Dergi Yönetimi ve Yayın Kurulu

Sahipleri
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAEV

Baş Editor
Prof. Dr. Kürşad YILMAZ / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan / kursadyilmaz@gmail.com


Editör Yardımcısı
Assist. Prof. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan / seyil.najimudinova@manas.edu.kg

Alan Editörleri

 • Din Bilimleri - Assoc. Prof. Dr. Ali YÜKSEK / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - aliyuksek05@hotmail.com
 • Eğitim - Prof. Dr. Rüştü YEŞİL / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - ryesil40@gmail.com
 • Güzel Sanatlar - Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - fbasbug@gmail.com
 • İşletme, Yönetim ve Organizasyon - Assist. Prof. Dr. Seyil NAJİMUDİNOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi /Kırgızistan - seyil.najimudinova@manas.edu.kg
 • Muhasebe ve Finansman, Yönetim Bilgi Sistemleri - Assist. Prof. Dr. Emin YÜREKLİ / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - eyurekli@pau.edu.tr
 • Spor Bilimleri / Assoc. Prof. Dr. Ünal TÜRKÇAPAR / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - turkcaparunal@hotmail.com
 • Tarih / Assoc. Prof. Dr. Cengiz BUYAR / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - cengizbuyar@gmail.com
 • Turizm / Assist. Prof. Dr. Tolga GÖK / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - tolga.gok@manas.edu.kg
 • Türk Dili / Prof. Dr. Mehmet AYDIN / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - mehmeta@omu.edu.tr
 • Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi / Assoc. Prof. Dr. Mustafa BIYIKLI / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - mustafa.biyikli@dpu.edu.tr
 • Psikoloji / Assoc. Prof. Dr. Yener ÖZEN / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - yenerozen@gmail.com
 • Sosyoloji / Assoc. Prof. Dr. Erhan TECİM / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - erhantecim@gmail.com
 • Ekonomi Bilimi, Kamu Ekonomisi / Assist Prof. Dr. Junus GANİEV / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - junus.ganiev@manas.edu.kg
 • Medya ve İletişim / Assist Prof. Dr. Uğur ÜNAL - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - unalugur09@gmail.com
 • Pazarlama / Assist Prof. Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan - azamat.maksudun@yahoo.com

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Kürşad YILMAZ (Başkan /Baş Editör) / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan
Doç. Dr. Erhan TECİM / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan
Yrd. Doç. Dr. Cunus GANİEV / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan
Doç. Dr. Seyil NAJİMUDİOVA / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan
Yrd. Doç.Dr. Uğur ÜNAL / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan

Bilim Danışma Kurulu
Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU - Ankara University / Turkey
Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR - Turkish Academy of Sciences / Turkey
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL - Yeditepe University / Turkey
Prof. Dr. Ali ABISHEV - Kazakh Economics University / Kazakhstan
Prof. Dr. Alisher RASULEV - Institute of Economics / Uzbekistan
Prof. Dr. Anvarbek MOKEEV - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Cusup PİRİMBAYEV - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Engin YILDIRIM - T.C. Anayasa Mahkemesi / Turkey
Prof. Dr. Ercan SIRAKAYA - University of South Carolina / USA
Prof. Dr. Erdener KAYNAK - Penn State University / USA
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ - University of Central Florida / USA
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU - Pamukkale University / Turkey
Prof. Dr. Goudarz SADEGHI - University of Mohaghegh Ardabili / Iran
Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY - Kilis 7 Aralık University / Turkey
Prof. Dr. Hakan ÇETİNTAŞ - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Hakan TAŞ - Marmara University / Turkey
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Hasan VERGİL - İstanbul University / Turkey
Prof. Dr. Joginder SINGH - Centre For Agricultural Reseach / India
Prof. Dr. Kaisyn KHUBİEV - M. V. Lomonosov Moscow State University / Russia
Prof. Dr. K. Makhmad UMAROV - Institute of Economics / Tajikistan
Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR - Balıkesir University / Turkey
Prof. Dr. Kubat TABALDİYEV - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Layli UKUBAYEVA - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Levent ALTINAY - Oxford Brookes University / UK
Prof. Dr. Mehmet AYDIN - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Mehmet BALCILAR - Eastern Mediterranean University / North Cyprus
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM - Gazi University / Turkey
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN - YÖK - Fatih Sultan Mehmet Vakıf University / Turkey
Prof. Dr. Meltem ONAY - Dokuz Eylül University / Turkey
Prof. Dr. Muammer YAYLALI - Erzurum Teknical University / Turkey
Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ - Kyrgyz-Turkish Manas University / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Mustafa MIYNAT - Celal Bayar University / Turkey
Prof. Dr. Muzaffer UYSAL - Virginia Polytechnic Institute / USA
Prof. Dr. Nuriddin KAYUMOV - Tajikistan Academy Of Sciences / Tajikistan
Prof. Dr. Orazaly SABDEN - Institute of Economics / Kazakhstan
Prof. Dr. Polina ANANCHENKOVA - Academy of Labour and Social Relations / Russia
Prof. Dr. Rahman ALSHANOV - Turan University / Kazakhstan
Prof. Dr. Selahattin SARI - Beykent University / Turkey
Prof. Dr. Selçuk EMSEN - Atatürk University / Turkey
Prof. Dr. Shakir ULLAH - Stratford University / USA
Prof. Dr. Tatiana PYSHKINA - Academy of Economic Studies of Moldova / Moldova
Prof. Dr. Tohtar ESİRKEPOV - Turan University / Kazakhstan
Prof. Dr. Turar KOYCHUEV - National Academy of Sciences / Kyrgyzstan
Prof. Dr. Yüksel EKİNCİ - Oxford Brookes University / UK
Prof. Dr. Yahya ALTINKURT – Muğla Sıtkı Koçman University / Turkey
Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL – Trakya University / Turkey
Prof. Dr. Tuncay AYAS – Sakarya University / Turkey
Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU - Recep Tayyip Erdoğan University / Turkey
Prof. Dr. Murat TAŞDAN – Kafkas University / Turkey


Redaksiyon
Türkçe : Fatih ÇELİK, Bilal BAĞLAN, Memet SALDIRAN
Kırgızca : Rayhan TAŞTEMİROVA, Saatkan NARKULOVA
İngilizce : Mevlüt ETLİK, Aida ASILBEKOVA
Rusça : Svetlana PARMANASOVA

Teknik Destek
Jumagul Nurakun KYZY
Kayahan KÜÇÜK
Baktıgül ERMATOVA
Şuhrat DAULYATOV

Yayın Periyodu
Yılda en az dört kez yayımlanan MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup yayımlanan makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Dergi 2001 yılında, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (ISSN: 1694-5093) olarak yayımlanmaya başlamıştır. 2012 yılında, dergi şimdiki adını alarak MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi (MANAS Journal of Social Studies) olarak yayın hayatına devam etmektedir.


İletişim
Kyrgyz-Turkish Manas University
Editor in Chief MANAS Journal of Social Studies
56 Chyngyz Aitmatov Avenue, 720044, Bishkek, Kyrgyz Republic

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Cengiz AYTMATOV Caddesi 56, 720044, Bişkek/KIRGIZİSTAN
Web: http://journals.manas.edu.kg/mjsr/index.php
http://dergipark.gov.tr/mjss
e-mail: mjssmanas@gmail.com, kursadyilmaz@gmail.com
Tel: +996(312) 49 27 63 (65,69,70,74,58)
+996 (312) 54 19 41-47
Fax: +996 (312) 49 27 61, 81-89