Amaç

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (UİİİD) 2008 yılından beri ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Dergide iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri alanlarındaki özgün bilimsel eserler yayınlamaktadır. Literatür taraması çalışmaları derginin kapsamı dışındadır. Konu ile ilgili makalelerin teorik veya metodolojik literatüre önemli katkılar yapması gerekmektedir.