Hakkımızda

Hakkımızda

Yayıncı: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

1. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi'nin (MANAS Journal of Social Studies) merkezi Bişkek-Kırgızistan’dır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMU) tarafından yayımlanan bir dergidir. 

2. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, uluslararası hakemli, alan indeksli, bilimsel ve elektronik bir dergidir. 

3. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) düzenli olarak çıkmaktadır.

4. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi dergisi, ilk olarak 2001 yılında yayın hayatına başlamış ve 2012 yılına kadar KTMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yayınladığı “Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” adıyla basılarak yayımlanmıştır. 2012 yılından itibaren ise “Manas Journal of Social Studies” adıyla elektronik olarak yayımlanmaktadır.

5. Dergide yayımlanacak makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış kuramsal veya uygulamalı özgün makaleler olmalıdır.

6. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisinde Türkçe, Kırgızca, İngilizce ve Rusça makaleler yayımlanmaktadır.

7. Makalelerin MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir ve makalelerin tüm hakları Dergiye geçmiş olarak kabul edilir. Ayrıca makaleler için başvuru ücreti ve hakemlik ücreti alınmaz. Yazılar için telif ücreti ödenmez. 

8. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar/yazarlarına aittir.

9. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

Yeraldığı indeksler :

TUBITAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCOhost, Google Scholar, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi, Akademik Türk Dergileri Dizin Indeksi, Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index (ResearchBib), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), CiteFactor Academic Scientific Journals, Academia.Edu, Cabell's Scholarly Analytics, DRJI Directory of Research Journals Indexing, Idealonline Veritabanı.


TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.

Son Güncelleme Zamanı: 10.07.2020 08:18:13

MANAS Journal of Social Studies (MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi)     


16155