AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-0370 | e-ISSN 2687-6361 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tuzla Belediyesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akrajournal


Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi / Akra Journal of Culture Art and Literature (AKRAJOURNAL) dergisi, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarını içeren makalelere yer veren ve yılda üç kez yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Akrajournal Tuzla Belediyesi'nin kültür yayınları arasında çıkan basılı bir dergidir ve aynı zamanda Dergipark üzerinden elektronik ortamda da yayınlanmaktadır.

AKRAJOURNAL dergisinde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuk açısından bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları AKRAJOURNAL’a aittir. Yayınlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu ve editörler dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

ÖNEMLİ NOT: Uluslararası Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 2013 yılında kültür, sanat, edebiyat dergisi olarak yayın hayatına başlamıştır. 01 Ocak 2015 tarihinden ve 5. sayısından itibaren Ulusal Hakemli Dergi olarak; 01 Mayıs 2017 tarihinden ve 12. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir.

AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi

ISSN 2148-0370 | e-ISSN 2687-6361 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Tuzla Belediyesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akrajournal
Kapak Resmi


Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi / Akra Journal of Culture Art and Literature (AKRAJOURNAL) dergisi, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin tüm alanlarını içeren makalelere yer veren ve yılda üç kez yayın yapan uluslararası hakemli bir dergidir. Akrajournal Tuzla Belediyesi'nin kültür yayınları arasında çıkan basılı bir dergidir ve aynı zamanda Dergipark üzerinden elektronik ortamda da yayınlanmaktadır.

AKRAJOURNAL dergisinde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuk açısından bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları AKRAJOURNAL’a aittir. Yayınlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu ve editörler dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

ÖNEMLİ NOT: Uluslararası Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi 2013 yılında kültür, sanat, edebiyat dergisi olarak yayın hayatına başlamıştır. 01 Ocak 2015 tarihinden ve 5. sayısından itibaren Ulusal Hakemli Dergi olarak; 01 Mayıs 2017 tarihinden ve 12. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir.

Cilt 9 - Sayı 23 - 10 Oca 2021
 1. ERZİNCAN VE ÇEVRESİ ARAŞTIRMALARI-1
  Sayfalar 9 - 38
  Tahir Erdoğan ŞAHİN, Gülay SARIÇİMEN
 2. MESNEVÎ’DE RUH VE BEDEN TASAVVURLARI
  Sayfalar 39 - 60
  Ali YILDIRIM
 3. EERIE RESONANCE VEYA İNSANLIK ADINA DEHŞET VERİCİ YANKI: YAHUDİ AKLI
  Sayfalar 61 - 86
  Mustafa ALICI
 4. AKŞEHİR NASRETTİN HOCA MEZARLIĞI’NDAN BEYLİKLER VE OSMANLI DÖNEMİNE AİT MEZAR TAŞI ÖRNEKLERİ
  Sayfalar 87 - 110
  Başak BAŞBAY
 5. KURGUSAL BELGESEL DÜZYAZIDA ÇAĞDAŞ SOSYO-POLİTİK OLAYLARIN TASVİRİ (AZERBAYCAN EDEBİYATI ÖRNEKLERİ TEMELİNDE)
  Sayfalar 111 - 124
  Lala HASANOVA
 6. MODERN TÜRK ŞİİRİNDE TÜRKÜLERİN KULLANIMI
  Sayfalar 125 - 149
  Ahmet KARAKUŞ
 7. KATI ATIK MALZEME İLE FARKLI SERAMİK BÜNYELERDE SAGAR PİŞİRİMLERİ
  Sayfalar 225 - 235
  Özlem SAĞLIYAN SÖNMEZ
 8. CAHİT ZARİFOĞLU’NUN YEDİ GÜZEL ADAM ADLI ŞİİR KİTABINDA DAĞ İMGESİ
  Sayfalar 151 - 163
  Mehmet Bakır ŞENGÜL
 9. ZEKÂİ DEDE’YE AİT HİCAZKÂR MAKAMINDA BESTE FORMUNDA ESERLERİNİN MAKAM TAHLİLİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 165 - 189
  Ayçin ÖNER
 10. KONUM OLARAK CAMİDEN AYRI MİNARELER
  Sayfalar 191 - 214
  Ebru ELPE
 11. HİLMİ ZİYA ÜLKEN'İN KALEMİNDEN DANTE'NİN İSLAM DİNİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 215 - 224
  Aytek MEMMEDOVA
 12. HİTİT KÜTÜPHANE VE ARŞİVLERİ
  Sayfalar 237 - 254
  Okan KOÇ
 13. CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA SELAMİ MÜNİR YURDATAP'IN HALK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA YAPTIĞI YAYIN FAALİYETLERİ
  Sayfalar 255 - 266
  Necla Gül ERCAN
 14. 20. YÜZYILIN BAŞLARINDA MİLLÎ İDEALİN ŞEKİLLENMESİNDE ABDÜRRAHİM BEY HAKVERDİYEV’İN EDEBÎ KİŞİLİĞİ; “ATA VE OĞUL” HİKÂYESİNİN KONUSU VE İDEYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 267 - 275
  Vüsale TAĞIZADE
 15. HAZRETİ ŞA’BÂN-I VELÎ VE MUSTAFA ÇERKEŞÎ
  Sayfalar 276 - 280
  Birol YILDIRIM
 16. MEHMED BİN SİNÂNEDDİN-DELÎLÜ'L-İBÂD
  Sayfalar 281 - 285
  Muhammed Felat AKTAN
Telif Hakları Sözleşmesi

İndirmek İçin TIKLAYIN

İnceleme Aşamaları

Ön İnceleme Formu için TIKLAYIN

Hakem Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Düzeltme İstenen Makale Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

DUYURU

CiteFactor etki raporu için TIKLAYIN

*Mayıs 2021 sayısı için yazı kabulü sona ermiştir. Eylül 2021 sayısı için yazı kabulü devam etmektedir.

doi

20154