Dergi Kurulları

Dergi Yönetimi ve Yayın Kurulu

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

E-ISSN: 1694-7215


Sahipler
On Behalf of Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, alpaslan.ceylan@manas.edu.kg, Kırgızistan.

Dr. Baktıgul KALAMBEKOVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, kalambekova@manas.edu.kg , Kırgızistan.


Editör

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-3705-5094, kursadyilmaz@gmail.com, Türkiye.


Yardımcı Editör

Assist. Prof. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3848-6635, seyil.najimudinova@manas.edu.kg,Kırgızistan.


Alan Editörleri

Dil Çalışmaları / Language Studies
Dr. Leyla BABATÜRK
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3397-8147, leyla.babaturk@manas.edu.kgKırgızistan.

Din Bilimleri / Theology
Prof. Dr. Recai DOĞAN
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-9668-4563rdogan@divinity.ankara.edu.trKırgızistan.

Edebiyat / Letters
Prof. Dr. Ozan YILMAZ
Sakarya Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-6375-2881, oyilmaz@sakarya.edu.tr, Türkiye.

Eğitim / Education
Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ
Gazi Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-1612-9349, ozerbas@gazi.edu.tr, Türkiye.

Ekonomi Bilimi, Kamu Ekonomisi / Economics, Public Economics
Yrd. Doç. Dr. Cunus GANİEV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-8859-5464, junus.ganiev@manas.edu.kg, Kırgızistan.

Güzel Sanatlar / Fine Arts
Prof. Dr. Çağatay AKENGİN,
Gazi Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-2170-8708, ozkarakocozcan@hotmail.com, Türkiye.

İşletme, Yönetim ve Organizasyon / Business, Management and Organization
Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3848-6635, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, Kırgızistan.


Kamu Yönetimi / Public Administration
Doç. Dr. Mehmet Emin ERENDOR
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-8467-0743, mehmet.erondor@manas.edu.kg, Kırgızistan.


Medya ve İletişim / Media and Communication
Doç. Dr. Gökçe YOĞURTÇU,
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-2404-3908, gokceyogurtcu@yahoo.com, Kırgızistan.

Muhasebe ve Finansman, Yönetim Bilgi Sistemleri / Accounting and Finance, Management Information Systems
Yrd.Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3848-6635, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, Kırgızistan.

Yrd. Doç. Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-5010-513X, azamat.maksudunov@manas.edu.kg, Kırgızistan.

Pazarlama / Marketing
Yrd. Doç. Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-5010-513X, azamat.maksudunov@manas.edu.kg, Kırgızistan.

Psikoloji / Psychology
Doç. Dr. Erkan EFİLTİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-1158-5764, efilti71@gmail.com, Türkiye.

Sosyoloji / Sociology - Felsefe / Philosophy
Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL
Selçuk Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-5197-3887, ertanozensel@gmail.com, Türkiye.

Spor Bilimleri - Sports Sciences
Doç. Dr. Ünal TÜRKÇAPAR,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-4205-6446, turkcaparunal@hotmail.com, Türkiye.

Tarih / History

Prof. Dr. Alpaslan AŞIK
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3162-7378, ashik.alpaslan@hotmail.com, Kırgızistan.


Doç. Dr. Nezahat CEYLAN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-9889-7279nezahat.ceylan@manas.edu.kgKırgızistan.
Turizm / Tourism
Doç. Dr. Güntekin ŞİMŞEK
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3068-8267, gsimsek@adu.edu.tr, Türkiye.

Uluslararası İlişkiler / International Relations
Doç. Dr. M. Emin ERENDOR
Çukurova Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-8467-0743, mehmeterendor@gmail.com, Türkiye.


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ (Editor-in-Chief)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-3705-5094, kursadyilmaz@gmail.com, Türkiye.

Prof. Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ (Eğitim / Education)
Gazi Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0002-1612-9349, ozerbas@gazi.edu.tr, Türkiye.

Prof. Dr. Alpaslan AŞIK (Tarih / History)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3162-7378, ashik.alpaslan@hotmail.com, Kırgızistan.

Yrd. Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA (Business, Management and Organization)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0003-3848-6635, seyil.najimudinova@manas.edu.kg, Kırgızistan.

Yrd. Doç. Dr. Cunus GANİEV (Economics, Public Economics)
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, https://orcid.org/0000-0001-8859-5464, junus.ganiev@manas.edu.kg, Kırgızistan.


Redaksiyon


Türkçe:   Ayşe ADIGÜZEL / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ayse.adiguzel@manas.edu.kg, Kırgızistan.

                    Murat ATAR / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, murat.atar@manas.edu.kg, Kırgızistan.

                    Özkan ÇELİK / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ozkan.celik@manas.edu.kg, Kırgızistan.


Kırgızca:      Venera TURATBEK KIZI / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, venera.turatbekkizi@manas.edu.kg, Kırgızistan.

                        Toyçubay ÜSÖNALİYEV / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, toycubay.usonalıev@manas.edu.kg, Kırgızistan.


İngilizce: Gulnara APSAMATOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, gulnara.apsamatova@manas.edu.kg, Kırgızistan.

                    Aida ASILBEKOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, aida.asybekova@manas.edu.kg, Kırgızistan.

                    Tolkun MUSAEVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, tolkun.musaeva@manas.edu.kg, Kırgızistan.

                    Aynura AHMATOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, aynura.ahmatova@manas.edu.kg, Kırgızistan.

                    Zarina CAYLOBAYEVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, zarina.caylobayeva@manas.edu.kg, Kırgızistan.


Rusça:     Anara BAYIZBEKOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, anara.bayizbekova@manas.edu.kg, Kırgızistan.
Yayın Editörü


Kayahan KÜÇÜK / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, kayahan.kucuk@manas.edu.kg, Kırgızistan.
Yusuf GÜNDÜZ / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, yusuf.gunduz@manas.edu.kg, Kırgızistan.Bilim Kurulu


Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU - Ankara Üniversitesi, abdullahgundogdu@yahoo.com, Türkiye.
Prof. Dr. Abdullah KARAÇAY - Akdeniz Üniversitesi, karacag@akdeniz.edu.tr, Türkiye.

Prof. Dr. Ahmet BEŞE - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ahmet.bese@manas.edu.kg, Kırgızistan.

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR - Türkiye Bilimler Akademisi, acara@tuba.gov.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL - Yeditepe Üniversitesi, ahmet.tasagil@yeditepe.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Ali ABISHEV - Kazak Economi Üniversitesi, aaabishev@mail.ru, Kazakhstan.
Prof. Dr. Alisher RASULEV – Ekonomi Enstitüsü, a.rasulev@tsue.uz, Özbekistan.
Prof. Dr. Anıl YILMAZ - Izmir Katip Celebi Üniversitesi, anil.yilmaz@ikcu.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, anvar.mokeev@manas.edu.kg, Kırgızistan.
Prof. Dr. Ayşegül Asuman AKDOĞAN - Erciyes Üniversitesi, akdogana@erciyes.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Ercan OKTAY - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, ercanoktay@hotmail.com / Türkiye.
Prof. Dr. Cemal SEZER - Sakarya Üniversitesi, csezer@sakarya.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN - Pamukkale Üniversitesi, cserinkan@pau.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ceyhunv.uygur@manas.edu.kg, Kırgızistan.
Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, jusup.pirimbaev@manas.edu.kg, Kırgızistan.
Prof. Dr. Engin YILDIRIM - T.C. Anayasa MAhkemesi, https://www.anayasa.gov.tr/en/judges/judges/prof-dr-engin-yildirim/, Türkiye.
Prof. Dr. Ercan SIRAKAYA - South Carolina Üniversitesi, ercan@mailbox.sc.edu, ABD.
Prof. Dr. Erdener KAYNAK - Penn State Üniversitesi, k9x@psu.edu, ABD.
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ - Central Florida Üniversitesi, Fevzi.Okumus@ucf.edu, ABD.
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU - Pamukkale Üniversitesi, feroglu@pau.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Goudarz SADEGHI - Mohaghegh Ardabili Üniversitesi, gsadeghi@ut.ac.ir, İran.
Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY - Kilis Yedi Aralık Üniversitesi, hmpaksoy@yahoo.com, Türkiye.
Prof. Dr. Hakan TAŞ - Marmara Üniversitesi, hakan.tas@marmara.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR - Erciyes Üniversitesi, hcakir@erciyes.edu.tr, Kırgızistan.
Prof. Dr. Hasan GÜL - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, hasan.gul.71@hotmail.com, Türkiye.
Prof. Dr. Hasan VERGİL - İstanbul Üniversitesi, hasan.vergil@istanbul.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. K. Makhmad UMAROV - Institute of Economics / Tacikistan
Prof. Dr. Kaisyn KHUBİEV - M. V. Lomonosov Moscow State Üniversitesi, khubiev48@mail.ru, Rusya.
Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, kubatbek.tabaldiev@manas.edu.kg, Kırgızistan.
Prof. Dr. Layli UKUBAYEVA - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, layli.ukubaeva@manas.edu.kg, Kırgızistan.
Prof. Dr. Levent ALTINAY - Oxford Brookes Üniversitesi, laltinay@brookes.ac.uk, İngiltere.
Prof. Dr. Mehmet AYDIN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, mehmeta@omu.edu.tr, Kırgızistan.
Prof. Dr. Mehmet BALCILAR - Eastern Mediterranean Üniversitesi, mehmet.balcilar@emu.edu.tr, KKTC.
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM - Uluslararası Balkan Üniversitesi, mdursunerdem@gmail.com, Türkiye.
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, msisman@fsm.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Meltem ONAY - Dokuz Eylül Üniversitesi, meltemonay@gmail.com, Türkiye.
Prof. Dr. Metin BAYRAK - Atatürk Üniversitesi, mbayrak@atauni.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Murat TAŞDAN - Kafkas Üniversitesi, murattasdan@gmail.com, Türkiye.
Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, mkoylu@omu.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Mustafa MIYNAT - Celal Bayar Üniversitesi, mustafa.miynat@cbu.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Muzaffer UYSAL - Virginia Polytechnic Enstitüsü, samil@vt.edu, ABD.
Prof. Dr. Nuriddin KAYUMOV - Tajikistan Bilimler Akademisi, sokol_tj@rambler.ru, Tacikistan.
Prof. Dr. Orazaly SABDEN – Ekonomi Enstitüsü, https://orcid.org/0000-0002-4051-6170, Kazakhstan.
Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, okemal.tavukcu@erdogan.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Polina ANANCHENKOVA - Academy of Labour and Social Relations, ananchenkova@yandex.ru, Rusya.
Prof. Dr. Rahman ALSHANOV - Turan Üniversitesi, alshanovRA@yandex.ru, Kazakistan.
Prof. Dr. Selahattin SARI - Beykent Üniversitesi, ssari@beykent.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Selçuk EMSEN - Atatürk Üniversitesi, osemsen@atauni.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Shakir ULLAH - Stratford Üniversitesi, sullah@stratford.edu, ABD.
Prof. Dr. Tatiana PYSHKINA - Academy of Economic Studies of Moldova, Tatiana.pyshkina@googlemail.com, Moldova.
Prof. Dr. Tohtar ESİRKEPOV - Turan Üniversitesi, info@turan-edu.kz, Kazakistan.
Prof. Dr. Tuncay AYAS - Sakarya Üniversitesi, tayas@sakarya.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL - Trakya Üniversitesi, tuncerbulbul08@gmail.com, Türkiye.
Prof. Dr. Turar KOYCHUEV - Ulusal Bilimler Akademisi, turar.koychuev@manas.edu.kg, https://naskr.kg/ky/2019/07/02/uianyn-anyk-mucholoru/, Kırgızistan.

Prof. Dr. Elena BONTA -Bacau Vasile Alecsandri Üniversitesi, elenabonta@yahoo.com, Romanya. 

Prof. Dr. Yahya ALTINKURT - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, yahyaaltinkurt@mu.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yoksuz@omu.edu.tr, Türkiye.
Prof. Dr. Yüksel EKİNCİ - Portsmouth Üniversitesi, yuksel.ekinci@port.ac.uk, İngiltere.
Doç. Dr. Nezahat CEYLAN - Atatürk Üniversitesi, n.ceylan@atauni.edu.tr, Türkiye.
Doç. Dr. Oktay ÖZGÜL - Atatürk Üniversitesi, oktay.ozgul@atauni.edu.tr, Türkiye.
Doç. Dr. Yavuz GÜNAŞDI - Atatürk Üniversitesi, gunasdi@atauni.edu.tr, Türkiye.
Doç. Dr. İbrahim ÜNGÖR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, iungor@erzincan.edu.tr, Türkiye.
Doç. Dr. Akın BİNGÖL - Kafkas Üniversitesi, akinbing@kafkas.edu.tr, Türkiye.
Dr. Bülent NAMAL - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, bulent.namal@manas.edu.kg, Kırgızistan.
Dr. Cıldız ÇIMANOVA - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, cildiz.cimanova@manas.edu.kg, Kırgızistan.Yayın Periyodu
Yılda en az dört kez yayımlanan MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yayımlanan makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Dergi 2001 yılında, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 1694-5093) olarak yayımlanmaya başlamıştır. 2012 yılında, dergi şimdiki adını alarak MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies) olarak yayın hayatına devam etmektedir.


İletişim
Kyrgyz-Turkish Manas University
Editor in Chief MANAS Journal of Social Studies
56 Chyngyz Aitmatov Avenue, 720044, Bishkek, Kyrgyz Republic

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Cengiz AYTMATOV Caddesi 56,

720044, Bişkek/KIRGIZİSTAN


Web: http://journals.manas.edu.kg/mjsr/index.php

https://dergipark.org.tr/mjss


e-mail: journals@manas.edu.kg, mjssmanas@gmail.com, kursadyilmaz@gmail.com

Tel:    +996 (312) 49 27 63 (65, 69, 70, 74, 58)
          +996 (312) 54 19 41-47
Fax:  +996 (312) 49 27 61, 81-89

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155