ISSN: 2147-4958
e-ISSN: 2147-4419
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2012 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ülkemizde beşeri bilimlerin çeşitli alanlarında ve özellikle çoklu bilim dallarını içeren konularda üretilen araştırma ve inceleme makalelerini geniş okuyucu kitleleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte dergimiz MLA International Bibliography Index, SOBİAD ve Araştırmax Bilimsel Yayın indeksi tarafından taranmaya başlanmıştır. Dergimizde makale türü olarak sadece araştırma makaleleri yayınlanmaktadır.

Bireyi çevreleyen yaşantının doğru anlaşılması ve anlatılması, ancak bilimsel düşüncenin ışığında gerçekleşebilir. Toplum ve insan bilimlerinin giderek önem kazandığı ülkemizde, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak görevimiz, bu alanda yapılan çalışmalara hız vermek, nitelikli araştırmaları özendirmek ve yükseköğretimde yeni sinerjilerin oluşmasına öncülük etmektir. İçinde bulunduğumuz çağın gereği olarak bilgi, gelecek kuşaklara aktaracağımız en değerli mirastır. Daha çok üreten, paylaşan ve büyüyen bir bilgi ağı içinde bizim görevimiz, çağın entelektüel ritmini yakalamak ve akademik yayıncılığa hak ettiği değeri vermektir.Yeni yazılarda buluşmak, yazının gücüyle yeni dünyalar keşfetmek dileğiyle.

2023 - Cilt: 10 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. BİR DİŞİL ROMAN: MİSKET

Araştırma Makalesi

17. YAHYA KEMAL’İN HUZURSUZLUĞU

Duyuru

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisine sadece araştırma makaleleri kabul edilmektedir.

Ekim 2023 sayısı için son gönderim tarihi 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos'tan sonra gönderilen makaleler Nisan 2024 sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.