Amaç

Yaşar Üniversitesi Dergisi, ekonomi, işletme, finans, lojistik ve turizm alanlarındaki disiplinler arası Türkçe veya İngilizce teorik ve ampirik araştırmalara odaklanmıştır. Yılda dört defa yayımlanan uluslararası, hakemli, akademik, açık erişimli elektronik bir dergidir. 

Kapsam

Yaşar Üniversitesi Dergisi'nin ilgi alanları, ekonomi, işletme, finans, muhasebe, turizm ve lojistik alanları ile ilişkili konulardan oluşmaktadır.