Amaç ve Kapsam

Journal of New Tourism Trends (JOINNTT), rekreasyon, seyahat, turizm, otelcilik ve gastronomi alanlarında yenilikçi yaklaşımlara dayanan orijinal araştırma makaleleri yayınlayan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin amacı; turizm ile ilgili tüm alanlarda teori ve pratiğe yeni bir bakış açısı getiren araştırma, yöntem ve teknikleri içeren makalelerin yayınlandığı uluslararası bir bilimsel bilgi kaynağı olmaktır.

Turizmde Yeni Trendler Dergisi (JOINNTT) kapsamında yeni yaklaşımlara dayalı özgün çalışmalara yer verilmektedir.

Bu bağlamda dergide;
Eğlence ve rekreasyon endüstrisi
Seyahat ve turizm endüstrisi
Gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında çalışmalar yer almaktadır.