ISSN: 1300-4220
e-ISSN: 2822-4647
Başlangıç: 1990
Yayıncı: Nazmi KOZAK
Kapak Resmi

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’ne makale önermek için, bütün nitelikli bilimsel dergilerde olduğu üzere, bir zaman sınırlaması yoktur. Yılın herhangi bir ayı veya günü dergiye makale önerebilirsiniz. 

Açık alan rekreasyonu konulu özel sayı makale çağrımıza ulaşmak için tıklayınız.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1990 yılının Ocak ayında Anatolia: Turizm ve Çevre Dergisi adıyla yayın faaliyetine başladı. Dergi, Türkiye’de turizm alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamalı çalışmalara yer vermektedir. Derginin 1990-1997 yılları arasındaki yayın süreci, akademik içerikli bir süreli yayın şeklinde olup, 1997 yılında hakem denetimli dergi olarak yayımlanmaya başlamıştır. Halen hakem denetimine açık dergi olma özelliğini devam ettiren dergide, turizm ve yakın alanları olan konaklama, seyahat ve yiyecek-içecek işletmeciliği başta olmak üzere; turizm disiplininin yakın ilgi ve ilişki içerisinde olduğu dallarda hazırlanmış makaleler yayımlanmaktadır. 

Dergiye önerilen her bir makale en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulmaktadır; gerekli görüldüğünde İstatistik Editörünün incelemesine de başvurulabilmektedir. Dergiye gönderilecek makalelerin hazırlanması aşamasında "Yayın ve Yazım Kuralları"na özellikle uyulması yazarlardan beklenmektedir. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde Rekreasyon Araştırmaları, Gastronomi Araştırmaları, Turizm Tarihi Araştırmaları, Turist Rehberliği Araştırmaları, Seçme Çeviri Makeleler, Etkinlik Notları ve Turizm Araştırma Projeleri bölümlerine de yer verilmektedir.

2023 - Cilt: 34 Sayı: 2

Editoryal

14. Yayın Dizini

Özel Sayı Çağrısı

AÇIK ALAN REKREASYONU
Boş zamanda gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitliliği, farklı bilim dallarının rekreasyon üzerine çalışmalar yapmasını beraberinde getirmektedir. Ülkemizde her ne kadar bu çalışmalar özellikle spor bilimleri ve turizm fakülteleri bünyelerinde yer alan rekreasyon ve rekreasyon yönetimi bölümlerinde gerçekleştirilse de alanın kendine has özellikleri, disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırmaları teşvik etmektedir. Boş zaman faaliyetlerinin bireylerin ve toplumların sağlıklı yaşamlarında önemli bir rolü bulunmaktadır. Özellikle Kovid-19 virüsünün yarattığı etkiler sonrası, açık alanlarda gerçekleştirilen boş zaman faaliyetlerinin önemi tekrar anlaşılmıştır. Bu çerçevede Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, açık alan rekreasyonunun bireylerin iyi oluşlarına ve sağlıklarına etkisine odaklanan araştırmalara yönelik 2024 yılı sonunda bir özel sayı çıkaracaktır. Alanımızın disiplinlerarası ve çok disiplinli yapısından hareketle, farklı bilim dallarında rekreasyon ile çalışan tüm meslektaşlarımızı; açık alan rekreasyonu ve sağlıklı yaşam (yaşam kalitesi, iyi oluş) odağında yayın yapmaya davet ediyoruz. Açık alanda gerçekleştirilen boş zaman faaliyetleri kapsamında özellikle aşağıda belirtilen konularda ve alanlarda kuramsal-kavramsal çerçevesi iyi oluşturulmuş, yöntemsel bütünlüğe sahip çalışmalarınızı bekliyoruz:
• Açık alan rekreasyonunda bireylerin davranışları ve ana odaklanma (Psikoloji,
Sosyal-psikoloji, Felsefe),
• Açık alan rekreasyonunun sosyal etkileri (Sosyoloji, Sosyal-psikoloji),
• Açık alan rekreasyonu, yaşam kalitesi ve mutluluk (Sağlık, Spor, Turizm),
• Açık alan rekreasyonu ve oyun (Psikoloji, Sosyal-psikoloji, Spor),
• Açık alan rekreasyonu ve doğa sporları (Spor, Turizm),
• Açık alan rekreasyonu ve milli parklar yönetimi (Turizm, Ormancılık),
• Açık alan rekreasyon alanlarının planlanması ve taşıma yükleri (Çevre, Şehir Planlama, Ormancılık),
• Açık alan rekreasyonu, kent yaşamı ve kamu hizmetleri (Çevre, Şehir Planlama,
Sosyoloji, Turizm),
• Açık alan rekreasyonu, yaşam kalitesi ve mutluluk (Psikoloji, Sağlık,
Spor, Turizm) ve
• Açık alan rekreasyonu ve kır yaşamı (Çevre, Sosyoloji, Psikoloji, Turizm).

Makale Önerileri:
Makale önerilerinin 250-300 sözcükten oluşmalı ve en geç 15 Mayıs 2024 tarihine kadar özel sayı editörü Prof. Dr. Özkan Tütüncü’ye (ozkan.tutuncu@deu.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir. Makale önerilerinde şu bilgiler yer almalıdır:
• Çalışmanın amacı,
• İlgili olduğu konu alanı ve bilim dalı,
• Makalenin türü ve yöntemi (kavramsal, kuramsal, sistematik literatür taraması ile nitel, nicel, karma araştırma yöntemleri),
• Yazar(lar), uzmanlık alan(lar)ı ve iletişim bilgileri.

Tam metinler 15 Temmuz 2024 tarihine kadar gönderilmelidir.