Hakkımızda

Hakkımızda

1. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi'nin (MANAS Journal of Social Studies) merkezi Bişkek-Kırgızistan’dır. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMU) çıkardığı bir dergidir. 

2. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, uluslararası hakemli, alan indeksli, bilimsel ve elektronik bir dergidir. 

3. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 defa (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) düzenli olarak çıkmaktadır.

4. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi dergisi, ilk olarak 2001 yılında yayın hayatına başlamış ve 2012 yılına kadar KTMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yayınladığı “Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” adıyla basılarak yayımlanmıştır. 2012 yılından itibaren ise “Manas Journal of Social Studies” adıyla elektronik olarak yayımlanmaktadır.

5. Dergide yayımlanacak makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış kuramsal veya uygulamalı özgün makaleler olmalıdır.

6. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisinde Türkçe, Kırgızca, İngilizce, Rusça ve diğer Türk Lehçelerinde makaleler yayımlanmaktadır.

7. Makalelerin MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir ve makalelerin tüm hakları Dergiye geçmiş olarak kabul edilir. Ayrıca makaleler için başvuru ücreti ve hakemlik ücreti alınmaz. Yazılar için telif ücreti ödenmez. 

8. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazar/yazarlarına aittir.

9. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.