Ankara Üniversitesi İlef Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-7219 | e-ISSN 2458-9209 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://ilefdergisi.ankara.edu.tr/


DUYURU

Makale akışında yaşanan yoğunluktan ötürü İLEF Dergisi yeni makale başvuruları 1 Ağustos 2021 tarihine kadar durdurulmuştur. 

Detaylı bilgi almak ve yazı göndermek için http://ilefdergisi.ankara.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


-İLEF Dergisi İletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez açık erişimli olarak, Türkiye’de ve çevresinde İletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır.


İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, cinsiyet, etnisite ve cinsellik temalarına değinen çalışmaları; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini ve kuramlarını sorgulayan, farklı medya pratiklerine politik bir yaklaşım sağlayan araştırmacıların katkılarını teşvik eder.


İlef Dergisi DOAJ (Directory of Open Access Journals) listesinde yer almakta, Clarivate Analytics, ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve ULAKBİM, TR Dizin tarafından taranmaktadır.


Detaylı bilgi almak ve yazı göndermek için http://ilefdergisi.ankara.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ankara Üniversitesi İlef Dergisi

ISSN 2148-7219 | e-ISSN 2458-9209 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://ilefdergisi.ankara.edu.tr/
Kapak Resmi


DUYURU

Makale akışında yaşanan yoğunluktan ötürü İLEF Dergisi yeni makale başvuruları 1 Ağustos 2021 tarihine kadar durdurulmuştur. 

Detaylı bilgi almak ve yazı göndermek için http://ilefdergisi.ankara.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


-İLEF Dergisi İletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez açık erişimli olarak, Türkiye’de ve çevresinde İletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır.


İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, cinsiyet, etnisite ve cinsellik temalarına değinen çalışmaları; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini ve kuramlarını sorgulayan, farklı medya pratiklerine politik bir yaklaşım sağlayan araştırmacıların katkılarını teşvik eder.


İlef Dergisi DOAJ (Directory of Open Access Journals) listesinde yer almakta, Clarivate Analytics, ESCI (Emerging Sources Citation Index) ve ULAKBİM, TR Dizin tarafından taranmaktadır.


Detaylı bilgi almak ve yazı göndermek için http://ilefdergisi.ankara.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.