ISSN: 2148-7219
e-ISSN: 2458-9209
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

!!! Makale başvurularında yaşanan yoğunluk neticesinde dergimizin gelecek üç sayısı şimdiden dolmuştur. Hem yayın tarihlerinin aşırı uzamasının önüne geçebilmek hem de dergi çalışanlarının işlerini titizlikle yapmaya devam etmelerini sağlamak amacıyla yoğunluğu azaltmak adına makale başvuru kabulüne 1 Ekim 2022 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. 111

-İLEF Dergisi İletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez açık erişimli olarak, Türkiye’de ve çevresinde İletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır.


İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, cinsiyet, etnisite ve cinsellik temalarına değinen çalışmaları; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini ve kuramlarını sorgulayan, farklı medya pratiklerine politik bir yaklaşım sağlayan araştırmacıların katkılarını teşvik eder.


İlef Dergisi DOAJ (Directory of Open Access Journals) listesinde yer almakta, Clarivate Analytics, ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve ULAKBİM, TR Dizin tarafından taranmaktadır.


Detaylı bilgi almak ve yazı göndermek için http://ilefdergisi.ankara.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

2022 - Cilt: 9 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

3. Yerelden Küresele Kent Haberciliği ve The Guardian Cities Örneği

Araştırma Makalesi

4. Examining national identity building from a network analysis perspective: The semantic structure of Kemalist journal Ülkü

Araştırma Makalesi

5. Anma Törenleri Üzerinden AKP’nin Güç ve Karakter Dönüşümü

Araştırma Makalesi

7. Çağdaş Tragedyalar: Farhadi ve Lanthimos Sinemasına Politik bir Bakış

Kitap İncelemesi

9. Savaş Sonrası Gündelik Hayat