Amaç ve Kapsam

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi (AOAD), ormancılık alanında yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarını bilim camiası ve diğer ilgili okuyucu kitlesine duyurmak suretiyle ormancılık bilimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi Orman Mühendisliği başta olmak üzere Peyzaj Mimarlığı, Orman Endüstri Mühendisliği ve bu alanların ilişkili olduğu alanlardan gelen araştırma makalesi, derleme makaleler, editöre mektup ve kısa özgün makale (short communications) kabul etmektedir. AOAD yılda iki adet baskı yapmaktadır ve yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık