e-ISSN: 2687-184X
Başlangıç: 1965
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (AÜİİBFD), işletme, iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yapılan özgün nitelikte, bilimsel katkısı yüksek çalışmaları yayınlanmaktadır. AÜİİBFD, ulusal hakemli bir dergi olup Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanır.


İletişim Dergi Tarihçesi

2023 - Cilt: 24 Sayı: 1