Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-4958 | e-ISSN 2147-4419 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Makale Çağrısı (DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 (Ekim Sayısı) - 2020)

Değerli Akademisyenler,

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz MLA International Bibliography adlı uluslararası indeks ve Araştırmax Scientific Publication Index tarafından taranmaktadır. Makaleler, Dergipark sistemi üzerinden PDF metni halinde yayımlanmaktadır. Dil, kültür, edebiyat, çeviribilim, tarih, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, felsefe, müzecilik ve sanat tarihi başta olmak üzere beşeri bilimlerin çeşitli alanlarından gelecek makalelere yer veren derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.

Makaleler Dergipark sistemi üzerinden ilgili prosedürler takip edilerek gönderilmelidir (https://dergipark.org.tr/deuefad). Gönderilecek makalelerin ön değerlendirmeye alınabilmesi için, Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması ve 4000 ile 9000 karakter arasında olması şartı aranır. Makale yabancı dilde hazırlanmış ise hazırlandığı dilde ve Türkçe olarak; Türkçe hazırlanmış ise Türkçe ve İngilizce olarak özünün, makale bilim alan(lar)ı bilgisinin ve anahtar sözcüklerin makale kapağında yer alması gerekmektedir. Makale yazarlarından ayrıca, makale başvuru bilgilerini teyit edecekleri taahhütname formunu makale ile birlikte göndermeleri istenir. Genel yayın ilkeleri ve makale yazım kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi Dergipark sistemi üzerinden incelenebilir.

Saygılarımızla,

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergi Editörlüğü

1991 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak hizmet vermeye başlayan ve 30 Haziran 2010 yılında Edebiyat ve Fen Fakültelerinin ayrılmasıyla kurulan Edebiyat Fakültesi, henüz genç bir fakülte olmasına karşın, fakülte içindeki bölümlerin kuruluş tarihleri dikkate alındığında 25 yıllık bir geçmişi ve akademik birikimi beraberinde getirmektedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji, Dilbilim, Felsefe, Karşılaştırmalı Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Müzecilik, Psikoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplam 12 bölümden oluşan fakültemiz, yıllar içinde geliştirdiği gelenek ve sürekliliği kalıcı değerlere dönüştürmede akademik yayıncılığın önemine inanmıştır. 2012 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ülkemizde beşeri bilimlerin çeşitli alanlarında ve özellikle çoklu bilim dallarını içeren konularda üretilen araştırma ve inceleme makalelerini geniş okuyucu kitleleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte dergimiz MLA International Bibliography Index ve Araştırmax Bilimsel Yayın indeksi tarafından taranmaya başlanmıştır.

Bireyi çevreleyen yaşantının doğru anlaşılması ve anlatılması, ancak bilimsel düşüncenin ışığında gerçekleşebilir. Toplum ve insan bilimlerinin giderek önem kazandığı ülkemizde, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak görevimiz, bu alanda yapılan çalışmalara hız vermek, nitelikli araştırmaları özendirmek ve yükseköğretimde yeni sinerjilerin oluşmasına öncülük etmektir. İçinde bulunduğumuz çağın gereği olarak bilgi, gelecek kuşaklara aktaracağımız en değerli mirastır. Daha çok üreten, paylaşan ve büyüyen bir bilgi ağı içinde bizim görevimiz, çağın entelektüel ritmini yakalamak ve akademik yayıncılığa hak ettiği değeri vermektir.Yeni yazılarda buluşmak, yazının gücüyle yeni dünyalar keşfetmek dileğiyle.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-4958 | e-ISSN 2147-4419 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Makale Çağrısı (DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 (Ekim Sayısı) - 2020)

Değerli Akademisyenler,

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz MLA International Bibliography adlı uluslararası indeks ve Araştırmax Scientific Publication Index tarafından taranmaktadır. Makaleler, Dergipark sistemi üzerinden PDF metni halinde yayımlanmaktadır. Dil, kültür, edebiyat, çeviribilim, tarih, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, felsefe, müzecilik ve sanat tarihi başta olmak üzere beşeri bilimlerin çeşitli alanlarından gelecek makalelere yer veren derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.

Makaleler Dergipark sistemi üzerinden ilgili prosedürler takip edilerek gönderilmelidir (https://dergipark.org.tr/deuefad). Gönderilecek makalelerin ön değerlendirmeye alınabilmesi için, Dergi Yayın Kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması ve 4000 ile 9000 karakter arasında olması şartı aranır. Makale yabancı dilde hazırlanmış ise hazırlandığı dilde ve Türkçe olarak; Türkçe hazırlanmış ise Türkçe ve İngilizce olarak özünün, makale bilim alan(lar)ı bilgisinin ve anahtar sözcüklerin makale kapağında yer alması gerekmektedir. Makale yazarlarından ayrıca, makale başvuru bilgilerini teyit edecekleri taahhütname formunu makale ile birlikte göndermeleri istenir. Genel yayın ilkeleri ve makale yazım kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi Dergipark sistemi üzerinden incelenebilir.

Saygılarımızla,

DEÜ Edebiyat Fakültesi Dergi Editörlüğü

1991 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak hizmet vermeye başlayan ve 30 Haziran 2010 yılında Edebiyat ve Fen Fakültelerinin ayrılmasıyla kurulan Edebiyat Fakültesi, henüz genç bir fakülte olmasına karşın, fakülte içindeki bölümlerin kuruluş tarihleri dikkate alındığında 25 yıllık bir geçmişi ve akademik birikimi beraberinde getirmektedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Arkeoloji, Dilbilim, Felsefe, Karşılaştırmalı Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Müzecilik, Psikoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere toplam 12 bölümden oluşan fakültemiz, yıllar içinde geliştirdiği gelenek ve sürekliliği kalıcı değerlere dönüştürmede akademik yayıncılığın önemine inanmıştır. 2012 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ülkemizde beşeri bilimlerin çeşitli alanlarında ve özellikle çoklu bilim dallarını içeren konularda üretilen araştırma ve inceleme makalelerini geniş okuyucu kitleleriyle buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte dergimiz MLA International Bibliography Index ve Araştırmax Bilimsel Yayın indeksi tarafından taranmaya başlanmıştır.

Bireyi çevreleyen yaşantının doğru anlaşılması ve anlatılması, ancak bilimsel düşüncenin ışığında gerçekleşebilir. Toplum ve insan bilimlerinin giderek önem kazandığı ülkemizde, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi olarak görevimiz, bu alanda yapılan çalışmalara hız vermek, nitelikli araştırmaları özendirmek ve yükseköğretimde yeni sinerjilerin oluşmasına öncülük etmektir. İçinde bulunduğumuz çağın gereği olarak bilgi, gelecek kuşaklara aktaracağımız en değerli mirastır. Daha çok üreten, paylaşan ve büyüyen bir bilgi ağı içinde bizim görevimiz, çağın entelektüel ritmini yakalamak ve akademik yayıncılığa hak ettiği değeri vermektir.Yeni yazılarda buluşmak, yazının gücüyle yeni dünyalar keşfetmek dileğiyle.

Cilt 7 - Sayı 1 - 29 Nis 2020
 1. BENLEM ÖYKÜSÜNÜN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLENMESİ
  Sayfalar 1 - 24
  Melih ÇOMAK , Kamil İŞERİ , Songül ASLAN KARAKUL
 2. TÜRKÇEDE –LI EKLİ TÜREMİŞ BİLEŞİKLERDE TABAN TÜRLERİ
  Sayfalar 25 - 44
  Soner AKŞEHİRLİ
 3. OĞUZ ATAY’IN TUTUNAMAYANLAR ESERİNDE BAŞKİŞİLERİN ÖZNELLİK ARAYIŞI
  Sayfalar 45 - 62
  Hatice MUTLU
 4. WARFARE AND TRAGEDY: THE SIEGE OF AMIDA (AD 502) AND AFTERMATH ACCORDING TO PS. JOSHUA THE STYLITE AND PS. ZACHARIAH RHETOR
  Sayfalar 63 - 78
  Süha KONUK
 5. ŞAİR EMİN’İN KAZASKER İSMAİL EFENDİ TARAFINDAN TA‘LîK HATTIYLA YAZILMIŞ İKİ TARÎH MANZÛMESİ
  Sayfalar 79 - 108
  Aynur MAKTAL(ERBAŞ)
 6. PLOTİNOS’TA RUHUN BİR PARÇASI OLARAK DOĞA KAVRAMI
  Sayfalar 109 - 132
  İlker KISA
 7. BANDIRMA ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE YER ALAN BİZANS DÖNEMİNE AİT BRONZ HAÇLAR
  Sayfalar 133 - 151
  Feride İmrana ALTUN
 8. TELEVİZYON ORTAMINDA ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMALARININ GELİŞİMİ: SESLİ BETİMLEME, ALTYAZILAMA VE İŞARET DİLİ ÇEVİRİSİ
  Sayfalar 152 - 175
  Mine GÜVEN
 9. TÜRKÇE DEYİMLERİN TEMSİL ETTİĞİ DÜŞÜNCE İÇERİKLERİNİN BİLEŞENLERİ OLARAK KAVRAMLAR
  Sayfalar 176 - 190
  Özge CAN
 10. ORTADOĞU’DA RADİKAL BİR KADIN PORTRESİ: TAHİRE QURRATAL–AYN VE İRAN HÜKÜMET’İNDEN BEKLENTİLERİ
  Sayfalar 191 - 203
  Samaneh ASGARİ
 11. AKHİSAR HASTANE HÖYÜĞÜ KAZISI'NIN EN ERKEN BULUNTULARI
  Sayfalar 204 - 224
  Engin AKDENİZ
 12. DOĞA FELSEFESİ-SİYASET FELSEFESİ AYRIMI ÖZELİNDE “DİLSEL-POLİTİK OLAN”I YENİDEN DÜŞÜNMEK
  Sayfalar 225 - 261
  Semih EVCİMAN
Dizinler

MLA
SOBİAD