e-ISSN: 2757-6760
Başlangıç: 2020
Yayıncı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       

open-access-logo-png-transparent.pngakademik_logo.png

Journal of New Tourism Trends (JOINNTT), rekreasyon, seyahat, turizm, otelcilik ve gastronomi alanlarında yenilikçi yaklaşımlara dayanan orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin amacı; turizm ile ilgili tüm alanlarda teori ve pratiğe yeni bir bakış açısı getiren araştırma, yöntem ve teknikleri içeren makalelerin yayınlandığı uluslararası bir bilimsel bilgi kaynağı olmaktır. Bu bağlamda dergide; eğlence ve rekreasyon endüstrisi, seyahat ve turizm endüstrisi, gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında çalışmalar yer almaktadır.

Gönderilen tüm makalelerde, çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Bu sebeple ilk gönderim aşamasında “makale içerisinde veya dosya adında yazarları çağrıştıracak hiçbir şey yazılmamalıdır”. Makale gönderimi sırasında aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda makale REDDEDİLECEKTİR.

* Makale Dosyası
* Benzerlik Raporu