Amaç ve Kapsam

Turizm Çalışmaları Dergisi, farklı bilim alanlarında turizm konusunda yapılmış olan çalışmaları biraraya getirmeyi hedefleyen çok disiplinli bilimsel hakemli bir dergidir.

Turizm Çalışmaları Dergisi, toplumsal, ekonomik, kültürel ve çevresel etkileri nedeniyle günümüzde disiplinlerarası bir alan olarak nitelendirilen turizm alanındaki gelişmelere ve sorunlara ölçümlenebilir ve uygulanabilir öneriler geliştiren görgül ve derleme türü yazıların (en son alanyazını kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri vb.) yayımlanması için akademik bir platform sunmayı amaçlamaktadır. 

Toplumsal, ekonomik, kültürel ve çevresel etkileri nedeniyle turizm günümüzde disiplinlerarası bir alan olarak nitelendirilmektedir. Turizmin disiplinlerarası bir alan olarak incelenmesi, turizmin alanındaki gelişmelerin ve sorunların çok yönlü ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamdan hareketle Turizm Çalışmaları Dergisi farklı disiplinlerden turizmi çalışma alanı olarak kabul eden bilim insanlarının, kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalarını yayınlamaları için akademik bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda aşağıda belirtilen disiplinlerden gelen nitelikli ve özgün bilimsel çalışmalara öncelik verilecektir:
        
• Arkeoloji
• Coğrafya
• Felsefe

• Edebiyat
• Flora
• Gastronomi
• Gıda Mühendisliği
• Güzel Sanatlar
• Hukuk
• İç Mimarlık
• İktisat
• İletişim
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Kültürel Miras
• Kültürlerarası İletişim
• Mimarlık
• Müzecilik
• Sanat Tarihi

• Siyaset Bilim
• Sosyal Antropoloji

• Sosyal Çevre
• Sosyoloji
• Pazarlama
• Peyzaj Mimarlığı
• Psikoloji
• Rekreasyon
• Turizm
• Şehir ve Bölge Planlama
• Yönetim ve OrganizasyonYayımlanma Ayları
Ocak