MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1694-7215 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi |


MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi - MANAS Journal of Social Studies


ÖZEL SAYI DUYURUSU

Değerli araştırmacılar Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin 25. Yılı ve 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi vesilesi ile MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi olarak bir özel sayı çıkarılması planlanmaktadır. Özel sayı kapsamında “Türk Dili’nin Dünü, Bugünü, Yarını; Türk Kültürü ve Sanatı; Genel Türk Tarihi; Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasındaki İlişkiler ve Türk Dünyası’nın Dünü, Bugünü, Yarını” konularındaki makaleler kabul edilecektir. Kapsama uygun çalışmalarını bekler, iyi çalışmalar dileriz. İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ


ÖNEMLİ DUYURULAR!

1) MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi olarak sayılarımızda yer verdiğimiz makale sayısını azaltma kararı almış bulunmaktayız. Bu karara uygun olarak Nisan 2021 sayısından itibaren bir sayıda yer verilen makale sayısı düzenli olarak azaltılacaktır. Dergimizin Ocak 2021 sayısı yayınlanmıştır. Süreçte ise 150 makale bulunmaktadır. Yazarların bu durumu göz önünde bulundurarak makale göndermesi rica olunur.


2)  DergiPark sisteminde sayılar yayınlandıktan sonra en fazla 5 gün içerisinde makalelerde düzenleme yapılabilmektedir. Bu yüzden makaleniz yayınlanınca dikkatli bir şekilde kontrol etmeniz ve bu 5 günlük süre içerisinde düzeltme talebinizi iletmeniz rica olunur.


Editör

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

e-posta:
kursadyilmaz@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, kayahan.kucuk@manas.edu.kg


MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN 1694-7215 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi |
Kapak Resmi


MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi - MANAS Journal of Social Studies


ÖZEL SAYI DUYURUSU

Değerli araştırmacılar Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin 25. Yılı ve 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi vesilesi ile MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi olarak bir özel sayı çıkarılması planlanmaktadır. Özel sayı kapsamında “Türk Dili’nin Dünü, Bugünü, Yarını; Türk Kültürü ve Sanatı; Genel Türk Tarihi; Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasındaki İlişkiler ve Türk Dünyası’nın Dünü, Bugünü, Yarını” konularındaki makaleler kabul edilecektir. Kapsama uygun çalışmalarını bekler, iyi çalışmalar dileriz. İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ


ÖNEMLİ DUYURULAR!

1) MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi olarak sayılarımızda yer verdiğimiz makale sayısını azaltma kararı almış bulunmaktayız. Bu karara uygun olarak Nisan 2021 sayısından itibaren bir sayıda yer verilen makale sayısı düzenli olarak azaltılacaktır. Dergimizin Ocak 2021 sayısı yayınlanmıştır. Süreçte ise 150 makale bulunmaktadır. Yazarların bu durumu göz önünde bulundurarak makale göndermesi rica olunur.


2)  DergiPark sisteminde sayılar yayınlandıktan sonra en fazla 5 gün içerisinde makalelerde düzenleme yapılabilmektedir. Bu yüzden makaleniz yayınlanınca dikkatli bir şekilde kontrol etmeniz ve bu 5 günlük süre içerisinde düzeltme talebinizi iletmeniz rica olunur.


Editör

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

e-posta:
kursadyilmaz@gmail.com, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, kayahan.kucuk@manas.edu.kg


Cilt 10 - Sayı 2 - 19 Nis 2021
 1. Haydar Ergülen'in “Aşk Şiirleri Antolojisi”nde Metinlerarası İlişkiler
  Sayfalar 757 - 772
  Elif GÜN
 2. Georges-Olivier Châteaureynaud’nun Le Verger (Meyve Bahçesi) Adlı Öyküsünde Fantastik Kurgu ve İzlekler
  Sayfalar 773 - 787
  Mehmet BAKİ, Mehmet SAYIN
 3. Eğitimde Kullanılan Erken Uyarı Sistemleri Konusunda Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 788 - 797
  Abdullatif KABAN, Ömer BİLEN
 4. İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Okul İklimi Algıları ile Okula Bağlılıkları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 798 - 812
  Ahmet KOÇ
 5. Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen ile Öğrenci-Veli İletişimi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Deneyimleri
  Sayfalar 813 - 827
  Arcan AYDEMİR
 6. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Hakkındaki Düşünceleri
  Sayfalar 828 - 850
  Ayşe Rabia BAŞARAN UĞUR, Oktay BEKTAS, Emine GÜNERİ
 7. Okullarda Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği’nin (OSLÖ) Geliştirilmesi
  Sayfalar 851 - 862
  Behiye DAĞDEVİREN ERTAŞ, Murat ÖZDEMİR
 8. Özel Eğitim Öğretmeni Adaylarının İş Birliğine İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 863 - 877
  Eylem DAYI, Zahide TÖRET
 9. 21. Yüzyıl Becerileri Konusunda Araştırma Eğilimleri: 2000-2020 (Ocak Ayı)
  Sayfalar 878 - 900
  Fatih KALEMKUŞ, Muzeyyen BULUT ÖZEK
 10. Dijital Eğitim Platformu Değerlendirme Ölçeği’nin (DEPDÖ) Geliştirilmesi Çalışması
  Sayfalar 901 - 917
  Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Elif Büşra YAZICI
 11. 2007 ve 2018 Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması ve Yeni Programa Öneriler
  Sayfalar 918 - 932
  Mustafa YILMAZ, Yeşim YENER, Büşra YILMAZ
 12. Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Zaman Kullanma Sitillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 933 - 949
  Rüştü YEŞİL, Hasan YILMAZ
 13. Reel Döviz Kuru Şoklarının İhracat ve Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Asimetrik Etkileri: Türkiye İçin NARDL Yaklaşımından Kanıtlar
  Sayfalar 950 - 970
  Aslı GÜLER
 14. Bir Depo Tesisine Alınacak Paketleme Makinesi Seçim Kararının Analitik Ağ Süreci Tabanlı Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi
  Sayfalar 971 - 985
  Ayça TÜMTÜRK, Beran GÜLÇİÇEK TOLUN
 15. The Macro Economic Drivers of Non-Performing Loans (NPL): Evidence from Selected Countries with Heterogeneous Panel Analysis
  Sayfalar 986 - 999
  Fatih AYHAN, Mustafa Tevfik KARTAL
 16. Türkiye’de 1992-1994 ve 2006-2008 Yılları Arasında Kurulmuş Devlet Üniversitelerinin Etkinlik Analizi: VZA ve Tobit Analizi Uygulaması
  Sayfalar 1000 - 1021
  Fuad SELAMZADE
 17. Dünya Pamuk Tarımı ve Ekonomiye Katkısı
  Sayfalar 1022 - 1037
  Dilek TOKEL
 18. Türkiye’de Sektörel Enerji Kullanımındaki Değişimlerin İtici Güçleri: Ayrıştırma Analizi
  Sayfalar 1038 - 1052
  Kumru TÜRKÖZ
 19. PERT Simülasyon Yöntemiyle Denizyolu Lojistiği İhracat Süreç Analizi
  Sayfalar 1053 - 1069
  Sibel BAYAR, Ercan AKAN
 20. Kırgızistan’da Devlet Borçları ve Borç Yönetimi
  Sayfalar 1070 - 1082
  Tolkun ZHUMAKUNOVA, Raziyahan ABDİYEVA
 21. Türkiye’nin “Elektrikli Makine ve Cihaz” Sektörünün Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ile Analizi
  Sayfalar 1083 - 1093
  Vildan Saba AKTOP
 22. Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği-Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz
  Sayfalar 1094 - 1105
  Zeynep ÇOLAK
 23. Sosyal Medya ve Hedonik Tüketimin Tüketici Tutumu ve Tatmin Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 1106 - 1123
  Ali KÖROĞLU, Salih YILDIZ
 24. Telekomünikasyon Sektöründe Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Değerinin Tavsiye Etme Niyetine Etkisi
  Sayfalar 1124 - 1137
  Davut KARAMAN
 25. Yoğun Bakım Yatak Kullanım Verimliliğinin Pabon Lasso Modeli İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1138 - 1150
  Hatice ESEN, Vahit YİĞİT
 26. Çevre Etiği Bağlamında Medyanın Çevre Sorunlarına Yönelik Sorumluluğu: Kırgızistan Gazeteleri Örneği
  Sayfalar 1151 - 1167
  Gökçe YOĞURTÇU
 27. Diyalojik Halkla İlişkiler Boyutuyla Kamu Kurumlarında Sosyal Medya Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği
  Sayfalar 1168 - 1181
  Hicran Özlem ILGIN
 28. Haber Edinme Amaçlı Sosyal Medya Kullanım Sıklığının Haber Paylaşma Davranışı Üzerindeki Rolü: Bir Saha Çalışması
  Sayfalar 1182 - 1198
  İbrahim Halil YAŞAR, Yusuf Zafer Can UĞURHAN
 29. The Little Prince in Bookstagram in the Context of the Culture Industry: From Asteroid B-612 to Social Media Planet
  Sayfalar 1199 - 1213
  Metin IŞIK, Lütfiye YAŞAR
 30. Pragmatic Force of Covid-19 Ads as Health Protection Practices in Mass Media Discourse: A Contrastive Analysis Study
  Sayfalar 1214 - 1224
  Merve GEÇİKLİ
 31. Kurumsal İletişim Çerçevesinde Türkiye’de Pazarlama Odaklı Spor Sponsorluğu Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 1225 - 1246
  Nilüfer Fatma GÖKSU, Burcu ÖZCAN KEÇECİ
 32. Kastamonu İlinin 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Olması ve Etkilerine İlişkin Halkın Bakış Açısı
  Sayfalar 1247 - 1263
  Oğuz ÇAM, Muharrem AVCI
 33. Medya Sektöründe Marka Mimarisi: Netflix Örneği
  Sayfalar 1264 - 1280
  Onur TÜRKER, Parisa ALİZADEHFANAELOO, Hacer Handan DEMİR
 34. Yerel İnternet Gazetesi Haberlerinde Balıkesir Turizmi
  Sayfalar 1281 - 1299
  Sultan Nazmiye KILIÇ, Hasret ULUSOY, Cevdet AVCIKURT
 35. Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutum İlişkisi
  Sayfalar 1300 - 1313
  Yelda ÜLKER
 36. Akış Deneyiminin Mobil Oyun Bağımlılığı ve Keşifsel Davranış Üzerindeki Etkisi: Ağızdan Ağıza Pazarlama Kapsamında Bir İncelenme
  Sayfalar 1314 - 1331
  Fatih ŞAHİN, Mehmet Ozan KARAHAN
 37. Genel Aidiyet, Öz-Anlayış, Affetme ve Problem Alanları Gerçek ve Psikolojik Doğum Sırasına Göre Farklılaşır mı?
  Sayfalar 1332 - 1352
  Sinem ÇAKIR, Çiğdem YAVUZ GÜLER
 38. Sosyolojide Eleştirel Düşünme: Sosyoloji Öğrencilerinin Eleştirel Sosyolojik Düşünme Beceri Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1353 - 1368
  Mahmut GÜRSOY
 39. Kuzeybatı İran’daki Urartu Yazıtlarındaki Savaş ve Propaganda İfadeleri
  Sayfalar 1369 - 1388
  Nezahat CEYLAN, Murat ÇİFTÇİ
 40. Теоретизация Внешней Политики Китая: Концептуальные Положения в Историческом Континууме
  Sayfalar 1389 - 1408
  Kamala VALİYEVA, Uğur Yasin ASAL
 41. Gelenekten Geleceğe Yöresel Kültürün Taşınmasında Festivallerin Rolü
  Sayfalar 1409 - 1422
  İmran GÜNDÜZ ALPTÜRKER, Hakan ALPTÜRKER
 42. Otel Çalışanlarında Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bişkek’te Bir Araştırma
  Sayfalar 1423 - 1435
  Zhyldyz TEMİRKANOVA, Lütfi ATAY
 43. Understanding the Obama Administration’s Syria Policy
  Sayfalar 1436 - 1448
  Ahmet ATEŞ
 44. Kaliteli Çeviri Sorunu Üzerine
  Sayfalar 1449 - 1456
  Leyla BABATÜRK
 45. Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Sistematik Derleme, Meta Değerlendirme ve Bibliyometrik Analizler
  Sayfalar 1457 - 1490
  Kürşad YILMAZ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1694-5093 0 2001-2011
Dizinler