ISSN: 1305-970X
Başlangıç: 2006
Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

Araştırma Makalesi

Hatırlı Pazarlamanın Müşteri Davranışına ve Memnuniyetine Etkisi

Araştırma Makalesi

The Effect of Consumers' Competence in Using Digital Marketing Tools on Digital Product Perceptions

Araştırma Makalesi

How Does Overtourism Affect Intangible Cultural Heritage Elements?

Araştırma Makalesi

Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizm Tutumlarının İncelenmesi: Kuşadası Örneği