Amaç ve Kapsam


1. MJSS, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır.

2. MJSS, akademik araştırmaların yayımlandığı bilime katkıda bulunan bir dergi olmayı amaçlamaktadır.

3. MJSS Dergisi, başta Kırgızistan olmak üzere Orta Asya Ülkeleri ve Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, Türk dünyasına ilişkin, kültürel ve sosyal olayları ve problemleri, makro ve mikro düzeydeki güncel çalışmaları bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak amacıyla yayımlanmaktadır.

4. MJSS, Açık erişimli dergi sistemi özelliği ile daha çok veritabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

5. MJSS ekibi, sisteme yüklenen her makaleyi ayrı titizlik ile kontrol edip hakemlere yönlendirmektedir. Bu süreç büyük bir gizlilik halinde devam etmektedir. Makalelerin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazılar yayınlanmak için sıraya girmektedir. 

6. MJSS, makalelerin atıf alınabilirlik seviyesini artırmayı amaçlamaktadır. 

1. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi gönderilecek yazılarda; alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir araştırma olma şartı aranır. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi teorik ve uygulamalı araştırmalara yer verir. 

2. Makalelerin MJSS’de yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla değerlendirme sürecine kabul edilebilir. 

3. Makalede adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur.

4. Yazar/yazarlar aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidirler.

5. Hakemler değerlendirme sürecini gizli tutarlar ve üçüncü kişilerle paylaşmazlar. Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulur. 

6. Editör ve alan editörleri hakem değerlendirme sürecini gizli tutar. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeden editör ve alan editörleri dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız bir tutum sergiler. 

7. Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü ve alan editörleri bu durumu araştırır. Söz konusu iddianın doğrulanması durumunda editör makaleyi yayımlamama hakkına sahiptir. 

8. Yazar(lar) makalelerini word formatında derginin internet sitesine yüklerken kişisel bilgilere word dosyasında yer vermemelidir. 


Dergi konuları:

Çalışma Ekonomisi, Edebiyat, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Felsefe, Güzel Sanatlar, İktisat, İlahiyat, Mahalli İdareler, Maliye, Medya ve İletişim, İşletme, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Turizm, Türk Dili, Uluslararası İlişkiler, Üretim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve OrganizasyonYayımlanma Ayları
Ocak Nisan Temmuz Ekim

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155