Journal of Yaşar University
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-970X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Yaşar Üniversitesi | journal.yasar.edu.trJournal of Yaşar University

ISSN 1305-970X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Yaşar Üniversitesi | journal.yasar.edu.tr
Kapak ResmiCilt 15 - Sayı 58 - 30 Nis 2020
 1. Nisan 2020 Editoryal
  Sayfalar 0 - 0
  Yaşar ÜNİVERSİTESİ
 2. Determinants of Bank Capital Adequacy Ratio in Ghana
  Sayfalar 160 - 166
  Yüksel Akay ÜNVAN
 3. Determinants of Internet Banking Adoption in Turkey
  Sayfalar 167 - 176
  Tekin KOSE , Ece H. GULERYUZ
 4. Vacational Expectations Of Gastronomy Professionals From Employees And Their Evaluations Relating To Gastronomy Education
  Sayfalar 177 - 189
  Kadriye Alev AKMEŞE , Ümit SORMAZ , Esat ÖZATA
 5. İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Çalışanların İş Tatminine, Yenilikçiliğine ve Performansına Etkisi
  Sayfalar 190 - 209
  İsa İSPİR , Salih YEŞİL
 6. Kripto Paralar ve Blockchain: Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 210 - 220
  Nihan Garipağaoğlu Uğur , Ender Demir
 7. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İşveren Markası Algısı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 221 - 235
  Deniz ANBAR , B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU , Adem ANBAR
 8. Kümeleme İçin Değiştirilmiş Dunn İndeksi İle Bir Parçacık Sürü Optimizasyon Yaklaşımı
  Sayfalar 236 - 245
  Osman PALA , Mehmet AKSARAYLI
 9. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi: Askeri Gereksinimden İşletme Lojistiğine ve Tedarik Zinciri Yönetimine Evrilme Süreci
  Sayfalar 246 - 258
  R. Dilek KOÇAK
 10. Mavi-Beyaz Yaka Dönemi Bitti mi? İş Yaşamında Alternatif Yaka Renkleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 259 - 269
  Engin Deniz ERİŞ , Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN , Burcu YANAR BAYAM
 11. Gamification Characteristics' Effects On Brand Loyalty
  Sayfalar 270 - 287
  Mehmet Özer DEMİR , Zuhal GÖK DEMİR
 12. Örgütsel Adalet İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 288 - 303
  Seda KILIÇ , Kerem TOKER
 13. Tersine Dönen Emek Arz Eğrisi: Türkiye Sınaması
  Sayfalar 304 - 312
  Mehmet ŞENGÜR
 14. Turist Rehberlerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 313 - 328
  Semih ŞALK , Özlem KÖROĞLU
 15. Türkiye Süper Ligi’nde Oyuncu Değişikliğinin Sağkalım Analizi
  Sayfalar 329 - 336
  Onur ÇELİK
 16. Türkiye’de Döviz Kuru ve Faiz Oranı Arasındaki Etkileşim: Türkiye için Ampirik Kanıtlar
  Sayfalar 337 - 346
  Aslı GÜLER
 17. Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi
  Sayfalar 347 - 367
  Yeliz DEMİRKIRAN , Ömer ÖZTÜRKOĞLU
 18. What Drives Foreign Portfolio Investment Flows in South Africa?
  Sayfalar 368 - 380
  Nuru GİRİTLİ , Sununu Bah IBRAHİM
 19. Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Karar Tarzlarının İncelenmesi
  Sayfalar 381 - 396
  Niyazi GÜMÜŞ
Dizinler