İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Kürşad Yılmaz
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
kursad.yilmaz@manas.edu.kg

Dergi İletişim

Kayahan KÜÇÜK
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
kayahankucuk25@gmail.com

Teknik İletişim

Cumagül NURAKUNKIZI
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
jumagul@manas.edu.kg

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155