Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2147-4958 | e-ISSN 2147-4419 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Değerli Akademisyenler,

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz MLA International Bibliography adlı uluslararası indeks ve Araştırmax Scientific Publication Index tarafından taranmaktadır. Makaleler, Dergipark sistemi üzerinden  PDF metni halinde yayımlanmaktadır. Dil, kültür, edebiyat, çeviribilim, tarih, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, felsefe, müzecilik ve sanat tarihi başta olmak üzere beşeri bilimlerin çeşitli alanlarından gelecek makalelere yer veren derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.

Makaleler Dergipark sistemi üzerinden ilgili prosedürler takip edilerek gönderilmelidir (https://dergipark.org.tr/deuefad). Gönderilecek makalelerin ön değerlendirmeye alınabilmesi için, Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması ve 4000 ile 9000 kelime arasında olması şartı aranır. Makale yabancı dilde hazırlanmış ise hazırlandığı dilde ve Türkçe olarak; Türkçe hazırlanmış ise Türkçe ve İngilizce olarak özünün, makale bilim alan(lar)ı bilgisinin ve anahtar sözcüklerin makale kapağında yer alması gerekmektedir. Makale yazarlarından ayrıca, makale başvuru bilgilerini teyit edecekleri taahhütname formunu makale ile birlikte göndermeleri istenir. Genel yayın ilkeleri ve makale yazım kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve taahhütname formu Dergipark sistemi üzerinden temin edilebilir. 

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin yeni sayısı için (Cilt: 7 Sayı: 1 – 2020) makale son gönderme tarihi 29 Kasım 2019 Cuma günüdür.

Saygılarımızla,

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergi Editörlüğü1991 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak hizmet vermeye başlayan ve 30 Haziran 2010 yılında Edebiyat ve Fen Fakültelerinin ayrılmasıyla kurulan Edebiyat Fakültesi, henüz genç bir fakülte olmasına karşın, fakülte içindeki bölümlerin kuruluş tarihleri dikkate alındığında 25 yıllık bir geçmişi ve akademik birikimi beraberinde getirmektedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji, Dilbilim, Felsefe, Karşılaştırmalı Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Müzecilik, Psikoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplam 12 bölümden oluşan fakültemiz, yıllar içinde geliştirdiği gelenek ve sürekliliği kalıcı değerlere dönüştürmede akademik yayıncılığın önemine inanmıştır. 2012 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ülkemizde beşeri bilimlerin çeşitli alanlarında ve özellikle çoklu bilim dallarını içeren konularda üretilen araştırma ve inceleme makalelerini geniş okuyucu kitleleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte dergimiz MLA International Bibliography Index ve Araştırmax Bilimsel Yayın indeksi tarafından taranmaya başlanmıştır.

Bireyi çevreleyen yaşantının doğru anlaşılması ve anlatılması, ancak bilimsel düşüncenin ışığında gerçekleşebilir. Toplum ve insan bilimlerinin giderek önem kazandığı ülkemizde, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak görevimiz, bu alanda yapılan çalışmalara hız vermek, nitelikli araştırmaları özendirmek ve yükseköğretimde yeni sinerjilerin oluşmasına öncülük etmektir. İçinde bulunduğumuz çağın gereği olarak bilgi, gelecek kuşaklara aktaracağımız en değerli mirastır. Daha çok üreten, paylaşan ve büyüyen bir bilgi ağı içinde bizim görevimiz, çağın entelektüel ritmini yakalamak ve akademik yayıncılığa hak ettiği değeri vermektir.Yeni yazılarda buluşmak, yazının gücüyle yeni dünyalar keşfetmek dileğiyle.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-4958 | e-ISSN 2147-4419 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Akademisyenler,

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz MLA International Bibliography adlı uluslararası indeks ve Araştırmax Scientific Publication Index tarafından taranmaktadır. Makaleler, Dergipark sistemi üzerinden  PDF metni halinde yayımlanmaktadır. Dil, kültür, edebiyat, çeviribilim, tarih, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, felsefe, müzecilik ve sanat tarihi başta olmak üzere beşeri bilimlerin çeşitli alanlarından gelecek makalelere yer veren derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.

Makaleler Dergipark sistemi üzerinden ilgili prosedürler takip edilerek gönderilmelidir (https://dergipark.org.tr/deuefad). Gönderilecek makalelerin ön değerlendirmeye alınabilmesi için, Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması ve 4000 ile 9000 kelime arasında olması şartı aranır. Makale yabancı dilde hazırlanmış ise hazırlandığı dilde ve Türkçe olarak; Türkçe hazırlanmış ise Türkçe ve İngilizce olarak özünün, makale bilim alan(lar)ı bilgisinin ve anahtar sözcüklerin makale kapağında yer alması gerekmektedir. Makale yazarlarından ayrıca, makale başvuru bilgilerini teyit edecekleri taahhütname formunu makale ile birlikte göndermeleri istenir. Genel yayın ilkeleri ve makale yazım kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve taahhütname formu Dergipark sistemi üzerinden temin edilebilir. 

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin yeni sayısı için (Cilt: 7 Sayı: 1 – 2020) makale son gönderme tarihi 29 Kasım 2019 Cuma günüdür.

Saygılarımızla,

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergi Editörlüğü1991 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak hizmet vermeye başlayan ve 30 Haziran 2010 yılında Edebiyat ve Fen Fakültelerinin ayrılmasıyla kurulan Edebiyat Fakültesi, henüz genç bir fakülte olmasına karşın, fakülte içindeki bölümlerin kuruluş tarihleri dikkate alındığında 25 yıllık bir geçmişi ve akademik birikimi beraberinde getirmektedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji, Dilbilim, Felsefe, Karşılaştırmalı Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Müzecilik, Psikoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplam 12 bölümden oluşan fakültemiz, yıllar içinde geliştirdiği gelenek ve sürekliliği kalıcı değerlere dönüştürmede akademik yayıncılığın önemine inanmıştır. 2012 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ülkemizde beşeri bilimlerin çeşitli alanlarında ve özellikle çoklu bilim dallarını içeren konularda üretilen araştırma ve inceleme makalelerini geniş okuyucu kitleleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte dergimiz MLA International Bibliography Index ve Araştırmax Bilimsel Yayın indeksi tarafından taranmaya başlanmıştır.

Bireyi çevreleyen yaşantının doğru anlaşılması ve anlatılması, ancak bilimsel düşüncenin ışığında gerçekleşebilir. Toplum ve insan bilimlerinin giderek önem kazandığı ülkemizde, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak görevimiz, bu alanda yapılan çalışmalara hız vermek, nitelikli araştırmaları özendirmek ve yükseköğretimde yeni sinerjilerin oluşmasına öncülük etmektir. İçinde bulunduğumuz çağın gereği olarak bilgi, gelecek kuşaklara aktaracağımız en değerli mirastır. Daha çok üreten, paylaşan ve büyüyen bir bilgi ağı içinde bizim görevimiz, çağın entelektüel ritmini yakalamak ve akademik yayıncılığa hak ettiği değeri vermektir.Yeni yazılarda buluşmak, yazının gücüyle yeni dünyalar keşfetmek dileğiyle.

Cilt 6 - Sayı 2 - Eki 2019
 1. AYHAN BOZFIRAT’IN YAPITLARINDA SINIFSAL EŞİTSİZLİK VE ADALET İLİŞKİSİ
  Sayfalar 346 - 362
  Gül Uluğtekin Bulu
 2. THE UNCANNY HOMES AND HOMELESSNESS IN KAFKA’S “A COUNTRY DOCTOR”
  Sayfalar 363 - 379
  Evren Akaltun, Ahmet Süner
 3. OSMANLI DEVLETİ İLE KAZAK HANLIĞI ARASINDAKİ SİYASİ İLİŞKİLER (XVIII. yy)
  Sayfalar 380 - 401
  Mustafa Daş, Akmaral Ospanova
 4. RAILWAYS AND RAILWAYMEN IN MUGBY JUNCTION
  Sayfalar 402 - 425
  Zeynep Harputlu Shah
 5. GESTALT BAKIŞ AÇISIYLA EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ - BİR UYGULAMA: SERVİ, SABAHATTİN ALİ
  Sayfalar 426 - 447
  Zeynep Candır, Yakup Çelik
 6. İNGİLİZ VE HİNT EDEBİYATLARINDA GOTİK: OTRANTO ŞATOSU VE VETĀLAPAÑÇAVİṂŞATİ
  Sayfalar 448 - 463
  Gökhan Akmaz
 7. TÜRKİYE SİNEMASINDA SPOR
  Sayfalar 464 - 478
  Sait Tarakçıoğlu
 8. UN/ASHAMED: A BOURDEIEUAN READING OF SHAW’S MRS WARREN’S PROFESSION (1898) AND PINERO’S THE SECOND MRS TANQUERAY (1894)
  Sayfalar 479 - 489
  Atalay Gündüz
 9. ORATORS IN THE REALM OF PANDEMONIUM PLAYING GOD
  Sayfalar 490 - 510
  Hacer Gözen, Timuçin Buğra Edman
 10. THALES VE ANAKSİMENES’İN GÜNÜMÜZDE UNUTULMUŞ ELEMENTLERİ: SU VE HAVA
  Sayfalar 511 - 526
  Oğulcan Görgeç
 11. Söylem, Söylem Çözümlemesi ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Tanımları ve Kapsamları.
  Sayfalar 527 - 552
  Gülsüm Songül Ercan, Pınar Danış
 12. HASAN BOĞULDU ÖYKÜSÜ’NÜN GÖSTERGEBİLİM KİPLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 553 - 568
  Funda Uzdu Yıldız
 13. A STUDY OF MIRATIVITY IN JAPANESE AND TURKISH
  Sayfalar 569 - 592
  Aydın Özbek, Esra Kıra
Dizinler

MLA
SOBİAD