Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Kenan ÇELİK | http://www.uiiid.com


Hakemli ve uluslararası bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2008 yılından bu yana Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört kere çıkarılmaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergide iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir.

Makaleler Econlit, DOAJEBSCO, ASOS, Index Copernicus, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin,  Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online ve Sobiad indexleri tarafından taranmaktadır. 

Dergimiz yoğunluktan dolayı kısa bir süre yeni makale alımına kapalıdır. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Alıntılanma İstatistikleri 

Makale göndermeden önce yazım kurallarını okuyunuz. 

Örnek makale metni.

Yardım videosunu izleyiniz. 

Yayın hakları devir formunu hazırlayınız. 


Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Kenan ÇELİK | http://www.uiiid.com
Kapak Resmi


Hakemli ve uluslararası bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2008 yılından bu yana Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört kere çıkarılmaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergide iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir.

Makaleler Econlit, DOAJEBSCO, ASOS, Index Copernicus, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin,  Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online ve Sobiad indexleri tarafından taranmaktadır. 

Dergimiz yoğunluktan dolayı kısa bir süre yeni makale alımına kapalıdır. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Alıntılanma İstatistikleri 

Makale göndermeden önce yazım kurallarını okuyunuz. 

Örnek makale metni.

Yardım videosunu izleyiniz. 

Yayın hakları devir formunu hazırlayınız. 


Sayı 24 - Tem 2019
 1. İçindekiler
  Sayfalar 1 - 11
  Kenan ÇELİK
 2. TOPLUMSAL CİNSİYET STEREOTİPLERİNİN KADINLAR GÜNÜ REKLAMLARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1 - 16
  Zuhal ÇİLİNGİR ÜK
 3. HAVA ARACI LEASİNG ŞİRKETLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ TEMELLİ TOPSİS UYGULAMASI
  Sayfalar 17 - 28
  Kasım KİRACI, Veysi ASKER
 4. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ARACILIĞIYLA DEĞİŞKEN MALİYET SİSTEMİNİN VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN ÜRETİM KARARLARINA VE KARLILIĞA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 29 - 44
  İrem KEFE
 5. BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 45 - 58
  Meltem KILIÇ
 6. THE EFFECT OF GENDER IN THE RELATIONSHIP OF CAREER DEVELOPMENT AND JOB SATISFACTION FOR FEMALE EMPLOYEES
  Sayfalar 59 - 72
  Ergün KARA
 7. İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE TAKIM YENİLİK İKLİMİNİN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 73 - 92
  Hüseyin ASLAN, Bülent YILDIZ
 8. İNTERNET BANKACILIĞINDA E-HİZMET KALİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 93 - 114
  Ümit BAŞARAN, Filiz AKSOY
 9. HOW DO INTERNAL MARKETING ACTIVITIES AFFECT ORGANIZATIONAL COMMITMENT? THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION
  Sayfalar 115 - 130
  Metin OCAK, Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ
 10. PARA ARZININ İÇSELLİĞİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ (2006-2018)
  Sayfalar 131 - 150
  Asuman KOÇ YURTKUR
 11. BULANIK EDAS YÖNTEMİ İLE AR-GE PROJESİ SEÇİMİ
  Sayfalar 151 - 170
  Figen KAS BAYRAKDAROĞLU, Nilsen KUNDAKCI
 12. ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN INFLATION AND FOREIGN EXCHANGE RATES FOR THE NORTHERN REGION OF IRAQ
  Sayfalar 171 - 184
  Arzdar KİRACI, Semih Serkant AKTUĞ, Farhang Abdulkareem AQRAWI, Mehmet DAĞ
 13. MÜLKİYET HAKLARI VE REFAH İLİŞKİSİ: AB ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
  Sayfalar 185 - 196
  Mustafa Necati ÇOBAN
 14. ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİDE GÜÇ MESAFESİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
  Sayfalar 197 - 214
  Ali ACARAY
 15. THE RELATİONSHİP BETWEEN FEMALE UNEMPLOYMENT AND ENERGY CONSUMPTİON: THE CASE OF OECD COUNTRİES
  Sayfalar 215 - 232
  Halim TATLI, Doğan BARAK
 16. ZAMANSAL TOPLULAŞTIRMANIN BİRİM KÖK TESTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 233 - 258
  Sinem EYÜBOĞLU, Zehra ABDİOĞLU
 17. ON DIMENSION REDUCTIONS IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS WITH AN ILLUSTRATIVE APPLICATION TO TURKISH BANKING SECTOR PERFORMANCE
  Sayfalar 259 - 268
  Gizay DAVER, Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU
 18. THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCISE TAXES REVENUES AND BUDGET DEFICITS IN OECD COUNTRIES: 1999-2016
  Sayfalar 269 - 286
  Serdar ÖZTÜRK, Alper Aykut EKİNCİ
 19. BORSA İSTANBUL’DA “SELL IN MAY AND GO AWAY” ETKİSİ İLE OCAK AYI ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: BIST 100 ÖRNEĞİ
  Sayfalar 287 - 300
  Bilgehan TEKİN
 20. KREDİ TEMERRÜT SWAP SPREADLERİ VE KREDİ DERECELENDİRME DUYURULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 301 - 314
  İbrahim Yaşar GÖK, Zühal ARSLAN
Dizinler
Açık Erişim Politikası

Dergi tam metinlerin okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve okuyucuların bunları herhangi bir yasal amaçla kullanmalarına izin verir.

Creative Commons Lisansı

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi Creative Commons Alıntı-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.