Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Dergimizde makale yayınlamak için "Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz."

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155