Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına

Prof. Dr. Ahmet BARDAKCI

Turkey
abardakci@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1391-6432
Konular: Pazarlama,Uluslararası Pazarlama,Ürün ve Marka Yönetimi
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY

Editör Kurulu

Prof. Dr. Naci KARKIN

Turkey
nkirgin@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0321-1212
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Bilgi ve Belge Yönetimi,Kamu Yönetimi
Kurum: Pamukkale Universitesi

Doç. Dr. Esra AYTAÇ ADALI

Turkey
eaytac@pamukkale.edu.tr
Konular: Çok Kıstaslı Karar Verme,Karar Destek Sistemleri,Yöneylem Araştırması
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Umut UYAR

Turkey
uuyar@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6217-8283
Konular: Panel Veri Ekonometrisi,Finans,Finansal Tahmin ve Modelleme
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörleri


Prof. Dr. Naci KARKIN

Turkey
nkirgin@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0321-1212
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Bilgi ve Belge Yönetimi,Kamu Yönetimi
Kurum: Pamukkale Universitesi

İsmail ÇEVİŞ

Turkey
icevis@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6246-8707
Konular: Makro İktisat
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN

Turkey
gokcenko@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6471-7460
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları,Kentsel Arkeoloji,Mimarlık Tarihi,Ortaçağ Arkeolojisi,Şehircilik Tarihi,Yerleşim Arkeolojisi,Sanat Tarihi
Kurum: pamukkale üniversitesi

Doç. Dr. Gül AKTAŞ

Turkey
gaktas@pau.edu.tr
Konular: Aile Sosyolojisi,Gençlik Sosyolojisi,Kadın Araştırmaları
Kurum: Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Handan KUMAŞ

Turkey
hkumas@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Şevket KADIOĞLU

Turkey
kadioglu_s@hotmail.com
Konular: Fransız Dili ve Edebiyatı
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Yeliz MOHAN BURSALI

Turkey
ybursali@pau.edu.tr
Konular: Yönetim ve Strateji,İnsan Kaynakları Yönetimi,Kurumsal Yönetişim,Örgüt ve Grup İletişimi,Örgütsel Davranış,Yönetim Psikolojisi

Yrd. Doç. Dr. Sezen KARABULUT

Turkey
skarabulut@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Umut TEPEKULE

Turkey
utepekule@pau.edu.tr
Konular: Bütçe ve Mali Planlama,Kamu Maliyesi
Kurum: Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Güler KANGALLI UYAR

Turkey
skangalli@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3694-150X
Konular: Ekonometri,Panel Veri Ekonometrisi,Uygulamalı Mikro Ekonometri,Zaman Serisi Analizi
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ece AKYOL

Turkey
ecea@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3330-2465
Konular: Klasik Batı Müziği
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Feyyaz KARACA

Turkey
fkaraca@pau.edu.tr
Konular: Sosyoloji
Kurum: Pamukkale Üniversitesi

Nuray ÖZDİPÇİNER

Turkey
nselma@pau.edu.tr
Konular: Turizm
Kurum: Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Elif BOZYİĞİT

Turkey
ebozyigit@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9557-6106
Konular: Spor Bilimleri,Spor Yönetimi
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Dilek ÇETİNDAŞ

Turkey
dilekcetindas@hotmail.com
Konular: Yeni Türk Edebiyatı,Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Aysel BAYTOK

Turkey
abaytok@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3868-2855
Konular: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCEKARA

Turkey
mincekara@pau.edu.tr
Konular: Üretim ve Operasyon Yönetimi
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ