Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Kenan ÇELİK |


UİİİD, 2008 yılından bu yana yayınlanan, ücretsiz, hakemli bir dergidir. 

Hakemli ve uluslararası bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört kere çıkarılmaktadır. 

Dergide iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir.

Makaleler • Econlit,• DOAJ,• EBSCO,• ASOS,• Index Copernicus,• TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin,• Arastirmax,• Akademik Dizin,• İdeal Online ve Sobiad indexleri tarafından taranmaktadır. 

Dergimizde mevcut olan yoğunluktan dolayı bir süre yeni makale alımı gerçekleştiremeyeceğiz. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgilen dolayı teşekkür ederiz.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Kenan ÇELİK |
Kapak Resmi


UİİİD, 2008 yılından bu yana yayınlanan, ücretsiz, hakemli bir dergidir. 

Hakemli ve uluslararası bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört kere çıkarılmaktadır. 

Dergide iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir.

Makaleler • Econlit,• DOAJ,• EBSCO,• ASOS,• Index Copernicus,• TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin,• Arastirmax,• Akademik Dizin,• İdeal Online ve Sobiad indexleri tarafından taranmaktadır. 

Dergimizde mevcut olan yoğunluktan dolayı bir süre yeni makale alımı gerçekleştiremeyeceğiz. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgilen dolayı teşekkür ederiz.
Sayı 31 - 30 Nis 2021
 1. 31. Sayı İçindekiler
  Sayfalar 1 - 11
  Ahmet KURTARAN
 2. EXTENDING TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) WITH THE THEORY OF TECHNOLOGY READINESS
  Sayfalar 1 - 22
  Mehmet Oytun CİBAROĞLU, Naciye UĞUR, Aykut TURAN
 3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM BANKACILIĞI
  Sayfalar 23 - 42
  Pınar YEĞİNER, Yeşim ALİEFENDİOĞLU
 4. IMPACT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE INVESTMENTS ON PORT THROUGHPUTS: AN EFFICIENCY APPROACH
  Sayfalar 43 - 58
  İlke Sezin AYAZ, Abdullah AÇIK
 5. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Ölçek Büyüklüğü ve Verimlilik İlişkisi
  Sayfalar 59 - 72
  M. Esra ATUKALP, Gülay ÇİZGİCİ AKYÜZ
 6. TÜRKİYE’DE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI BAĞLAMINDA ŞEHİR HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 73 - 96
  Durmuş GÖKKAYA
 7. BİST 100 ENDEKSİ İLE CDS PRİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE COVİD 19 ETKİSİ
  Sayfalar 97 - 112
  N.serap VURUR
 8. FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION OF TURKISH BASIC METAL INDUSTRY: COMBINING AHP AND TOPSIS
  Sayfalar 113 - 128
  Görkem SARIYER, Ece ACAR
 9. A TIME-VARYING ANALYSIS OF THE PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY IN TURKEY WITH FLEXIBLE LEAST SQUARES TECHNIQUE
  Sayfalar 129 - 144
  Cansın Kemal CAN
 10. ASSESSMENT OF ENTREPRENEURIAL INTENTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO DEMOGRAPHIC FACTORS
  Sayfalar 145 - 156
  Lütfi SÜRÜCÜ, Ahmet MASLAKCI
 11. SAVUNMA HARCAMALARI, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ İŞLEMLER DENGESİ İLİŞKİSİ: KIRILGAN ÜLKELER ÖRNEĞİ
  Sayfalar 157 - 172
  Nuri BALTACI, Pınar HAYALOĞLU
 12. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE DUYGUSAL EMEK VE ÇALIŞAN İYİ OLUŞ HALİNDEKİ FARKLILIKLAR
  Sayfalar 173 - 192
  Sebahattin YILDIZ, Burak DUMLU, Özden İBRAHİMAĞAOĞLU
 13. PSİKOLOJİK SERMAYENİN KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 193 - 214
  Meral AKYÜZ, Mehmet Ozan CİNEL
 14. CDS Risk Primleri ile Dış Borçlanma İlişkisi: Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi
  Sayfalar 215 - 228
  Ömer AKKUŞ
 15. THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND TOURISM SECTOR: THE JAMAICAN CASE
  Sayfalar 229 - 246
  Ayça SARIALİOĞLU HAYALİ, Asiye KÜÇÜKOSMAN, Kolee KPARTOR
 16. TURİZM GELİRLERİNİN CARİ İŞLEMLER DENGESİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜ
  Sayfalar 247 - 264
  Emek Aslı CİNEL, Ufuk YOLCU
 17. Türkiye’de Mutluluğun Belirleyicileri Zaman İçinde Değişti mi? 2013-18 Dönemi Faktör ve Çoklu Logit Model Örneği
  Sayfalar 265 - 292
  Seda ERTÜRK, Selçuk KOÇ
 18. Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Suç Üzerine Etkisi: Düzey-2 Bölgeleri Mekânsal Panel Veri Analizi
  Sayfalar 293 - 310
  Havva GÜLTEKİN, Adil OĞUZHAN
Dizinler
Açık Erişim Politikası

Dergi tam metinlerin okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve okuyucuların bunları herhangi bir yasal amaçla kullanmalarına izin verir.

Creative Commons Lisansı

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.