ISSN: 1309-856X
e-ISSN: 2564-7660
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AOAD), ormancılıkla ilgili araştırma ve derleme makaleleri yayınlayan bilimsel bir dergidir. Derginin kapsamı; orman mühendisliği ile peyzaj mimarlığı ve ilgili diğer alanlarda yapılmış araştırma sonuçları, derleme makaleler ve gibi yazılar dergimize gönderilebilir. Sürdürülebilir ormancılık ve orman yönetimi, iklim değişikliği ve etkileri, arazi bozulması ve çölleşme, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su koruma gibi konuları içeren makaleler dergide dergi tarafından öncelikli olarak kabul edilmektedir. Dergide yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak makalelerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış veya yayınlanma sürecinde olmaması gerekir. Yazarların hepsi tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu, makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren, AOAD’ye gönderilecek makalelerin dergiye gönderilmeden önce iThenticate veya benzeri bir tarama hizmeti veren programda benzerlik kontrolü (%20 (kaynaklar hariç) ve altında olması) yapılması şartı getirilmiştir. Ocak 2020 yılı itibariyle araştırmada kullanılan materyalin etik izne tabi olup olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, gerekli Etik Kurul Onay Belgesi doldurulmalı ve şayet Etik Kurul Onayı Belgesi Gerekli ise belgenin taranarak makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2023 - Cilt: 9 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Doğal Sucul Bitki Türlerine Yönelik Tehditlerin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Yarı Kurak Tuzlu/Jipsli Sahalarda Toprak Koruma Ve Ağaçlandırma Çalışmalarının Başarı Durumunun Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Hava sıcaklığı ile farklı derinlikte toprak sıcaklığı arasındaki ilişkiler: Bartın ili örneği, Türkiye

Araştırma Makalesi

From Anatolian Plateau to American Plains: A Transcontinental Assessment of the EUMETSAT H SAF’s New Generation Snow Water Equivalent Product over Turkey and the Conterminous U.S.

Araştırma Makalesi

DETERMINING HOW THE COVID-19 PANDEMIC AFFECTS ECOTOURISM IN GIRESUN PROVINCE

Araştırma Makalesi

Topografik Harita Üretim Tekniklerine İlişkin Yükseklik Hassasiyetlerinin Arazi Örtüsü Tipi Bağlamında Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Mera Alanlarında Yetişen Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Verimlerinin Belirlenmesinde Bitkisel Özelliklerin Kullanımı

Araştırma Makalesi

Uydu görüntüsü ve uzaktan algılama teknikleri ile arazi kullanım sınıflarının belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Mengen (Bolu) karaçam meşcerelerinde çap dağılımlarının Weibull Fonksiyonu ile modellenmesi ve farklı Yapay Sinir Ağları modellerinin etkileri