Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-6175 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin bilimsel yayın organı olan AHBV Edebiyat Fakültesi Dergisi (HEFAD) yayın hayatına 2019 Aralık ayında başlamıştır. AHBVÜ Edebiyat Fakültesi 1978’den bugünlere uzanan 41 yıllık geçmişinde Sosyal ve İnsani Bilimler alanında önemli sorumluluklar taşımıştır ve bu bağlamda bilim dünyasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle uluslararası hakemli bir e-dergi çıkarmaya karar vermiştir. Bu kapsamda oluşturulan e-dergi  Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Sosyal bilimler bağlamında değerlendirilebilecek bütün disiplinlerden gelen araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalar değerlendirmeye alınmakla birlikte; dil, edebiyat, çeviribilim, tarih, halk bilimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji,sanat tarihi vb. alanlardan ve bu alanların diğer beşerî bilimlerle kurdukları ilişkilerden hareket eden makale, çeviri, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2687-6175 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin bilimsel yayın organı olan AHBV Edebiyat Fakültesi Dergisi (HEFAD) yayın hayatına 2019 Aralık ayında başlamıştır. AHBVÜ Edebiyat Fakültesi 1978’den bugünlere uzanan 41 yıllık geçmişinde Sosyal ve İnsani Bilimler alanında önemli sorumluluklar taşımıştır ve bu bağlamda bilim dünyasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle uluslararası hakemli bir e-dergi çıkarmaya karar vermiştir. Bu kapsamda oluşturulan e-dergi  Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Sosyal bilimler bağlamında değerlendirilebilecek bütün disiplinlerden gelen araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalar değerlendirmeye alınmakla birlikte; dil, edebiyat, çeviribilim, tarih, halk bilimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, arkeoloji,sanat tarihi vb. alanlardan ve bu alanların diğer beşerî bilimlerle kurdukları ilişkilerden hareket eden makale, çeviri, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.