Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-4220 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Detay Yayıncılık | http://www.anatoliajournal.com/atad


Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısı 1990 yılının Ocak ayında yayımlandı. Dergi 2019 yılında otuzuncu yayın yılını doldurdu. Dergi, “hakem-denetimli” olarak yayımlanan ülkemizdeki ilk birkaç dergi arasındadır. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Yıl 8, Sayı 3-4 itibaren “hakemli-dergi” olarak yayınlanmaktadır.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

ISSN 1300-4220 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1990 | Yayıncı Detay Yayıncılık | http://www.anatoliajournal.com/atad
Kapak Resmi


Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısı 1990 yılının Ocak ayında yayımlandı. Dergi 2019 yılında otuzuncu yayın yılını doldurdu. Dergi, “hakem-denetimli” olarak yayımlanan ülkemizdeki ilk birkaç dergi arasındadır. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Yıl 8, Sayı 3-4 itibaren “hakemli-dergi” olarak yayınlanmaktadır.
Cilt 31 - Sayı 3 - 21 Ara 2020
 1. Kentsel Ekoturizm: Arka Plandaki Aktörler ve Başarı Örnekleri
  Sayfalar 217 - 227
  Füsun BAYKAL, Emre ATABERK, Hayriye ALPARSLAN
 2. Restoran İşletmelerinde Rol Stresi ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
  Sayfalar 228 - 238
  Barış DEMİRCİ, Cihan SEÇİLMİŞ
 3. Tarımsal Üretimin Krizine Karşı Kırsal Turizmin Bir Alternatif Olarak Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği
  Sayfalar 239 - 249
  Muammer TUNA
 4. Dünya Ekonomisinde Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Eş-Bütünleşme Analizi (2005-2017)
  Sayfalar 250 - 263
  Ümit GABERLİ, Yağmur CAN
 5. Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya
  Sayfalar 264 - 275
  Evla MUTLU-KESİCİ, Gözdegül BAŞER
 6. Kültürel Miras Turizminde Bireysel Seyahat Maliyet Yönteminin Uygulanması
  Sayfalar 276 - 286
  Gülsüm SADIK, Seda SÜER
 7. Göçmenlerin Girişimcilik Davranışlarının Kültürel Açıdan İncelenmesi
  Sayfalar 287 - 298
  Arzu TOKER, Nazmi KOZAK
 8. Turizm ve Rekreasyon Araştırmalarında Çoklu Oylama, Pareto Analizi ve Balık Kılçığı Tekniklerinin Kullanımı
  Sayfalar 299 - 306
  Özkan TÜTÜNCÜ, Betül KORKMAZ ORHAN, Seda ÖZDEMİR AKGÜL
 9. Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları
  Sayfalar 307 - 313
  Dilek ACAR
 10. Turizm Araştırmalarının İslam Coğrafyasındaki Gelişimi ve Jafar Jafari Örneği
  Sayfalar 314 - 318
  Metin KOZAK
 11. Ulaşılabilir Konaklama Tesisi Standardının Geliştirilmesi
  Sayfalar 319 - 320
  Özkan TÜTÜNCÜ
 12. Tourism Urban & Social Tapestry- Developing Soft & ICT/Mobile Learning Skills – TOURBAN (Referans Numarası: 2016-1-TR01-KA203-035297)
  Sayfalar 321 - 326
  Kevser ÇINAR
 13. Anatolia Turizm Akademisi Online Dersleri
  Sayfalar 327 - 329
  Ahmet ELNUR
 14. 2020 Yılı Yayın Dizini
  Sayfalar 330 - 332
  Nazmi KOZAK
 15. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Makale Hazırlama ve Yayım Bilgileri
  Sayfalar 333 - 334
  Nazmi KOZAK
Dizinler