Açık Erişim

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır. 

Budapeşte Açık Erişim Girişimi Deklarasyonu

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişiminin bu tanımını kabul etmekte ve gerekliliklerini yerine getirmektedir. Dergimizde yayınlanan tüm bilimsel literatür hakem değerlendirmesinden geçmiştir ve açık erişim sağlanmıştır. Ayrıca dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi deklarasyonunu imzalamıştır.

Budapeşte Açık Erişimi Girişimine göre:


Açık Erişim, (hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün), İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

Budapeşte Açık Erişim Girişimi Deklarasyonu


Son Güncelleme Zamanı: 4.10.2022 06:49:30

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155