ISSN: 1304-7639
e-ISSN: 2149-8261
Başlangıç: 1991
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi


Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Türkiye'de özel eğitim alanındaki ilk dergi olup, yayın hayatına 1991 yılında başlamış, 1992 yılından bu yana basılmaya devam etmektedir. 1995 yılından bu yana ulusal hakemli dergi olarak yayınlanmaktadır. 1991 yılında basılı olarak yayınlanmaya başlamış, 1992'den 2015'e kadar hem basılı hem de online olarak yayımlanmış 2016'dan beri yalnızca online olarak yayımlanmaktadır. 2018 yılından bu yana yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayımlanmaktadır. 


Dergi, 2008 yılından bu yana ProQuest'te, 2011 yılından bu yana EBSCO Host'ta ve 2014 yılından bu yana TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin'de indekslenmektedir. 2016 yılından bu yana DOAJ, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Tabanlı SOBİAD İndeksinde, 2017 yılından bu yana da Emerging Sources Citation Index'te (ESCI) yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde Scopus ve SSCI ile ilgili diğer endekslerde yer almak üzere başvurularımızı yapmış bulunmaktayız.


Dergi, özel eğitim alanında Türkçe-İngilizce yazılmış, sistematik derleme, niceliksel, niteliksel, karma yöntemli araştırma ve meta-analiz niteliğindeki bilimsel makaleleri yayınlayan hakemli, akademik bir dergidir. Yazarlar başvuru ya da yayımlanma aşamasında herhangi bir ücret ödemezler.


Editöryal süreçlerimiz, yayım ve yazım kurallarımız ve makale şablonumuz için tıklayınız


The content of the Journal of Special Education is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence. 

download 13337  download         download