihi, Ortaçağ Arkeolojisi, Şehircilik Tarihi, Yerleşim Arkeolojisi, Sanat Tarihi
Sosyoloji
Prof. Dr. Handan KUMAŞ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Baysar TANIYAN FACULTY OF SCIENCE AND LETTERS 0000-0002-2843-8835 Türkiye
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Doç. Dr. Umut UYAR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6217-8283 Türkiye
Panel Veri Ekonometrisi, Finans, Finansal Tahmin ve Modelleme
Dr. Öğr. Üyesi Kamuran ŞİMŞEK PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Umut TEPEKULE Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkiye
Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Maliyesi
Ekonometri, Panel Veri Ekonometrisi, Uygulamalı Mikro Ekonometri, Zaman Serisi Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Ece AKYOL PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3330-2465 Türkiye
Klasik Batı Müziği
Doç. Dr. Feyyaz KARACA Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Sosyoloji
Yrd. Doç. Dr. Serap ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Türkiye
Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Örgütsel Davranış
Doç. Dr. Elif BOZYİĞİT PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0001-9557-6106 Türkiye
Spor Bilimleri, Spor Yönetimi
Doç. Dr. Dilek ÇETİNDAŞ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi Aysel BAYTOK PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3868-2855 Türkiye
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCEKARA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Üretim ve Operasyon Yönetimi