OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Yayın Aralığı Aylık | Başlangıç: 2011 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/


OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2020 yılından itibaren aylık periyotta yılda 12 sayı olarak yayımlanan hem Türkçe hem de İngilizce dillerindeki çalışmalara yer veren akademik, uluslararası hakemli bir dergidir.  

Not: 25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla,"Tüm bilim dalları için (Sosyal  bilimler dahil)i etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Lütfen çalışmanızı yüklemeden opusjournal.net adresinden yazarlara notlar bölümünü dikkatle inceleyiniz.  OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN 2528-9527 | e-ISSN 2528-9535 | Yayın Aralığı Aylık | Başlangıç: 2011 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.opusjournal.net/
Kapak Resmi


OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2020 yılından itibaren aylık periyotta yılda 12 sayı olarak yayımlanan hem Türkçe hem de İngilizce dillerindeki çalışmalara yer veren akademik, uluslararası hakemli bir dergidir.  

Not: 25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla,"Tüm bilim dalları için (Sosyal  bilimler dahil)i etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Lütfen çalışmanızı yüklemeden opusjournal.net adresinden yazarlara notlar bölümünü dikkatle inceleyiniz.  Cilt 16 - Sayı 27 - 31 Tem 2020
 1. Factors That Influence Teachers' Multicultural Teaching Practices
  Sayfalar 13 - 47
  Soner YILDIRIM , Erdoğan TEZCİ
 2. Investigation of the Relationship Between the Parental Attitudes Applied by the Parents of Preschool Children and Their Science Learning Skills
  Sayfalar 48 - 75
  Vildan DEMİR , Büşra ERGİN
 3. The Relationship of STEM Attitudes and Reflective Thinking Skills on Problem-Solving
  Sayfalar 76 - 93
  Mücahit KÖSE , Muhammed Akif KURTULUŞ , Kadir BİLEN
 4. Determining of Self- Stigma and Self-Esteem of Social Work Department Students in Seeking Psychological Help
  Sayfalar 94 - 115
  Fulya AKGÜL GÖK , Eda Özge YAZGAN , Tuğba ALTUNTAŞ YILDIZ , Veli DUYAN
 5. Sosyal Medyada Kendini Açma: Öz Saygı, Güven ve Algılanan Faydanın Etkinliği Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 116 - 149
  Şükrü BALCI , Ayşe ARSAL GÖLCÜ
 6. “Planetaryum” Konusunda Yayınlanan Eğitim Araştırmaları Makalelerinin Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Değerlendirilmesi
  Sayfalar 150 - 173
  Aykut Emre BOZDOĞAN
 7. Ergenlerde Psikolojik Sağlamlığın Sosyal Dışlanma, Sosyal Kaygı, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 174 - 209
  Yakup IŞIK , Eyüp ÇELİK
 8. Türk Eğitim Tarihi Dersinin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme, Sorgulama ve Sorumluluk Bilinçlerinin Gelişimine Katkısı: Aksaray Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 210 - 235
  Savaş KARAGÖZ
 9. 6. Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenler Hakkındaki Geometrik Muhakeme Süreçleri
  Sayfalar 236 - 265
  Ahmet MUTLUOĞLU , Ahmet ERDOĞAN
 10. Yetişkin Bireylerde Narsisizm, Yakın İlişkiler ve Cinsellik
  Sayfalar 266 - 287
  Berhu ERDOĞAN , Muzaffer SAHİN
 11. Otantik Liderliğin Belediye Çalışanlarının Performansına Etkisinde Pozitif Psikolojik Sermayenin Rolü
  Sayfalar 288 - 318
  Rıfat IRAZ , Namık ATA
 12. Mobbing ve Örgütsel Sessizliğin İş Performansına Etkisi: Çanakkale İlinde Bir Araştırma
  Sayfalar 319 - 352
  Polat YÜCEKAYA , Özkan İMAMOĞLU
 13. Aleksitimik Belirtilerin Yordanmasında Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Ruminasyonun Rolünün İncelenmesi
  Sayfalar 353 - 369
  Fatih BAL , Damla ALKOÇ ÖZMÜŞ
 14. Mevsimsellik Ve Dindarlık İlişkisi
  Sayfalar 370 - 396
  Selahattin YAKUT
 15. Hizmetkâr Okul Liderliği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 397 - 423
  Ömer Murat ÖTER , Abidin DAĞLI
 16. Bilgi Paylaşımını Etkileyen Faktörlerin Bilgi Paylaşımı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 424 - 464
  Mihriban HATUNOĞLU , Salih YEŞİL
 17. #İşimisev(m)iyorum: Banka Sektöründe Çalışanların Online Yorumları Üzerine Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 465 - 489
  Berivan TATAR , Büşra MÜCELDİLİ , Oya ERDİL
 18. Kodlama Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımı: Eşli Kodlama
  Sayfalar 490 - 515
  Şule Betül TOSUNTAŞ , Emrah EMİRTEKİN , Kagan KİRCABURUN
 19. Vatandaşların Yerel Hizmetlere Yönelik Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma: Kars Belediyesi Örneği
  Sayfalar 516 - 543
  Onur AKÇAKAYA , Zeynep Ceylin ECER
 20. Youtube’da Şiddetin Görünürlüğü: “Kışkırtma” Videolarına Dair Bir İnceleme
  Sayfalar 544 - 570
  Umut GÜL
 21. Türk Futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) Uygulamasına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
  Sayfalar 571 - 596
  Recep Fatih KAYHAN , Sait BARDAKÇI , Çağdaş CAZ
 22. 1984’den Günümüze Türkiye’de “Siyaset” Disipliniyle İlgili Tezlere Genel Bir Bakış: “Siyasi Parti” Odaklı Doktora Tezlerinin İçerik Analizi
  Sayfalar 597 - 632
  Gülsüm ŞİMŞEK
 23. Kentsel Alanda Çocuk ve Çocuk Oyun Alanları: Giresun Merkez İlçe Örneğinde Bir Araştırma
  Sayfalar 633 - 671
  Levent MEMİŞ , Sıla GÜLCAN
 24. Yükseköğretimde Kapsayıcılığın Uygulanabilirliği Üzerine bir Tartışma
  Sayfalar 672 - 699
  Asu ALTUNOĞLU
 25. İstihbarat Süreci ve İnsan Kaynaklı İstihbaratın Analizi
  Sayfalar 700 - 719
  Ozan KAVSIRACI
 26. Çalışanın Stres Düzeyi ile İş Performansı Arasında Bir İlişki Var mı? Eczacılık Mesleğine Yönelik Bir Literatür Taraması
  Sayfalar 720 - 743
  Gülşen KIRPIK , Mehmet Ali̇ DOĞAN
 27. Diaspora Politikalarına Yönelik Çağdaş Kuramsal Yaklaşımlar ve Türk Diaspora Politikası
  Sayfalar 744 - 774
  Esra SAĞLAM
 28. Baudrillard Bağlamında Hiper-Gerçeklik Kuramının Futbol İzleyicileri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 775 - 790
  Bariş ŞENTUNA
 29. Tıp Öğrencilerinin Tıpta Uzmanlık Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Sistematik Derleme
  Sayfalar 791 - 812
  İbrahim Hüseyin CANSEVER , Aslı METİN , Merve KİŞİ
 30. Türk-İslam Sentezi’nin Oluşum ve Gelişim Süreci
  Sayfalar 813 - 834
  Ahmet Selim KADIOĞLU
Abstracting & Indexing

400dpiLogo.pngulakbim-large.png


logo_sobiad.pngtei.jpgasos.png