ISSN: 1309-856X
e-ISSN: 2564-7660
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AOAD), ormancılıkla ilgili araştırma ve derleme makaleleri yayınlayan bilimsel bir dergidir. Derginin kapsamı; orman mühendisliği ile peyzaj mimarlığı ve ilgili diğer alanlarda yapılmış araştırma sonuçları, derleme makaleler ve gibi yazılar dergimize gönderilebilir. Sürdürülebilir ormancılık ve orman yönetimi, iklim değişikliği ve etkileri, arazi bozulması ve çölleşme, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su koruma gibi konuları içeren makaleler dergide dergi tarafından öncelikli olarak kabul edilmektedir. Dergide yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak makalelerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış veya yayınlanma sürecinde olmaması gerekir. Yazarların hepsi tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu, makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren, AOAD’ye gönderilecek makalelerin dergiye gönderilmeden önce iThenticate veya benzeri bir tarama hizmeti veren programda benzerlik kontrolü (%20 (kaynaklar hariç) ve altında olması) yapılması şartı getirilmiştir. Ocak 2020 yılı itibariyle araştırmada kullanılan materyalin etik izne tabi olup olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, gerekli Etik Kurul Onay Belgesi doldurulmalı ve şayet Etik Kurul Onayı Belgesi Gerekli ise belgenin taranarak makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Araştırma Makalesi

Public Perception of Forest in Forest Villages: The Case of Kastamonu Province

Araştırma Makalesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Havza Morfometrik Analizi: Sarayköy Göleti Havzası (Çankırı) Örneği

Araştırma Makalesi

Bitki Komünitesi Perspektifinden Göknarlık Tabiatı Koruma Alanı (Beykoz-İstanbul)’nın Güncel Floristik Durumunun Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

A Forest Policy Evaluation of Meeting the Raw Material Demand in Forest Products Industry from Natural Forests .