Yazım Kuralları

Journal of New Tourism Trens (JOINNTT) dergisine ait şablona bu linkten erişim sağlayabilirsiniz. JOINNTT, Türkçe veya İngilizce yayın kabul etmektedir. Gönderilen tüm makalelerde, çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Bu sebeple ilk gönderim aşamasında şablon içindeki yazar bilgilerinin şablondan kaldırılması ve yazar bilgileri olmadan gönderim yapılması gerekmektedir. Makaleyi gönderen yazarın, makale ile birlikte ayrı bir dosyada "Başlık Sayfası" göndermesi gerekmektedir. Başlık sayfası şablonuna bu linkten erişim sağlayabilirsiniz. Makalenin yazar(lar)ı tarafından benzerlik taraması yapılarak benzerlik oranını gösteren raporun makale ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir.
Makaleler elektronik ortamda MS Word dosyası olarak sunulmalıdır. Makalede kullanılacak sayfa düzeni, font ve punto büyüklüğü şablon içerisinde ayrıntılı olarak tanımlanmış ve uygulanmıştır. Şekil, grafik, resim, formül ve tablolar; orijinal veya net bir şekilde bilgisayardan baskıya hazır halde üretilmiş olmalı ve metnin içerisine yerleştirilmelidir. Dergi Editörü ve Yayın Kurulu, bunları elektronik ortama aktarmaktan sorumlu değildir.
SUBU E-Dergileri, Açık Erişimli dergilerdir. SUBÜ tarafından yayınlanan tüm makalelerin özetleri ve tam metinleri, yayınlandıktan hemen sonra herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilir. Ayrıntılı bilgi için Etik İlkeler ve Yayın Polikası başlığına tıklayınız.

MAKALE DÜZENİ
Çalışmanızda aşağıdaki bölümlerin yer alması gerekmektedir:
Başlık
Özet
Anahtar Kelimeler
İngilizce Başlık
Abstract
Keywords
1. Giriş
2. Kavramsal Çerçeve (Gerekirse bu bölüm giriş kısmı ile birleştirilebilir veya kaldırılabilir.)
3. Metodoloji
4. Bulgular ve Tartışma
5. Sonuçlar
6. Beyanname
7. İnsan ve Hayvanlarla İlgili Çalışmalar (varsa)
Kaynakça
Ekler

Beyanlar bölümünde yer alan alt başlıkların, mevcut çalışmaya göre düzenlenmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için Turizmde Yeni Trendler Dergisi'nin Etik İlkeler ve Yayın Politikası ile tam metin şablonunu inceleyiniz.

ATIF VE KAYNAKÇA

Atıf ve kaynak gösterme, APA 7. sürüme göre yapılmalıdır. Atıf ve kaynak göstermeyle ilgili ayrıntılı bilgi APA web sayfasında tam metin şablonunda yer almaktadır. Metinde yer alan atıflar parantez içinde yazar soyadı ve yıl belirtilerek gösterilmelidir. APA 7. edisyona göre atıf gösterme biçimleri aşağıda yer almaktadır.

 • Tek yazarlı: (Çavuş, 2015, s. 110)
 • İki yazarlı: (Çavuş & Tanrısevdi, 2002, s. 260)
 • Üç-altı yazarlı: (Çavuş, Tokmak ve Mambetova 2015, s. 52) Üç-altı yazarlı makalelerde metin içindeki ilk atıfta yazarların tamamı yazılmalıdır. İkinci ve diğer atıflar ise aşağıdaki gibi yazılmalıdır.
 • Altı ve daha fazla yazarlı: (Çavuş vd. 2018, s. 45)
 • Yazarı olmayan kitaplar: (Türk Dil Kurumu Sözlüğü, 2021, s. 547)
 • Yazarı kurum olan kaynaklar: (Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2018)
 • Web kaynakları: (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021)

APA 7. edisyona göre kaynak listesinde kaynak gösterimi aşağıda yer almaktadır.

Makale: 

 • Cavus, S. and Tanrisevdi, A. (2002). Residents' attitudes toward tourism development: A case study in Kusadasi, Turkey. Tourism Analysis, 7(3-4), 259-269.
 • Sarı, Ö. ve Çavuş, Ş. (2021). Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Kariyer Çapalarına Etkisi. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 4(3), 231-251.

  Kitap: 

 • Güneş, A. and  Bayraktar, Ş. (1999). Modern culinary applications in kitchens. New York: New Press.
 • Sarıışık, M., Çavuş, Ş. ve Karamustafa, K. (2019). Profesyonel restoran yönetimi (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Kitap Bölümü:

 • Güneş, A. and Bayraktar, Ş. (2009). Economic Multiplier Effect of Tourism. In; David, H. and Onozaka, K. (Eds) Economic Effect of Tourism (pp. 750-764). Los Angeles: Economic Press.
 • Sandıkçı, M. (2019). Dekorasyon Planlama. Sarıışık, M., Çavuş, Ş. ve Karamustafa, K. (Editörler) Profesyonel Restoran Yönetimi içinde (s. 81-110). Ankara: Detay Yayıncılık

Web Kaynakları:

Tezler:

 • Yıldız, T. (2020). Örgütsel Yabancılaşmanın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Restoran İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya.