e-ISSN: 1309-0593
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Rasim Özgür DÖNMEZ
Kapak Resmi
       

Alternatif Politika dergisi, bir grup akademisyen tarafından; disiplinlerarası çalışmalara ilişkin süreli yayınların azlığı nedeniyle doğan ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuş, dört ayda bir (Şubat, Haziran ve Ekim) online olarak yayınlanan ve uluslararası alan indeksleri tarafından taranan hakemli bir dergidir. Siyaset bilimini merkez alarak, kültürel çalışmalar, medya, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, sosyal psikoloji, ekonomi politik ve antropoloji gibi disiplinleri de kapsayan yayınlar yapmayı amaçlayan dergi, adı geçen alanların her boyutuyla ilgili kuramsal ve analitik çalışmalara yer vermektedir. 

- Dergi editörlüğümüz, düzenli sayılarının dışında gerek gördüğünde özel sayılar da hazırlamaktadır.

- Dergimiz, açık erişim (open access) politikası izlemektedir. Dergimizde yayımlanan tüm çalışmalar, akademik değer ve teamüllere bağlı kalma koşuluyla herkesin özgürce kullanımına açıktır. Bkz. Budapeşte Açık Erişim Girişimi bildirimi.

- Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

- Hakemlik değerlendirmesi için çifte kör hakemlik (double-blind peer review) usulü uygulanmaktadır. Bkz. Çifte Kör Hakemlik Politikası.

- Değerlendirme için iletilen tüm çalışmalar iThenticate yazılımıyla intihal (plagiarism) denetiminden geçirilmektedir. Yüzde 20 ve üzeri benzerlik oranına sahip çalışmalar, değerlendirme sürecine alınmadan doğrudan reddedilecektir. Bkz. Yayın Etiği ve Suistimal Bildirimi.

- Hakemlik süreci hakkında bilgi edinmek için bkz. infografik sayfamız.

2022 - Cilt: 14 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Zorunlu Göç Bağlamında Suriyeli Kadınların Ücretli İşgücüne Katılımında Toplumsal Cinsiyet Müzakeresi

Araştırma Makalesi

6. Ruanda’da Soykırım Siyaseti, Uzlaşma ve Uzlaşma Yaklaşımları

Sosyal Medya

     

       

Creative Commons License