Hakkında

Turizm Çalışmaları Dergisi, farklı bilim alanlarında turizm konusunda yapılmış olan çalışmaları biraraya getirmeyi hedefleyen çok disiplinli bilimsel hakemli bir dergidir. Yazım dili Türkçe ve İngilizce olan dergimiz yılda iki kez (Yaz/Temmuz ve Kış/Aralık), açık erişimli elektronik bir dergi olarak TÜBİTAK ULAKBİM web portalı (Dergipark) üzerinden yayımlanmaktadır.

Toplumsal, ekonomik, kültürel ve çevresel etkileri nedeniyle turizm günümüzde disiplinlerarası bir alan olarak nitelendirilmektedir. Turizmin disiplinlerarası bir alan olarak incelenmesi, turizmin alanındaki gelişmelerin ve sorunların çok yönlü ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesini de beraberinde getirmektedir.


Bu bağlamdan hareketle Turizm Çalışmaları Dergisi farklı disiplinlerden turizmi çalışma alanı olarak kabul eden bilim insanlarının, kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalarını yayınlamaları için akademik bir platform sunmayı amaçlamaktadır.


Turizm Çalışmaları Dergisi’nde bilimsel alanyazını nesnel bakış açısıyla ele alan, bilimsel yöntemlere dayanarak turizm alanındaki gelişmelere ve sorunlara ölçümlenebilir ve uygulanabilir öneriler geliştiren görgül ve derleme türü yazılara (en son alanyazını kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri vb.) yer verilmektedir.


Turizm Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen makalelerden başvuru ve değerlendirme ücreti alınmamaktadır.