e-ISSN: 2822-3373
Başlangıç: 2022
Yayımcı: Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kapak Resmi
 

Anadolu Tıbbı Dergisi/Journal of Anatolian Medicine 2022 Nisan ayında ilk sayısı ile yayın hayatına başladı.
Anadolu Tıbbı Dergisi T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığının yayını olup, yılda 3 kez yayımlanması planlanmaktadır.
Dergi bünyesinde yer alacak çalışmaların tümü geleneksel, tamamlayıcı ve integratif tıp alanına özgü çalışmalar olması temel koşuldur.
Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler Anadolu Tıbbı Dergisi makale şablonuna uygun yazılmalı ve DERGİPARK makale sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makale metni dışında ayrı bir sayfa halinde yazarlarca imzalanmış taahhütname (ve araştırma makaleleri için "araştırma etik izin onayı" sisteme yüklenmelidir. Makale yükleme sistemine makalenin kısa başlığı mutlaka uygun kısalıkta yazılmalıdır. Soru, görüş ve öneriler ile ilgili olarak “anadolutibbidergisi@saglik.gov.tr” mail adresi, (0312) 471 7885 no.’lu telefonlar aracılığıyla iletişim kurulabilir            (Sevcan Yıldırım).
Yazarlarımızın Dikkatine: Dergimizin yeni sayısının yayınlanması sonrasında çalışmaların yazarları tarafından kontrol edilmesi, eksik ya da hatalı görülen hususların derginin yayınlandığı ilk 3 (üç) gün içerisinde dergi editörlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda çalışmalarda herhangi bir düzeltme işlemi yapılamamaktadır.