Amaç

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (UİİİD) 2008 yılından beri ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Dergide iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri alanlarındaki özgün bilimsel eserler yayınlamaktadır. Literatür taraması çalışmaları derginin kapsamı dışındadır. Konu ile ilgili makalelerin teorik veya metodolojik literatüre önemli katkılar yapması gerekmektedir.

Hakemli ve uluslararası bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2008 yılından bu yana Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört kere çıkarılmaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergide iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri alanlarında yazılan makalelere yer verilmektedir.