ISSN: 1309-856X
e-ISSN: 2564-7660
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AOAD), ormancılıkla ilgili araştırma ve derleme makaleleri yayınlayan bilimsel bir dergidir. Derginin kapsamı; orman mühendisliği ile peyzaj mimarlığı ve ilgili diğer alanlarda yapılmış araştırma sonuçları, derleme makaleler ve gibi yazılar dergimize gönderilebilir. Sürdürülebilir ormancılık ve orman yönetimi, iklim değişikliği ve etkileri, arazi bozulması ve çölleşme, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su koruma gibi konuları içeren makaleler dergide dergi tarafından öncelikli olarak kabul edilmektedir. Dergide yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak makalelerin daha önce hiçbir bilimsel dergide yayınlanmamış veya yayınlanma sürecinde olmaması gerekir. Yazarların hepsi tarafından imzalanmış Telif Hakkı Devir Formu, makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren, AOAD’ye gönderilecek makalelerin dergiye gönderilmeden önce iThenticate veya benzeri bir tarama hizmeti veren programda benzerlik kontrolü (%20 (kaynaklar hariç) ve altında olması) yapılması şartı getirilmiştir. Ocak 2020 yılı itibariyle araştırmada kullanılan materyalin etik izne tabi olup olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, gerekli Etik Kurul Onay Belgesi doldurulmalı ve şayet Etik Kurul Onayı Belgesi Gerekli ise belgenin taranarak makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2022 - Cilt: 8 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Orman Mühendisliğinde hukuk bilgisinin meslek hayatına etkisi

Araştırma Makalesi

Odun Üretim Çalışmalarından Sonra Kalan Meşçeredeki Ağaç Zararlarının İncelenmesi (Belgrad Ormanı Örneği)

Derleme

İĞNE YAPRAKLI ORMAN AĞAÇLARINDA TOHUM VE KOZALAK ZARARLILARI

Araştırma Makalesi

Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.) Ağaçlandırmalarında Büyümeye Eğimin Etkisi: Dinar Örneği

Araştırma Makalesi

Gökçeada-Yenibademli Höyük’te bulunan Erken Bronz Çağ II Dönemi’ne ait karbonize meşe odunları

Derleme

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ORMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İKLİM AKILCI ORMANCILIK BAKIŞ AÇISI

Araştırma Makalesi

Determination of physical and mechanical properties of plywood produced using beech, okoume and ozigo species

Araştırma Makalesi

VALIDATION OF EUMETSAT H-SAF SPACE-BORN SNOW WATER EQUIVALENT PRODUCT (H13) FOR THE 2020-2021 SNOW YEAR OVER TURKEY

Araştırma Makalesi

Gönüllü Coğrafi Veriler ile Dağ Bisikleti Kullanımının Zamansal ve Mekânsal Değişimlerinin Modellenmesi: Datça Yarımadası Örneği