e-ISSN: 2602-2818
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Abdullah KAYA
Kapak Resmi

Anatolian Journal of Botany (Ant J Bot) açık erişimli, hakemli bir dergidir. Algler, mantarlar, likenler ve yosunlar da dahil, bitki biyolojisinin tüm alanları (biyoteknoloji, çeşitlilik, ekoloji, fonksiyon, genetik, fizyoloji, yapı ve sistematiği) ve tüm bu organizmaların kimyasal yapılarına ilişkin orijinal makaleler, derlemeler veya kısa notlar yayınlar. Dergi yılda iki kez yayımlanır.
Anadolu Botanik Dergisi, yalnızca İngilizce yazılmış, daha önce yayınlanmamış ve başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmayan makaleleri kabul etmektedir.
Anadolu Botanik Dergisi, TR Dizin, Index Copernicus, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, Scientific Indexing Services (SIS) ve Turkish Citation Index'te indekslenmektedir.
Botaniğin herhangi bir alanında çalışan araştırmacılar bu dergide yazar veya hakem olarak yer almaya davetlidir. Sorularınız olursa lütfen "anatolianjbot@gmail.com" adresine yazabilirsiniz.
Makaleler, DergiPark'ın sağladığı online sistem (https://dergipark.org.tr/ajb) vasıtasıyla internet üzerinden elektronik ortamda Ant J Bot'a gönderilmelidir.

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Anadolu Botanik Dergisi CC BY 4.0cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1 ile lisanslıdır.