Journal of Yaşar University
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-970X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Yaşar Üniversitesi | journal.yasar.edu.tr


1 OCAK 2020 İTİBARİYLE ÖN KONTROL AŞAMASINI GEÇİP DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINAN TÜM ÇALIŞMALARDAN EDİTORYAL SÜREÇLER, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ VE YAYIN KABUL DURUMLARI İÇİN BİR KERELİK GÖNDERİ ÜCRETİ TALEP EDİLMEYE BAŞLANMIŞTIR. AYRINTILAR İÇİN "https://journal.yasar.edu.tr/makale-ucreti/" ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ.

DERGİMİZİN 2020 OCAK VE NİSAN SAYISI İÇİN KABUL KOTALARIMIZ DOLMUŞ OLUP ÇALIŞMALARINIZIN KABUL ALMALARI DURUMUNDA EN ERKEN YAYINLABİLECEKLERİ TARİH TEMMUZ 2020'DİR.

Journal of Yaşar University

ISSN 1305-970X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Yaşar Üniversitesi | journal.yasar.edu.tr
Kapak Resmi


1 OCAK 2020 İTİBARİYLE ÖN KONTROL AŞAMASINI GEÇİP DEĞERLENDİRME SÜRECİNE ALINAN TÜM ÇALIŞMALARDAN EDİTORYAL SÜREÇLER, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ VE YAYIN KABUL DURUMLARI İÇİN BİR KERELİK GÖNDERİ ÜCRETİ TALEP EDİLMEYE BAŞLANMIŞTIR. AYRINTILAR İÇİN "https://journal.yasar.edu.tr/makale-ucreti/" ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ.

DERGİMİZİN 2020 OCAK VE NİSAN SAYISI İÇİN KABUL KOTALARIMIZ DOLMUŞ OLUP ÇALIŞMALARINIZIN KABUL ALMALARI DURUMUNDA EN ERKEN YAYINLABİLECEKLERİ TARİH TEMMUZ 2020'DİR.

Special Issue on Business and Organization Research Son Sayı
Cilt 14 - Sayı - 30 Kas 2019
 1. Editoryal
  Sayfalar 0 - 0
  Yaşar ÜNİVERSİTESİ
 2. 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Avrupa Birliği’nde Güncel Zorlukların Bütçe Önceliklerine Yansımaları
  Sayfalar 1 - 17
  Çağdaş CENGİZ , Adem KURTAR
 3. A Social Cognitive Theory Perspective on Marketing Studies A Literature Review
  Sayfalar 18 - 33
  Enis YAKUT
 4. Bilgi Toplama ile Reklam Şüpheciliği Arasındaki İlişki: Yetkisiz İkincil Bilgi Kullanımı ve Ürün Kalitesinin Seri Aracılık Rolü
  Sayfalar 34 - 45
  Çağla Pınar BOZOKLU , Erkan YILDIZ
 5. Güç Alanı Kuramı Bağlamında Özendirici ve Engelleyici Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi
  Sayfalar 46 - 57
  Zeki UÇAR , Oytun Boran SEZGİN
 6. Comparison of Sectoral Performance of R&D Expenditures: Analysing Innovation Based Economic Growth
  Sayfalar 58 - 68
  Yağmur SAĞLAM , Ayşegül ÇİMEN
 7. Çalışanların Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının İş Yaşamında Akış Deneyimine Etkileri: Ar-Ge Çalışanları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 69 - 81
  Cemalettin Öcal FİDANBOY
 8. Destination Personalities of Alacati and Ayvalik in Turkey: Consumer Perceptions of a Summer Holiday
  Sayfalar 82 - 91
  Petek TOSUN , Merve ÖKSÜZ
 9. Dış Ticaret Hadleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 92 - 100
  Burçin ÇAKIR , Utku UTKULU
 10. İş Stresi, İş Tatmini, Örgütsel Kıvanç ve İşten Ayrılma Niyeti Etkileşiminin İş Performansıyla İlintisi
  Sayfalar 101 - 114
  Aslı ERCAN , İpek KAZANÇOĞLU , Berk KÜÇÜKALTAN
 11. Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama İletişimine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Z kuşağı Örneklemi
  Sayfalar 115 - 123
  Hazal BİZTATAR , Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY , Deniz YALÇINTAŞ
 12. Özgeci Davranışın Sosyal İnovasyona Etkisi: Teknoloji Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 124 - 132
  Saadet Ela PELENK
 13. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Doğal Gaz Dağıtım Firmalarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Etkinliğinin Araştırılması
  Sayfalar 133 - 146
  Ömür Cem HÜNERLİ , Üzeyir AYDIN
 14. Z Kuşağının Sosyal Medyaya Yönelik Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
  Sayfalar 146 - 155
  Seden DOĞAN , İsmail ERKAN
 15. Management Theories: The Contribution of Contemporary Management Theorists in Tackling Contemporary Management Challenges
  Sayfalar 156 - 169
  Nadeem HUSSAİN , Adnan Ul HAQUE , Akhtar BALOCH
Dizinler