Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları


Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (UİİİD) 2008 yılından bu yana Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört kere çıkarılmakta, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmaktadır. Değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen metinlerin, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması ve yayınlanmak için değerlendirilme sürecinde bulunmaması gerekir. Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir. 

Makalenizi göndermeden önce yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Yazım kurallarına uymayan makaleler kesinlikle reddedilecektir.

Yazım kurallarını görmek için tıklayınız.


Yayın İlkeleri

1- Başvuru

Makaleler online dergi sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makale sürecinin tümü kullanıcı adı ve şifrenizle gireceğiniz online dergi sistemi üzerinden sürdürülmektedir. Metniniz çift-kör hakemlik sistemine göre değerlendirileceği için yazar ve kurum bilgileri girilmemelidir. Yazar ve kurum bilgileri metniniz kabul edildikten sonra sizden talep edilecektir. Editöre notlar kısmına makalenizin bilim dalını (İktisat, Muhasebe, Ekonometri, Maliye vb.) belirtmeniz gerekmektedir.

2- Etik Politikası ve İntihal Tespiti 

Makaleler ön değerlendirme aşamasına geçmeden önce olası intihalin tespiti için iThenticate programı ile incelenmektedir. Yazarlar orijinal çalışmalarının başka yerde yayınlanmadığını ve değerlendirme sürecinde olmadığını taahhüt etmektedir.

3- Ön Değerlendirme

Editör makalenin yazar rehberinde bahsi geçen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. Bu süreçte makalenin kalitesi ve içeriği değerlendirilmez. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmamış metinler hakem sürecine dahil edilmez. Bu durum 2 hafta içerisinde yazar(lar)a bildirilir.

4- Çift Kör Hakemlik Sistemi

UİİİD bir makalenin dergiye uygun olup olmadığının ilk kararını 14 gün içerisinde vermeyi amaçlamaktadır. Dergiye gönderiler makaleler ilk başta editörler tarafından yazım kurallarına uygunluk, ihtihal ve bilimsel açıdan kontrol edilmektetir. Editör UİİİD'nin konu kapsamına girmeyen, yazım kuralları ile örtüşmeyen ve intihal içeren makaleyi reddedebilir. Ön değerlendirmeyi geçen makaleler için bölüm editörü atanmaktadır. Bölüm editörü kör hakemlik sistemine göre alanında uzman iki hakemi metnin değerlendirilmesi için belirler. Hakemlerin değerlendirme süreçleri ortalama 3 ile 4 ay arasında sürmektedir. Eğer bir hakem olumlu, diğer hakem olumsuz bir görüş belirtirse, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayınlanması için iki hakemin olumlu görüş beyan etmesi şarttır. Makale kabul edildiğinde, sorumlu yazar bilgilendirilir. İki hakem olumlu görüşünü bildirdiğinde, son kabul süreci 16-20 hafta sürecek şekilde tasarlanmıştır. Sürecin sonunda makale internet ortamında yayınlanır.

5- Dijital Nesne Tanımlama Sistemi (DOI) 

Dergide yayımlanması uygun görülen makalelere DOI numarası verilmektedir.

6- Başvuru ve Yayın Ücreti

UİİİD için başvuru ve yayın ücreti yazarlardan talep edilmemektedir.

7- Telif Hakkı Politikası

UİİİD'de yayınlanan bütün makaleler Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisans koşulları altında açık erişim politikasıyla yayınlanır ve dağıtılır. Bu lisanslama orijinal çalışmaların uygun bir şekilde alıntılanmasına, yeniden basılmasına, dağıtılmasına, ticari kullanımına, yazarların ve yayıncıların uygun bir şekilde tanımlanmasına izin vermektedir. Yayın hakları devir formu için tıklayınız.