Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu |


Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm Çalışmaları Dergisi, farklı bilim alanlarında turizm konusunda yapılmış olan çalışmaları biraraya getirmeyi hedefleyen çok disiplinli bilimsel hakemli bir dergidir.  Yazım dili Türkçe ve İngilizce olan dergimiz yılda iki kez, açık erişimli elektronik bir dergi olarak TÜBİTAK ULAKBİM web portalı (Dergipark) üzerinden yayımlanmaktadır.

Toplumsal, ekonomik, kültürel ve çevresel etkileri nedeniyle turizm günümüzde disiplinlerarası bir alan olarak nitelendirilmektedir. Turizmin disiplinlerarası bir alan olarak incelenmesi, turizmin alanındaki gelişmelerin ve sorunların çok yönlü ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamdan hareketle Turizm Çalışmaları Dergisi farklı disiplinlerden turizmi çalışma alanı olarak kabul eden bilim insanlarının, kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalarını yayınlamaları için akademik bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen disiplinlerden gelen nitelikli ve özgün bilimsel çalışmalara öncelik verilecektir:

    §  Arkeoloji

    §  Coğrafya

    §  Felsefe

    §  Flora

    §  Gastronomi

    §  Gıda Mühendisliği

    §  Güzel Sanatlar

    §  Hukuk

    §  İç Mimarlık

    §  İktisat

    §  İletişim

    §  İnsan Kaynakları Yönetimi

    §  Kültürel Miras

    §  Kültürlerarası İletişim

    §  Mimarlık

    §  Müzecilik

    §  Sanat Tarihi

    §  Sosyal Antropoloji

    §  Sosyoloji

    §  Pazarlama

    §  Peyzaj Mimarlığı

    §  Psikoloji

    §  Rekreasyon

    §  Turizm

    §  Şehir ve Bölge Planlama

    §  Yönetim ve Organizasyon 


Turizm Çalışmaları Dergisi, Yaz/Haziran ve Kış/Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanacak olup, yıl içerisinde güncel konularda özel sayılar da yayımlamayı amaçlamaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Turizm Çalışmaları Dergisi’nde bilimsel alanyazını nesnel bakış açısıyla ele alan, bilimsel yöntemlere dayanarak turizm alanındaki gelişmelere ve sorunlara ölçümlenebilir ve uygulanabilir öneriler geliştiren görgül ve derleme türü yazılara (en son alanyazını kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri vb.) yer verilmektedir. 

İntihal Politikası

Turizm Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar öncelikle Akademik İntihal Engelleme Programı (iThenticate) ile intihal denetiminden geçirilmekte, sonrasında dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluğu açısından dergi editörlüğünce değerlendirilmekte ve uygun bulunması durumunda iki hakeme gönderilmektedir. 

Hakemlik Süreci

Turizm Çalışmaları Dergisi'nde makale değerlendirme süreci Çift Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci (Double-Blind Peer Review) ile yürütülür. Gönderilen makalelerin içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre iki hakem atanır. Bu süreçte hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla yürütülür. 

Makale İşlem Ücreti

Turizm Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen makalelerden başvuru ve değerlendirme ücreti alınmamaktadır.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm Çalışmaları Dergisi

Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu |
Kapak Resmi


Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm Çalışmaları Dergisi, farklı bilim alanlarında turizm konusunda yapılmış olan çalışmaları biraraya getirmeyi hedefleyen çok disiplinli bilimsel hakemli bir dergidir.  Yazım dili Türkçe ve İngilizce olan dergimiz yılda iki kez, açık erişimli elektronik bir dergi olarak TÜBİTAK ULAKBİM web portalı (Dergipark) üzerinden yayımlanmaktadır.

Toplumsal, ekonomik, kültürel ve çevresel etkileri nedeniyle turizm günümüzde disiplinlerarası bir alan olarak nitelendirilmektedir. Turizmin disiplinlerarası bir alan olarak incelenmesi, turizmin alanındaki gelişmelerin ve sorunların çok yönlü ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamdan hareketle Turizm Çalışmaları Dergisi farklı disiplinlerden turizmi çalışma alanı olarak kabul eden bilim insanlarının, kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalarını yayınlamaları için akademik bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen disiplinlerden gelen nitelikli ve özgün bilimsel çalışmalara öncelik verilecektir:

    §  Arkeoloji

    §  Coğrafya

    §  Felsefe

    §  Flora

    §  Gastronomi

    §  Gıda Mühendisliği

    §  Güzel Sanatlar

    §  Hukuk

    §  İç Mimarlık

    §  İktisat

    §  İletişim

    §  İnsan Kaynakları Yönetimi

    §  Kültürel Miras

    §  Kültürlerarası İletişim

    §  Mimarlık

    §  Müzecilik

    §  Sanat Tarihi

    §  Sosyal Antropoloji

    §  Sosyoloji

    §  Pazarlama

    §  Peyzaj Mimarlığı

    §  Psikoloji

    §  Rekreasyon

    §  Turizm

    §  Şehir ve Bölge Planlama

    §  Yönetim ve Organizasyon 


Turizm Çalışmaları Dergisi, Yaz/Haziran ve Kış/Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanacak olup, yıl içerisinde güncel konularda özel sayılar da yayımlamayı amaçlamaktadır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Turizm Çalışmaları Dergisi’nde bilimsel alanyazını nesnel bakış açısıyla ele alan, bilimsel yöntemlere dayanarak turizm alanındaki gelişmelere ve sorunlara ölçümlenebilir ve uygulanabilir öneriler geliştiren görgül ve derleme türü yazılara (en son alanyazını kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri vb.) yer verilmektedir. 

İntihal Politikası

Turizm Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar öncelikle Akademik İntihal Engelleme Programı (iThenticate) ile intihal denetiminden geçirilmekte, sonrasında dergi ilkelerine ve yazım kurallarına uygunluğu açısından dergi editörlüğünce değerlendirilmekte ve uygun bulunması durumunda iki hakeme gönderilmektedir. 

Hakemlik Süreci

Turizm Çalışmaları Dergisi'nde makale değerlendirme süreci Çift Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci (Double-Blind Peer Review) ile yürütülür. Gönderilen makalelerin içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre iki hakem atanır. Bu süreçte hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla yürütülür. 

Makale İşlem Ücreti

Turizm Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen makalelerden başvuru ve değerlendirme ücreti alınmamaktadır.