Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-5265 | e-ISSN 2651-4974 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |


 Dergimize Çalışma Yükleyecek Yazarlar İçin Önemli Hatırlatmalar

 1. TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. İlgili konu hakkında açıklamalarımız sağ panelde yer almaktadır.
 2. Yüklediğiniz çalışma dosyaları dergimiz yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış çalışmalar doğrudan iade edilecektir. Bu konuda hassasiyetinizi rica etmekteyiz.
 3. Çalışmalarınızın Dergipark üstverisini Türkçe ve İngilizce olarak TR ve EN bölümlerine ayrı ayrı doldurmayı unutmayınız.
 4. Dergimiz sayı bazlı makale kabulü yapmamaktadır. Dergimize yükleyeceğiniz çalışmalar süreçlerinin olumlu tamamlanması halinde, yayın için kabul aldıkları tarihten sonra yayınlanacak ilk sayı için sıraya alınır.
 5. Dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır.
 6. Dergimize yüklenen çalışmaların değerlendirme süreci ortalama olarak 3-12 ay arasında sürebilmektedir.


Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1301-5265 | e-ISSN 2651-4974 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |
Kapak Resmi


 Dergimize Çalışma Yükleyecek Yazarlar İçin Önemli Hatırlatmalar

 1. TR Dizin 2020 kriterleri gereği yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. İlgili konu hakkında açıklamalarımız sağ panelde yer almaktadır.
 2. Yüklediğiniz çalışma dosyaları dergimiz yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış çalışmalar doğrudan iade edilecektir. Bu konuda hassasiyetinizi rica etmekteyiz.
 3. Çalışmalarınızın Dergipark üstverisini Türkçe ve İngilizce olarak TR ve EN bölümlerine ayrı ayrı doldurmayı unutmayınız.
 4. Dergimiz sayı bazlı makale kabulü yapmamaktadır. Dergimize yükleyeceğiniz çalışmalar süreçlerinin olumlu tamamlanması halinde, yayın için kabul aldıkları tarihten sonra yayınlanacak ilk sayı için sıraya alınır.
 5. Dergimiz Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır.
 6. Dergimize yüklenen çalışmaların değerlendirme süreci ortalama olarak 3-12 ay arasında sürebilmektedir.


Cilt 23 - Sayı 43 - 30 Haz 2020
 1. TOURISM POTENTIAL OF SKOPJE CITY
  Sayfalar 1 - 20
  Alaattin KIZILÇAOĞLU , Hakan ÖNAL
 2. GARİBNÂMEDE BAZI FİİLLERİN ÇOK ANLAMLI YAPISINA BİR BAKIŞ
  Sayfalar 21 - 30
  Serpil SOYDAN
 3. BİLİMSEL DAYANAKLI UYGULAMALARDAN VİDEO İPUCU YÖNTEMİNİN ÖZEL EĞİTİMDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR BETİMSEL ANALİZ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 31 - 62
  Evgin ÇAY , Burak BOZAK
 4. SEYİT ONBAŞI’NIN ÇANAKKALE SAVAŞLARINDAKİ ROLÜNE YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK ALGILARI: BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 63 - 86
  Fatma TORUN , Yasin DOĞAN , Kamile GÜLÜM
 5. EĞİTSEL OYUN, OKUMA-YAZMA-OYUN VE OKUMA-YAZMA-UYGULAMA YÖNTEMLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE YAŞADIKLARI ÖĞRENME PROBLEMLERİNİ GİDERMEDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 87 - 117
  Emre YILDIZ , Ümit ŞİMŞEK
 6. POLİTİK İSTİKRAR EKONOMİK BÜYÜMEYİ SAĞLAMADA YETERLİ BİR FAKTÖR MÜDÜR? BRICST ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 119 - 139
  Ömer Faruk BİÇEN
 7. TÜRKİYE’DE SEKTÖR-KAYNAK BAZINDA ENERJİ YAPISININ DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE ANALİZİ
  Sayfalar 141 - 157
  Kumru TÜRKÖZ , Utku UTKULU
 8. EXAMINING OF LONELINESS AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS BASED ON WORK DENSITY AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION IN ORGANIZATIONS
  Sayfalar 159 - 179
  Zafer ADIGÜZEL , İrem KÜÇÜKOĞLU
 9. TOPSIS YÖNTEMİYLE BANKA PERFORMANS ANALİZİ: CAMELS BİLEŞENLERİ TEMELİNDE BİR ÖNERME
  Sayfalar 181 - 198
  Gizay DAVER
 10. İSTENMEYEN ÇIKTI ALTINDA ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 199 - 228
  Ramazan EKİNCİ
 11. ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA İLE ÖRGÜTSEL İKLİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 229 - 254
  Sinan GÜRCÜOĞLU , Mesut UYAR
 12. KİŞİ-ÇEVRE UYUMU VE KARİYER TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN MODELLENMESİ
  Sayfalar 255 - 281
  Mert GÜRLEK
 13. İTİBAR RİSKİ VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ: BİST’TE AMPİRİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 283 - 309
  Şakir SAKARYA , Nevzat ÇALIŞ
 14. LÜKS ÜRÜNDE MUTLULUK ARAMA MOTİVASYONU VE LÜKS ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİ: TÜKETİCİ SOSYAL UYUMU VE CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Sayfalar 311 - 344
  Emrah TOKGÖZ
 15. STRATEJİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI VE TÜRK EXİMBANK ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 345 - 365
  Yüksel Akay ÜNVAN
 16. NARGİLE SALONLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 367 - 381
  Zülkif DAĞLI , Dilek DEMİREZEN
 17. YEREL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN ONBİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)
  Sayfalar 383 - 410
  Serif ÖNER
 18. YEREL HİZMET SUNUMUNDA YÖNETSEL KATILIMIN YEREL DEMOKRASİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALIKESİR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 411 - 447
  Sinem ŞAHNAGİL
 19. A MISSIONARY DREAM: THE WIND OF PROTESTANT IN MIHALIC
  Sayfalar 449 - 470
  Muhsin ÖNAL
 20. HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN TURİZME ETKİLERİ: UZUNGÖL SOLAKLI VADİSİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 471 - 483
  Emre AYGÜN , Nilgün AVCI
 21. YAYGIN MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİ İÇİN ALGILANAN KALİTE BOYUTLARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 485 - 525
  Osman ÇULHA
 22. COVID-19 SALGINIYLA OLUŞAN KRİZLERİN TURİZM FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN TURİZM AKADEMİSYENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 527 - 551
  Vahit Oğuz KİPER , Ömer SARAÇ , Oğuz ÇOLAK , Orhan BATMAN
 23. İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGISI İLE İŞ ÜRETKENLİĞİ İLİŞKİLERİ: MEVSİMLİK VE MEVSİMLİK OLMAYAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 553 - 582
  Eray POLAT , Ali Kemal GÜRBÜZ
 24. TURİSTLERİN TÜRKİYE, İSTANBUL, TURİZM VE TURİST REHBERİ İLE İLGİLİ METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 583 - 611
  Seda ŞAHİN , Muhammed BEKCİ
 25. KİŞİSEL DEĞERLERİN YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE BULUNAN OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 613 - 652
  Emre UYGUN , Emrah ÖZKUL
Dizinler