Dergi Kurulları

Editör

Doç. Dr. Meriç ÇAKIR Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi 0000-0001-8402-5114 Türkiye
Orman Ekolojisi, Orman Mühendisliği, Toprak Ekolojisi

Editör Yardımcısı

Dr. Ferhat BOLAT ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Orman Amenajmanı ve Hasılatı

Dil Editörü

Yrd. Doç. Dr. Funda OSKAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8918-5595 Türkiye
Mikoloji, Fitopatoloji, Orman Ekolojisi, Orman Koruma

Editör Kurulu

Prof. Dr. Steve WOODWARD University of Aberdeen 0000-0002-6627-7702 Birleşik Krallık
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Prof. Dr. Timothy O. RANDHİR University of Massachusetts Amerika Birleşik Devletleri
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Prof. Dr. Rasoul YOUSEFPOUR University of Freiburg Almanya
Orman Mühendisliği
Dr. Carlos A. GONZALEZ-BENECKE Oregon State University Amerika Birleşik Devletleri
Silvikültür
Okutman Vitalie GULCA State Agricultural University of Moldova Moldova
Orman Mühendisliği
Dr. Erjon MUHARREMAJ University of Tirana Arnavutluk
Hukuk
Prof.dr. Melih BOYDAK Işık Üniversitesi Türkiye
Silvikültür
Prof. Dr. Abdullah Emin AKAY BURSA TECHNICAL UNIVERSITY 0000-0001-6558-9029 Türkiye Web
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Ünal AKKEMİK İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkiye
Orman Botaniği
Doç. Dr. İlker ERCANLI Çankırı Karatekin Üniveristesi orman Fakültesi 0000-0003-4250-7371 Türkiye
İstatistik, Orman Mühendisliği, Orman Amenajmanı ve Hasılatı
Prof. Dr. Ceyhun GÖL Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiye
Havza Yönetimi
Prof. Dr. Ender MAKİNECİ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Türkiye
Toprak Fiziği
Prof. Dr. Sezgin ÖZDEN ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ 0000-0001-6753-3723 Türkiye
Orman Mühendisliği, Ormancılık Hukuku, Ormancılık Politikası
Doç. Dr. Yalçın KONDUR ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ 0000-0002-6923-7060 Türkiye
Orman Koruma, Orman Mühendisliği
Doç. Dr. Serhat URSAVAŞ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ 0000-0001-5480-5590 Türkiye Web
Bitki Sistematiği, Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, Orman Botaniği
Prof. Dr. M. Nuri ÖNER Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 0000-0001-8973-4163 Türkiye Web
Uzmanlık Alanları: Silvikültür, Ağaçlandırma Tekniği, Bitki Sosyolojisi, Vejetasyon
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Sedat KELEŞ Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiye
Orman Amenajmanı ve Hasılatı
Prof. Dr. Nazan KELEŞ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Onarımı, Peyzaj Tasarımı
Doç. Dr. Ender BUĞDAY ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3054-1516 Türkiye Web
Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Orman Mühendisliği, Orman Ürünleri Transportu
Doç. Üstüner BİRBEN Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 0000-0002-3042-220X Türkiye Web
Orman Mühendisliği, Ormancılık Hukuku, Ormancılık Politikası
Prof. Dr. Said LAARIBYA Chouaib Doukkalli University 0000-0003-3864-0612 Fas
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet YEŞİL İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkiye
Orman Amenajmanı ve Hasılatı
Prof. Dr. Sezgin AYAN KASTAMONU UNIVERSITY Türkiye
Silvikültür
Prof. Dr. Ertugrul BİLGİLİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Orman Koruma
Prof. Dr. Serdar CARUS Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkiye
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Murat DEMİR İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkiye
Orman Ürünleri Transportu
Prof. Dr. Ömer KARA Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Havza Yönetimi
Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ 0000-0003-2639-8195 Türkiye
Orman Koruma
Prof. Dr. Ramazan ÖZÇELİK Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkiye
Orman Amenajmanı ve Hasılatı
Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkiye
Orman Koruma
Prof. Dr. Halil Barış ÖZEL BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ Türkiye
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Tolga ÖZTÜRK Istanbul University-Cerrahpaşa 0000-0002-3066-1788 Türkiye
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ BURSA TECHNICAL UNIVERSITY Türkiye
Orman Ekolojisi
Prof. Dr. Yusuf SERENGİL ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA 0000-0001-5761-9822 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Prof. Dr. Salih TERZİOĞLU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ 0000-0003-4146-3514 Türkiye Web
Orman Botaniği
Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
Silvikültür
Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN EKONOMİSİ ANABİLİM DALI Türkiye
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Sabri ÜNAL Kastamonu Üniversitesi Türkiye
Orman Koruma
Prof. Dr. Hakkı YAVUZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Orman Amenajmanı ve Hasılatı
Doç. Dr. Akif KETEN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ 0000-0002-7444-6836 Türkiye
Orman Koruma
Dr. Öğr. Üyesi Seyran PALABAŞ UZUN KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN BOTANİĞİ ANABİLİM DALI 0000-0001-7090-4804 Türkiye
Bitki Sistematiği, Orman Botaniği, Orman Mühendisliği, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Prof. Dr. Sabit ERŞAHİN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi Türkiye
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Yer Bilimleri ve Mühendisliği, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Turgay AKBULUT İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Türkiye
Orman Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman fakültesi Türkiye
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Ali TEMİZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Peyzaj Mimarlığı
Prof. Dr. Hasan SERİN KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Orman Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Murat ERTAŞ BURSA TECHNICAL UNIVERSITY 0000-0001-9218-5513 Türkiye
Orman Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Süleyman AKBULUT İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ Türkiye
Entomoloji, Orman Koruma
Prof. Dr. Birsen DURKAYA Bartın Üniversitesi Türkiye
Orman Amenajmanı ve Hasılatı
Prof. Dr. İzzet AÇAR Karabük Üniversitesi Türkiye
Silvikültür