Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1306-3375 | e-ISSN 2148-9998 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://abmyod.aydin.edu.tr/


Değerli Akademisyenler,

ABMYO Dergisi; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda 4 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve ABMYO Dergisi editör kurulu, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. ABMYO; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. DergiPark tarafından sağlanan altyapı sayesinde ABMYO bünyesindeki makaleler ulusal ve uluslararası erişime açık hale gelerek farklı kitlelerin ulaşmasına olanak sağlanmaktadır.

Sosyal Bilimleri temel alan ABMYO Dergisinde; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. ABMYO Dergisi; DOAJ (Directory od Open Access Journals), Academic Search Ultimate (EBSCOhost), Google Scholar ve SOBİAD gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır.


Makale başvuruları Dergipark üzerinden yapılmalıdır.
İletişim: https://dergipark.org.tr/en/pub/abmyoder

Saygılarımızla,
ABMYO Yayın KuruluAnadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi

ISSN 1306-3375 | e-ISSN 2148-9998 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı İstanbul Aydın Üniversitesi | http://abmyod.aydin.edu.tr/
Kapak Resmi


Değerli Akademisyenler,

ABMYO Dergisi; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda 4 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve ABMYO Dergisi editör kurulu, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. ABMYO; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. DergiPark tarafından sağlanan altyapı sayesinde ABMYO bünyesindeki makaleler ulusal ve uluslararası erişime açık hale gelerek farklı kitlelerin ulaşmasına olanak sağlanmaktadır.

Sosyal Bilimleri temel alan ABMYO Dergisinde; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. ABMYO Dergisi; DOAJ (Directory od Open Access Journals), Academic Search Ultimate (EBSCOhost), Google Scholar ve SOBİAD gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır.


Makale başvuruları Dergipark üzerinden yapılmalıdır.
İletişim: https://dergipark.org.tr/en/pub/abmyoder

Saygılarımızla,
ABMYO Yayın KuruluDİZİN

logo_cropped.jpg

academic-search.jpeg

logo.png

logo1.jpg

asos-index.png

Creative Common

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png